Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1913

Padomes Regula (EK) Nr. 1913/2005 ( 2005. gada 23. novembris ), ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2759/75, Regulu (EEK) Nr. 2771/75, Regulu (EEK) Nr. 2777/75, Regulu (EK) Nr. 1254/1999, Regulu (EK) Nr. 1255/1999 un Regulu (EK) Nr. 2529/2001 attiecībā uz tirgus ārkārtas atbalsta pasākumiem

OJ L 307, 25.11.2005, p. 2–5 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 352M , 31.12.2008, p. 356–359 (MT)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 067 P. 44 - 47
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 067 P. 44 - 47

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008; Iesaist. atcelta ar 32007R1234

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1913/oj

25.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 307/2


PADOMES REGULA (EK) Nr. 1913/2005

(2005. gada 23. novembris),

ar ko groza Regulu (EEK) Nr. 2759/75, Regulu (EEK) Nr. 2771/75, Regulu (EEK) Nr. 2777/75, Regulu (EK) Nr. 1254/1999, Regulu (EK) Nr. 1255/1999 un Regulu (EK) Nr. 2529/2001 attiecībā uz tirgus ārkārtas atbalsta pasākumiem

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu, un jo īpaši tā 36. un 37. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu (2),

tā kā:

(1)

Dažas tirgus kopīgās organizācijas veic tirgus ārkārtas atbalsta pasākumus, lai ņemtu vērā brīvās apgrozības ierobežojumus, kas rodas, piemērojot dzīvnieku slimību ierobežošanas pasākumus. Šie pasākumi ir ietverti:

20. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2759/75 (1975. gada 29. oktobris) par cūkgaļas tirgus kopējo organizāciju (3),

14. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2771/75 (1975. gada 29. oktobris) par olu tirgus kopīgo organizāciju (4),

14. pantā Padomes Regulā (EEK) Nr. 2777/75 (1975. gada 29. oktobris) par mājputnu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (5),

39. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 1254/1999 (1999. gada 17. maijs) par liellopu un teļa gaļas tirgus kopīgo organizāciju (6),

36. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 1255/1999 (1999. gada 17. maijs) par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (7), un

22. pantā Padomes Regulā (EK) Nr. 2529/2001 (2001. gada 19. decembris) par aitu un kazu gaļas tirgus kopīgo organizāciju (8),

(2)

Šos tirgus ārkārtas atbalsta pasākumus veic Komisija, un tie ir vai nu tieši saistīti ar veterināriem un sanitāriem pasākumiem, kas paredzēti, lai ierobežotu slimību izplatību, vai arī tos veic pēc šiem pasākumiem. Tos veic pēc dalībvalstu lūguma, lai izvairītos no nopietniem attiecīgā tirgus traucējumiem.

(3)

Šajā sakarā dalībvalstis uzņemas galveno atbildību par epizootiju uzliesmojumu novēršanu un epizootiju ierobežošanu. Ņemot vērā šo situāciju, epizootiju izplatību, to ilgumu un kādas pūles būtu attiecīgi jāpieliek, lai atbalstītu tirgu, izdevumus, kas saistīti ar atbalstu, kuru faktiski izmaksā ražotājiem, būtu jāsadala Kopienai un attiecīgajai dalībvalstij.

(4)

Atbalsta pasākumi būtu jāpieņem tikai tad, ja dalībvalstis ir pieņēmušas veterinārus un sanitārus pasākumus, lai ātri likvidētu epizootijas.

(5)

Dalībvalstīm būtu jānodrošina, lai tad, ja tās iesaista ražotājus daļēja finansējuma sniegšanā, nerastos konkurences traucējumi.

