Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1358

Komisijas Regula (EK) Nr. 1358/2005 (2005. gada 18. augusts), ar ko nosaka svēruma koeficientus, kas izmantojami, lai aprēķinātu 2005./2006. finansiālā gada cūku liemeņu cenu Kopienas tirgū

OJ L 214, 19.8.2005, p. 9–10 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2006; Atcelts ar 32006R1201

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1358/oj

19.8.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 214/9


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1358/2005

(2005. gada 18. augusts),

ar ko nosaka svēruma koeficientus, kas izmantojami, lai aprēķinātu 2005./2006. finansiālā gada cūku liemeņu cenu Kopienas tirgū

EIROPAS KOPIENAS KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1975. gada 29. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2759/75 par Kopienas tirgus, cūkgaļas sektora organizāciju (1), un jo īpaši tās 4. panta 6. punktu,

tā kā:

(1)

Kopienas cūku liemeņu tirgus cena, kā noteikts Regulas (EEK) Nr. 2759/75 4. panta 2. punktā, ir jānosaka, stabilizējot noteiktās cenas katrā dalībvalstī, pēc koeficientiem, kas nosaka relatīvo cūku populācijas lielumu katrā dalībvalstī.

(2)

Šie koeficienti ir jānosaka, vadoties pēc cūku reģistrācijas datiem katra gada decembra sākumā, saskaņā ar Padomes 1993. gada 1. jūnija Direktīvu 93/23/EEK par statistiskām aptaujām par cūku produkcijas nozari (2).

(3)

Ņemot vērā 2004. gada decembra skaitīšanas rezultātus, ir jānosaka jaunie 2005. un 2006. finansiālā gada svēruma koeficienti un jāatceļ Komisijas Regula (EK) Nr. 1900/2004 (3).

(4)

Tā kā 2005./2006. tirdzniecības gads sākas no 2005. gada 1. jūlija, šī regula jāpiemēro no tā paša datuma.

(5)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Cūkgaļas pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Svēruma koeficienti, kas minēti Regulas (EEK) Nr. 2759/75 4. panta 2. punktā, ir noteikti šīs regulas pielikumā.

2. pants

Regula (EK) Nr. 1900/2004 tiek atcelta.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2005. gada 1. jūlija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 18. augustā

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 282, 1.11.1975., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1365/2000 (OV L 156, 29.6.2000., 5. lpp.).

(2)  OV L 149, 21.6.1993., 1. lpp. Direktīvā jaunākie grozījumi izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (EK) Nr. 1882/2003 (OV L 284, 31.10.2003., 1. lpp.).

(3)  OV L 328, 30.10.2004., 69. lpp.


PIELIKUMS

Svēruma koeficienti, kas jāizmanto, lai aprēķinātu 2005./2006. finansiālā gada cūku liemeņu cenu Kopienas tirgū

Regulas (EEK) Nr. 2759/75 4. panta 2. punkts

Beļģija

4,2

Čehija

1,9

Dānija

8,8

Vācija

17,3

Igaunija

0,2

Grieķija

0,7

Spānija

16,7

Francija

10,0

Īrija

1,2

Itālija

5,9

Kipra

0,3

Latvija

0,3

Lietuva

0,7

Luksemburga

0,1

Ungārija

2,7

Malta

0,1

Nīderlande

7,3

Austrija

2,1

Polija

11,4

Portugāle

1,5

Slovēnija

0,4

Slovākija

0,8

Somija

0,9

Zviedrija

1,3

Apvienotā Karaliste

3,2


Top