Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0504

Komisijas Regula (EK) Nr. 504/2005 (2005. gada 31. marts), ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2793/1999 attiecībā uz visu sagatavoto augļu un visu sagatavoto augļu maisījumu tarifu kvotām

OJ L 83, 1.4.2005, p. 17–18 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/504/oj

1.4.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 83/17


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 504/2005

(2005. gada 31. marts),

ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 2793/1999 attiecībā uz visu sagatavoto augļu un visu sagatavoto augļu maisījumu tarifu kvotām

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. decembra Regulu (EK) Nr. 2793/1999 par Eiropas Kopienas un Dienvidāfrikas Republikas Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīguma piemērošanas kārtību (1), un jo īpaši tās 5. pantu,

tā kā:

(1)

Regula (EK) Nr. 2793/1999 attiecas uz Eiropas Kopienas un Dienvidāfrikas Republikas Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīguma piemērošanas kārtību.

(2)

Ar 2005. gada 28. februāra Lēmumu 2005/206/EK (2) Padome apstiprināja papildprotokolu Tirdzniecības, attīstības un sadarbības nolīgumam starp Eiropas Kopienu un tās dalībvalstīm, no vienas puses, un Dienvidāfrikas Republiku, no otras puses, ņemot vērā Čehijas Republikas, Igaunijas Republikas, Kipras Republikas, Ungārijas Republikas, Latvijas Republikas, Lietuvas Republikas, Maltas Republikas, Polijas Republikas, Slovēnijas Republikas un Slovākijas Republikas pievienošanos Eiropas Savienībai. Ar protokolu koriģē dažas tarifu kvotas, ierobežojot tarifu koncesijas. Lai piemērotu šīs tarifu kvotas, ir jāgroza Regula (EK) Nr. 2793/1999.

(3)

Saskaņā ar minēto lēmumu tarifu kvotas visiem sagatavotiem augļiem (kārtas Nr. 09.1813) un visiem sagatavotu augļu maisījumiem (kārtas Nr. 09.1815) palielina attiecīgi par 1 225 tonnām un 340 tonnām.

(4)

Saskaņā ar Padomes Lēmumu 2005/206/EK attiecībā uz 2004. gadu esošo tarifu kvotu palielinājumu aprēķina proporcionāli pamatapjomiem, ņemot vērā laika posmu līdz 2004. gada 1. maijam.

(5)

Tā kā papildprotokols paredz, ka no 2004. gada 1. maija piemēro jaunas Kopienas tarifu koncesijas, šī regula jāpiemēro no tās pašas dienas un tai jāstājas spēkā, cik ātri iespējams.

(6)

Šajā regulā paredzētie pasākumi atbilst Muitas kodeksa komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regulas (EK) Nr. 2793/1999 pielikuma piekto sleju ar virsrakstu “Gada tarifu kvotas apjoms un ikgadējais pieauguma koeficients” groza šādi:

1)

ierakstu, kas atbilst kārtas numuram 09.1813, aizstāj ar šādu:

“bruto svars 40 000 tonnas (ipk 3 %), papildu bruto svars (no 1.5.2004.) 1 225 (3) tonnas (ipk 3 %);”

2)

ierakstu, kas atbilst kārtas numuram 09.1815, aizstāj ar šādu:

“bruto svars 18 000 tonnas (ipk 3 %), papildu bruto svars (no 1.5.2004.) 340 (4) tonnas (ipk 3 %).”

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 1. maija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 31. martā

Komisijas vārdā —

Komisijas loceklis

László KOVÁCS


(1)  OV L 337, 30.12.1999., 29. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 1638/2004 (OV L 295, 18.9.2004., 26. lpp.).

(2)  OV L 68, 15.3.2005., 32. lpp.

(3)  Attiecībā uz 2004. gadu palielinājumu šai tarifu kvotai aprēķina proporcionāli pamatapjomam, ņemot vērā laika posmu līdz 2004. gada 1. maijam.

(4)  Attiecībā uz 2004. gadu palielinājumu šai tarifu kvotai aprēķina proporcionāli pamatapjomam, ņemot vērā laika posmu līdz 2004. gada 1. maijam.


Top