(6)

Finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu tirgus ārkārtas atbalsta pasākumus, nebūtu jāpiemēro noteikumi par valsts atbalstu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EEK) Nr. 2759/75 20. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“20. pants

1.   Lai ņemtu vērā ierobežojumus, kas attiecas uz tirdzniecību Kopienā un ar trešām valstīm un kas ir uzlikti dzīvnieku slimību ierobežošanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 24. pantā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus ātrai epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas attiecas tieši uz veterināriem un sanitāriem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem, vai arī 60 % no tiem, ja apkaro mutes un nagu sērgu.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

2. pants

Regulas (EEK) Nr. 2771/75 14. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“14. pants

1.   Lai ņemtu vērā jebkādus brīvās apgrozības ierobežojumus, kas ir uzlikti dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 17. pantā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas attiecas tieši uz veterināriem un sanitāriem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

3. pants

Regulas (EEK) Nr. 2777/75 14. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“14. pants

1.   Lai ņemtu vērā jebkādus brīvās apgrozības ierobežojumus, kas ir uzlikti dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 17. pantā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas tieši attiecas uz veterināriem un sanitāriem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

4. pants

Regulas (EK) Nr. 1254/1999 39. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“39. pants

1.   Lai ņemtu vērā jebkādus brīvās apgrozības ierobežojumus, kas ir uzlikti dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 43. pantā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas attiecas tieši uz veterinārajiem un sanitārajiem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem, vai arī 6 % no tiem, ja apkaro mutes un nagu sērgu.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

5. pants

Regulas (EK) Nr. 1255/1999 36. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“36. pants

1.   Lai ņemtu vērā jebkādus brīvās apgrozības ierobežojumus, kas ir uzlikti dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 42. pantā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas attiecas tieši uz veterinārajiem un sanitārajiem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem, vai arī 60 % no tiem, ja apkaro mutes un nagu sērgu.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

6. pants

Regulas (EK) Nr. 2529/2001 22. pantu aizstāj ar šādu tekstu:

“22. pants

1.   Lai ņemtu vērā jebkādus brīvās apgrozības ierobežojumus, kas ir uzlikti dzīvnieku slimību izplatīšanās novēršanai pieņemto pasākumu rezultātā, saskaņā ar 25. panta 2. punktā paredzēto procedūru drīkst veikt ārkārtas pasākumus, lai atbalstītu jebkuru tirgu, ko ir ietekmējuši šādi ierobežojumi. Šos pasākumus drīkst veikt pēc attiecīgās dalībvalsts vai attiecīgo dalībvalstu lūguma. Tos drīkst veikt tikai, ja attiecīgā dalībvalsts vai attiecīgās dalībvalstis ir veikušas veterinārus un sanitārus pasākumus epizootiju likvidēšanai, un tikai tādā apjomā un tik ilgi, cik tas ir vajadzīgs minētā tirgus atbalstam.

2.   Kopiena palīdz finansēt 1. punktā minētos ārkārtas pasākumus, kas tieši attiecas uz veterinārajiem un sanitārajiem pasākumiem, veicot iemaksu, kas ir 50 % no dalībvalstu izdevumiem, vai arī 60 % no tiem, ja apkaro mutes un nagu sērgu.

3.   Ja ražotāji daļēji sedz dalībvalsts izdevumus, dalībvalstis nodrošina, lai tas neizraisa konkurences traucējumus attiecībā uz ražotājiem citās dalībvalstīs.

4.   Līguma 87., 88. un 89. pantu nepiemēro finanšu iemaksām, ko veic dalībvalstis, lai sekmētu 1. punktā minētos pasākumus.”.

7. pants

Šī regula stājas spēkā septītajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 23. novembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētāja

M. BECKETT


(1)  Atzinums sniegts 2005. gada 13. oktobrī (vēl nav publicēts Oficiālajā Vēstnesī).

(2)  OV C 221, 8.9.2005., 44. lpp.

(3)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1365/2000 (OV L 156, 29.6.2000., 5. lpp.).

(4)  OV L 282, 1.11.1975., 49. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003 (OV L 122, 16.5.2003, 1. lpp.).

(5)  OV L 282, 1.11.1975., 77. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 806/2003.

(6)  OV L 160, 26.6.1999., 21. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003 (OV L 270, 21.10.2003., 1. lpp.).

(7)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(8)  OV L 341, 22.12.2001., 3. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1782/2003.


Top