Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0348

Komisijas Regula (EK) Nr. 348/2005 (2005. gada 28. februāris), ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 174/1999 attiecībā uz derīguma termiņu izvešanas atļaujām ar iepriekš noteiktu kompensāciju piena un piena produktu nozarē

OJ L 55, 1.3.2005, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/348/oj

1.3.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 55/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 348/2005

(2005. gada 28. februāris),

ar ko paredz atkāpi no Regulas (EK) Nr. 174/1999 attiecībā uz derīguma termiņu izvešanas atļaujām ar iepriekš noteiktu kompensāciju piena un piena produktu nozarē

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1999. gada 17. maija Regulu (EK) Nr. 1255/1999 par piena un piena produktu tirgus kopīgo organizāciju (1) un jo īpaši tās 31. panta 14. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijas 1999. gada 26. janvāra Regulā (EK) Nr. 174/1999, ar ko paredz īpašus sīki izstrādātus noteikumus par to, kā piemērot Padomes Regulu (EEK) Nr. 804/68 attiecībā uz piena un piena produktu eksporta licencēm un eksporta kompensācijām (2), 6. pantā noteikts izvešanas atļauju derīguma termiņš.

(2)

Sviesta un sausā vājpiena intervences cenu samazināšana no 2005. gada 1. jūlija, visticamāk, pazeminās cenas piena produktu tirgū 2005./2006. tirdzniecības gadā.

(3)

Veicot piesardzības pasākumu, lai novērstu liekus izdevumus Kopienas budžetā un lai izvairītos no eksporta kompensāciju režīma spekulatīvas piemērošanas piena nozarē, derīguma termiņš izvešanas atļaujām ar iepriekš noteiktu kompensāciju jāierobežo līdz 2005. gada 30. jūnijam.

(4)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Piena un piena produktu pārvaldības komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Atkāpjoties no Regulas (EK) Nr. 174/1999 6. panta, turpat a) līdz d) punktā minēto produktu izvešanas atļaujas ar iepriekš noteiktu kompensāciju, par kurām pieteikumi iesniegti pēc šīs regulas spēkā stāšanās, ir derīgas līdz 2005. gada 30. jūnijam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2005. gada 28. februārī

Komisijas vārdā —

Komisijas locekle

Mariann FISCHER BOEL


(1)  OV L 160, 26.6.1999., 48. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 186/2004 (OV L 29, 3.2.2004., 6. lpp.).

(2)  OV L 20, 27.1.1999., 8. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 2250/2004 (OV L 381, 28.12.2004., 25. lpp.).


Top