Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62017CN0709

Lieta C-709/17 P: Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 18. decembrī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2017. gada 10. oktobra spriedumu lietā T-435/15 Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd/Eiropas Komisija

OJ C 112, 26.3.2018, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

26.3.2018   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 112/16


Apelācijas sūdzība, ko 2017. gada 18. decembrī Eiropas Komisija iesniedza par Vispārējās tiesas (septītā palāta) 2017. gada 10. oktobra spriedumu lietā T-435/15 Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd/Eiropas Komisija

(Lieta C-709/17 P)

(2018/C 112/21)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieces

Apelācijas sūdzības iesniedzēja: Eiropas Komisija (pārstāvji: J.-F. Brakeland, A. Demeneix, M. França)

Otra lietas dalībniece: Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd, European Bicycle Manufacturers Association

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Tiesai ir šādi:

atcelt Vispārējās tiesas 2017. gada 10. oktobra spriedumu lietā T-435/15 Kolachi Raj Industrial (Private) Ltd/Komisija, noraidīt pirmajā instancē celto prasību un piespriest prasītājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

vai, pakārtoti,

nodot lietu atpakaļ izskatīšanā Vispārējai tiesai un atlikt lēmuma par tiesāšanās izdevumiem pirmajā un apelācijas instancē pieņemšanu.

Pamati un galvenie argumenti

Komisijas iesniegtā apelācijas sūdzība ir par Vispārējās tiesas 2017. gada 10. oktobra spriedumu lietā T-435/15. Šajā spriedumā Vispārējā tiesa, ciktāl tas attiecas uz Kolachi Raj, atcēla Komisijas Īstenošanas Regulu (ES) 2015/776 (1) (2015. gada 18. maijs), ar ko galīgo antidempinga maksājumu, kas ar Padomes Īstenošanas regulu (ES) Nr. 502/2013 noteikts Ķīnas Tautas Republikas izcelsmes velosipēdu importam, attiecina uz tādu velosipēdu importu, kas nosūtīti no Kambodžas, Pakistānas un Filipīnām, neatkarīgi no tā, vai šiem velosipēdiem ir deklarēta Kambodžas, Pakistānas un Filipīnu izcelsme.

Savas apelācijas sūdzības pamatojumam Komisija ir izvirzījusi vienu apelācijas pamatu.

Komisija uzskata, ka Vispārējā tiesa ir kļūdaini interpretējusi antidempinga pamatregulas 13. panta 2. punkta b) apakšpunktu. Pirmkārt, pārsūdzētajā spriedumā Vispārējā tiesa ir kļūdaini piemērojusi izcelsmes noteikumus, piemērodama Pamatregulas 13. pantu un interpretēdama tās 13. panta 2. punkta b) apakšpunktā ietverto jēdzienu “no”. Otrkārt, Vispārējā tiesa ir kļūdaini ierobežojusi pierādījumus, kurus Komisija var izmantot, lai pierādītu ka daļas ir “no” valsts, kam piemēro antidempinga pasākumus. Komisija uzskata, ka Vispārējās tiesas izvēlētā interpretācija neatbilst Pamatregulas 13. panta tekstam, kontekstam un mērķim, ne arī Tiesas judikatūrai attiecībā uz pretapiešanas pasākumiem.


(1)  OV 2015, L 122, 4. lpp.


Top