Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32004R1494

Komisijas Regula (EK) Nr. 1494/2004 (2004. gada 23. augusts) par to, ka tiek pārtraukta Ziemeļatlantijas Argentīnas zveja ar kuģiem, kas kuģo ar Vācijas karogu

OJ L 274, 24.8.2004, p. 11–11 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2004

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2004/1494/oj

24.8.2004   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 274/11


KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 1494/2004

(2004. gada 23. augusts)

par to, ka tiek pārtraukta Ziemeļatlantijas Argentīnas zveja ar kuģiem, kas kuģo ar Vācijas karogu

EIROPAS KOPIENU KOMISIJA,

ņemot vērā Eiropas Kopienas dibināšanas līgumu,

ņemot vērā Padomes 1993. gada 12. oktobra Regulu (EEK) Nr. 2847/93, ar ko izveido kontroles sistēmu, kas piemērojama Kopējai zivsaimniecības politikai (1), un jo īpaši tās 21. panta 3. punktu,

tā kā:

(1)

Ziemeļatlantijas Argentīnas kvotas 2004. gadam paredzētas Padomes 2003. gada 19. decembra Regulā (EK) Nr. 2287/2003, ar kuru 2004. gadam nosaka zvejas iespējas un ar to saistītos nosacījumus attiecībā uz dažu zivju krājumiem un zivju krājumu grupām, ko piemēro Kopienas ūdeņos un Kopienas kuģiem tajos ūdeņos, kur noteikti nozvejas ierobežojumi (2).

(2)

Lai nodrošinātu to, ka tiek ievēroti noteikumi, kas attiecas uz kvotām pakļautu krājumu nozvejas daudzuma ierobežojumiem, Komisijai jānosaka datums, kurā tiktu uzskatīts, ka ar dalībvalsts karogu kuģojoši kuģi savā nozvejā ir iztērējuši piešķirto kvotu.

(3)

Saskaņā ar Komisijai paziņoto informāciju Ziemeļatlantijas Argentīnas nozveja ICES V, VI, VII zonas ūdeņos (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā), ko veic ar Vācijas karogu kuģojoši vai Vācijā reģistrēti kuģi, ir sasniegusi 2004. gadam noteikto kvotu. Vācija no 2004. gada 30. jūnija ir aizliegusi šo krājumu nozveju. Tādēļ jāņem vērā šis datums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tiek uzskatīts, ka Ziemeļatlantijas Argentīnas nozvejā ICES V, VI, VII zonas ūdeņos (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā), ko veikuši ar Vācijas karogu kuģojoši vai Vācijā reģistrēti kuģi, ir izsmelta Vācijai 2004. gadam piešķirtā kvota.

ICES V, VI, VII zonas ūdeņos (Kopienas ūdeņi un ūdeņi, kas nav trešo valstu suverenitātē vai jurisdikcijā) tiek aizliegta Ziemeļatlantijas Argentīnas zveja no kuģiem, kas kuģo ar Vācijas karogu vai ir reģistrēti Vācijā, kā arī tādu šo zivju krājumu glabāšana uz kuģa, pārkraušana un izkraušana, kuri ar minētajiem kuģiem nozvejoti pēc šīs regulas piemērošanas datuma.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2004. gada 30. jūnija.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2004. gada 23. augustā

Komisijas vārdā —

zivsaimniecības ģenerāldirektors

Jörgen HOLMQUIST


(1)  OV L 261, 20.10.1993., 1. lpp. Regulā jaunākie grozījumi izdarīti ar Regulu (EK) Nr. 1954/2003 (OV L 289, 7.11.2003., 1. lpp.).

(2)  OV L 344, 31.12.2003., 1. lpp.


Top