Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R1128

Komisijas Regula (EK) Nr. 1128/2005 (2005. gada 14. jūlijs), ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 958/2003 paredzētās kukurūzas tarifa kvotas robežās

OJ L 184, 15.7.2005, p. 40–40 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/1128/oj

15.7.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 184/40


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1128/2005

(2005. gada 14. jūlijs),

ar ko nosaka samazinājuma koeficientu, kas jāpiemēro Regulā (EK) Nr. 958/2003 paredzētās kukurūzas tarifa kvotas robežās

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 2003. gada 29. septembra Regulu (EK) Nr. 1784/2003 par labības tirgus kopējās organizācijas izveidi (1),

ņemot vērā Komisijas 2003. gada 3. jūnija Regulu (EK) Nr. 958/2003 par sīki izstrādātiem noteikumiem, lai piemērotu Padomes Lēmumu 2003/286/EK attiecībā uz koncesijām Kopienas tarifa kvotu veidā attiecībā uz dažiem labības produktiem no Bulgārijas Republikas un ar ko groza Regulu (EK) Nr. 2809/2000 (2), un jo īpaši tās 2. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ar Regulu (EK) Nr. 958/2003 ir atvērta tarifu kvota 96 000 t apmērā kukurūzai 2005/2006 tirdzniecības gadam.

(2)

2005. gada 11. jūlijā pieprasītie daudzumi saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 958/2003 2. panta 1. punktu pārsniedz pieejamos daudzumus. Tāpēc ir jānosaka, cik lielā mērā atļaujas var izsniegt, nosakot samazinājuma koeficientu, ko piemēro pieprasītajiem daudzumiem,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Katru ievešanas atļaujas pieteikumu attiecībā uz Bulgārijas Republikas kukurūzas kvotu, kas iesniegts un nosūtīts Komisijai 2005. gada 11. jūlijā saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 958/2003 2. panta 1. un 2. punktu, izpilda līdz 1,58507 % no prasītā daudzuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā 2005. gada 15. jūlijā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 14. jūlijā

Komisijas vārdā —

lauksaimniecības un lauku attīstības ģenerāldirektors

J. M. SILVA RODRÍGUEZ


(1)  OV L 270, 21.10.2003., 78. lpp.

(2)  OV L 136, 4.6.2003., 3. lpp. Regulā grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1046/2005 (OV L 172, 5.7.2005., 79. lpp.).


Top