Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52018M9124

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru (Dokuments attiecas uz EEZ.)

OJ C 420, 20.11.2018, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.11.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 420/5


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2018/C 420/03)

1.   

Komisija 2018. gada 9. novembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 4. pantu (1).

Šis paziņojums attiecas uz šādiem uzņēmumiem:

Dana Incorporated (“Dana”, ASV),

GrazianoFairfield AG, Pfaffikon (“GrazianoFairfield AG”, Šveice), ko kontrolē OC Oerlikon Corporation AG, Pfaffikon (“Oerlikon”, Šveice),

Dana Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu GrazianoFairfield AG.

Koncentrācija tiek veikta, iegādājoties daļas.

2.   

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Dana ir uzņēmums, kas visā pasaulē piegādā vieglo, komerciālo, kā arī apvidus transportlīdzekļu ražotājiem transmisijas, izolēšanas un temperatūras regulācijas izstrādājumus, kā arī pārnesumkārbas, hidraulikas ražojumus un piedziņas vārpstas rūpnieciskām stacionārām iekārtām,

GrazianoFairfield AG nodrošina pārnesumu, piedziņas un pārnesumu pārslēgšanas risinājumus mobilajiem transportlīdzekļiem un rūpniecības iekārtām.

3.   

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru dažu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 139/2004 (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši procedūrai, kas paredzēta šajā paziņojumā.

4.   

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darījumu.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Vienmēr jānorāda šāda atsauce:

M.9124 – Dana / Oerlikon Drive Systems

Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa e-pastu, pa faksu vai pa pastu. Lūdzam izmantot šādu kontaktinformāciju:

E-pasts: COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu

Fakss +32 22964301

Pasta adrese:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 366, 14.12.2013., 5. lpp.


Top