Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32005R0023

Padomes Regula (EK, Euratom) Nr. 23/2005 (2004. gada 20. decembris), ar ko no 2004. gada 1. jūlija koriģē likmi iemaksām Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju programmā un no 2005. gada 1. janvāra koriģē procentu likmi, ko izmanto saistībā ar pārskaitījumiem starp Kopienas programmu un valsts pensiju shēmām

OJ L 6, 8.1.2005, p. 1–1 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)
OJ L 159M , 13.6.2006, p. 9–9 (MT)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2005/23/oj

8.1.2005   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 6/1


PADOMES REGULA (EK, EURATOM) Nr. 23/2005

(2004. gada 20. decembris),

ar ko no 2004. gada 1. jūlija koriģē likmi iemaksām Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju programmā un no 2005. gada 1. janvāra koriģē procentu likmi, ko izmanto saistībā ar pārskaitījumiem starp Kopienas programmu un valsts pensiju shēmām

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Eiropas Kopienu Civildienesta noteikumus un Kopienu pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas noteikta Regulā (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (1), kurā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK, Euratom) Nr. 723/2004 (2), un jo īpaši Civildienesta noteikumu 83. un 83.a pantu un XII pielikumu,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu, kas iesniegts pēc apspriešanās ar Civildienesta noteikumu komiteju,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Civildienesta noteikumu XII pielikuma 13. pantu Statistikas birojs 2004. gada 1. septembrī iesniedza ziņojumu par 2004. gadā veikto pensiju programmas piecu gadu aktuāro novērtējumu, kā rezultātā tiek atjaunināti minētajā pielikumā paredzētie raksturlielumi.

(2)

Pamatojoties uz minēto ziņojumu, būtu jāveic iemaksu likmes korekcija, kas vajadzīga, lai nodrošinātu Eiropas Kopienu ierēdņu un pārējo darbinieku pensiju programmas aktuāro līdzsvaru. Saskaņā ar XII pielikuma 2. pantu 2004. gada koriģējums nevar pārsniegt 9,75 %.

(3)

Saskaņā ar XII pielikuma 12. pantu būtu jāgroza likme, kas minēta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 4. un 8. pantā, kā arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 40. un 110. pantā,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

No 2004. gada 1. jūlija Civildienesta noteikumu 83. panta 2. punktā minētā iemaksu likme ir 9,75 %.

2. pants

No 2005. gada 1. janvāra procentu likme, kas minēta Civildienesta noteikumu VIII pielikuma 4. un 8. pantā, kā arī Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 40. un 110. pantā, ir 3,9 %.

3. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 20. decembrī

Padomes vārdā —

priekšsēdētājs

P. VAN GEEL


(1)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.

(2)  OV L 124, 27.4.2004., 1. lpp.


Top