Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0258

Lieta C-258/14: Tiesas (virspalāta) 2017. gada 13. jūnija spriedums (Curtea de Apel Alba Iulia (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eugenia Florescu u.c./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu u.c. Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 143. pants — Dalībvalsts maksājumu bilances grūtības — Eiropas Savienības finanšu atbalsts — Starp Eiropas Savienību un atbalsta saņēmēju dalībvalsti noslēgts saprašanās memorands — Sociālā politika — Vienlīdzīgas attieksmes princips — Valsts tiesību akti, kuros ir aizliegts vienlaikus saņemt valsts vecuma pensiju un atalgojumu par darbu valsts iestādē — Atšķirīga attieksme pret personām, kuru pilnvaru termiņš ir paredzēts Konstitūcijā, un tiesnešiem

OJ C 277, 21.8.2017, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.8.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 277/2


Tiesas (virspalāta) 2017. gada 13. jūnija spriedums (Curtea de Apel Alba Iulia (Rumānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Eugenia Florescu u.c./Casa Judeţeană de Pensii Sibiu u.c.

(Lieta C-258/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - LESD 143. pants - Dalībvalsts maksājumu bilances grūtības - Eiropas Savienības finanšu atbalsts - Starp Eiropas Savienību un atbalsta saņēmēju dalībvalsti noslēgts saprašanās memorands - Sociālā politika - Vienlīdzīgas attieksmes princips - Valsts tiesību akti, kuros ir aizliegts vienlaikus saņemt valsts vecuma pensiju un atalgojumu par darbu valsts iestādē - Atšķirīga attieksme pret personām, kuru pilnvaru termiņš ir paredzēts Konstitūcijā, un tiesnešiem)

(2017/C 277/02)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Alba Iulia

Pamatlietas puses

Prasītāji: Eugenia Florescu, Ioan Poiană, Cosmina Diaconu (mirušā Bădilă Mircea mantinieces statusā), Anca Vidrighin (mirušā Bădilă Mircea mantinieces statusā) un Eugenia Elena Bădilă (mirušā Bădilă Mircea mantinieces statusā)

Atbildētāji: Casa Judeţeană de Pensii Sibiu, Casa Naţională de Pensii şi alte Drepturi de Asigurări Sociale, Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, Statul român un Ministerul Finanţelor Publice

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Kopienas un Rumānijas Saprašanās memorands, kas noslēgts Bukarestē un Briselē 2009. gada 23. jūnijā, ir jāuzskata par Eiropas Savienības iestādes pieņemtu tiesību aktu LESD 267. panta izpratnē, ko Eiropas Savienības Tiesa var interpretēt;

2)

Eiropas Kopienas un Rumānijas Saprašanās memorands, kas noslēgts Bukarestē un Briselē 2009. gada 23. jūnijā, ir interpretējams tādējādi, ka tajā nav noteikts pienākums pieņemt tādus valsts tiesību aktus kā pamatlietā aplūkotie, kuros ir paredzēts aizliegums vienlaikus saņemt neto vecuma pensiju publiskajā sektorā un atalgojumu par darbībām, kas tiek veiktas valsts iestādēs, ja tās apmērs pārsniedz valsts vidējās bruto algas apmēru, kurš ir izmantots par pamatu valsts sociālā nodrošinājuma budžeta izstrādei;

3)

LES 6. pants un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 17. panta 1. punkts ir interpretējami tādējādi, ka ar tiem netiek pieļauti tādi valsts tiesību akti kā pamatlietā aplūkotie, kuros ir paredzēts aizliegums vienlaikus saņemt neto vecuma pensiju publiskajā sektorā un atalgojumu par darbībām, kas tiek veiktas valsts iestādēs, ja tās apmērs pārsniedz noteiktu maksimālo robežu;

4)

Padomes 2000. gada 27. novembra Direktīvas 2000/78/EK, ar ko nosaka kopēju sistēmu vienlīdzīgai attieksmei pret nodarbinātību un profesiju, 2. panta 2. punkta b) apakšpunkts ir interpretējams tādējādi, ka šī tiesību norma nav piemērojama tādu valsts tiesību aktu kā pamatlietā aplūkotais interpretācijai, saskaņā ar kuru tajā paredzētais aizliegums vienlaikus saņemt neto vecuma pensiju un atalgojumu par darbībām, kas tiek veiktas valsts iestādēs, ja šīs pensijas apmērs pārsniedz valsts vidējās bruto algas apmēru, kurš ir izmantots par pamatu valsts sociālā nodrošinājuma budžeta izstrādei, ir piemērojams tiesnešiem, bet ne personām, kam ir piešķirtas valsts Konstitūcijā paredzētas pilnvaras.


(1)  OV C 292, 1.9.2014.


Top