Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005D0012

2005/12/EK:Padomes Lēmums (2004. gada 20. decembris), ar ko groza Lēmumu 1999/847/EK, pagarinot Kopienas rīcības programmas civilās aizsardzības jomā darbības termiņuDokuments attiecas uz EEZ

OJ L 6, 8.1.2005, p. 7–7 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Bulgarian: Chapter 15 Volume 013 P. 101 - 101
Special edition in Romanian: Chapter 15 Volume 013 P. 101 - 101

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2005/12(1)/oj

8.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/7


PADOMES LĒMUMS

(2004. gada 20. decembris),

ar ko groza Lēmumu 1999/847/EK, pagarinot Kopienas rīcības programmas civilās aizsardzības jomā darbības termiņu

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2005/12/EK)

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu un jo īpaši tā 308. pantu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta atzinumu (1),

tā kā:

(1)

Padomes 1999. gada 9. decembra Lēmums 1999/847/EK, ar ko nosaka Kopienas rīcības programmu civilās aizsardzības jomā (2), laika posmam no 2000. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim paredzēja Kopienas rīcību dabas un cilvēku uz sauszemes un jūrā izraisītu katastrofu novēršanas, sagatavotības un reaģēšanas jomā.

(2)

Jaunākie notikumi, kā plūdi Centrāleiropā un Austrumeiropā 2002. gada vasarā, tankkuģa Prestige avārija Spānijā 2002. gada novembrī, karstuma vilnis un plašie mežu ugunsgrēki Dienvideiropā 2003. gada vasarā, pierāda, ka darbības, ko Kopiena veikusi civilās aizsardzības jomā saskaņā ar Lēmumu 1999/847/EK, būtu jāturpina.

(3)

Lai starp Lēmuma 1999/847/EK darbības beigām un jauna juridiska pamata piemērošanas datumu nebūtu neaizpildīta starplaika, ar Lēmumu 1999/847/EK noteiktās rīcības programmas darbības termiņš būtu jāpagarina uz diviem gadiem.

(4)

Tādēļ Lēmums 1999/847/EK būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 1999/847/EK ar šo groza šādi:

a)

lēmuma 1. panta 1. punktā vārdus “2004. gada 31. decembrim” aizstāj ar vārdiem “2006. gada 31. decembrim”;

b)

lēmuma 2. panta 3. punkta pirmo daļu aizstāj ar šādu daļu:

“Bāzes finansējuma summa šīs programmas īstenošanai ir 7,5 miljoni EUR laika posmam no 2000. gada 1. janvāra līdz 2004. gada 31. decembrim un 4,0 miljoni EUR laika posmam no 2005. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts dalībvalstīm.

Briselē, 2004. gada 20. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. VAN GEEL


(1)  Atzinums sniegts 2004. gada 15. decembrī (Oficiālajā Vēstnesī vēl nav publicēts).

(2)  OV L 327, 21.12.1999., 53. lpp.


Top