Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52019M9529

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9529 – BC Partners / Vista Equity Partners / Advanced Computer Software Group) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)

OJ C 307, 11.9.2019, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

11.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 307/5


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9529 – BC Partners / Vista Equity Partners / Advanced Computer Software Group)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2019/C 307/05)

1.   

Komisija 2019. gada 3. septembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu.

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

BC Partners LLP (“BC Partners”, Apvienotā Karaliste), kas, rīkojoties ar tā komplementāra – BCEC Management X Limited – palīdzību konsultē BC European Capital X,

Vista Equity Partners Management LLC (“Vista Equity Partners”, Amerikas Savienotās Valstis), kas pārvalda Vista Equity Partners Fund VII L.P.,

Advanced Computer Software Group Ltd (“Advanced”, Apvienotā Karaliste).

Fondi, kurus konsultē BC Partners LLP, un fondi, kurus pārvalda Vista Equity Partners Management, Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta un 3. panta 4. punkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār uzņēmumu Advanced. Uzņēmums Vista Equity Partners patlaban pilnībā kontrolē portfeļuzņēmumu Advanced.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

—    BC Partners : privātkapitāla uzņēmums, kas sniedz ieguldījumu pārvaldības konsultācijas finanšu ieguldītājiem,

—    Vista Equity Partners : ieguldījumu sabiedrība, kuras uzmanības centrā ir uzņēmumi, kuri darbojas programmatūras, datu un pamattehnoloģiju jomā,

—    Advanced : programmatūras (ieskaitot modernizācijas risinājumus) un mākoņdatošanas un pārvaldītu IT pakalpojumu nodrošinātājs publiskā un privātā sektora klientiem.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā no šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9529 – BC Partners / Vista Equity Partners / Advanced Computer Software Group

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzu, izmantojiet šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


Top