Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1814

Komisijas Regula (EK) Nr. 1814/2005 (2005. gada 7. novembris), ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 580/2004, ar ko nosaka konkursa procedūru attiecībā uz eksporta kompensācijām par noteiktiem piena produktiem

OJ L 292, 8.11.2005, p. 3–3 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 03 Volume 066 P. 234 - 234
Special edition in Romanian: Chapter 03 Volume 066 P. 234 - 234

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2008

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1814/oj

8.11.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 292/3


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1814/2005

(2005. gada 7. novembris),

ar kuru groza Regulu (EK) Nr. 580/2004, ar ko nosaka konkursa procedūru attiecībā uz eksporta kompensācijām par noteiktiem piena produktiem

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1), un jo īpaši tās 26. panta 3. punktu un 31. panta 14. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1999. gada 26. janvāra Regulas (EK) Nr. 174/1999, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 804/68 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (2), 6. pantā noteikti derīguma termiņi eksporta licencēm (izvešanas atļaujām), tostarp tām, kuras izdotas, ievērojot Komisijas 2004. gada 26. marta Regulu (EK) Nr. 581/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu uz eksporta kompensācijām par noteiktu veidu sviestu (3), un Komisijas 2004. gada 26. marta Regulu (EK) Nr. 582/2004, ar ko izsludina pastāvīgu konkursu par sausā vājpiena eksporta kompensācijām (4).

(2)

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 174/1999 6. panta, Komisijas Regulas (EK) Nr. 580/2004 (5) 8. pantā noteikta diena, no kuras izvešanas atļaujas ir derīgas.

(3)

Regulas (EK) Nr. 174/1999 6. panta darbības jomu saistībā ar Regulas (EK) Nr. 580/2004 8. pantu reizēm interpretē nepareizi. Lai izvairītos no jelkāda pamatojuma šādai nepareizai interpretācijai, ir jāgroza 8. pants pēdējā no iepriekš minētajām regulām.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 580/2004 8. panta 1. punkta d) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“d)

regulas 6. pantā minētās izvešanas atļaujas derīguma termiņš sākas no piedāvājumu iesniegšanas termiņa beigu datuma.”.

2. pants

Šī regula stājas spēkā trešajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 7. novembrī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1513/2005 (OV L 241, 17.9.2005., 45. lpp.).

(3)  OV L 90, 27.3.2004., 64. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1239/2005 (OV L 200, 30.7.2005., 32. lpp.).

(4)  OV L 90, 27.3.2004., 67. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1239/2005.

(5)  OV L 90, 27.3.2004., 58. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


Top