Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0805

Lieta T-805/16: Prasība, kas celta 2016. gada 16. novembrī – IPPT PAN/Komisija un REA

OJ C 22, 23.1.2017, p. 47–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 22/47


Prasība, kas celta 2016. gada 16. novembrī – IPPT PAN/Komisija un REA

(Lieta T-805/16)

(2017/C 022/64)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk (IPPT PAN) (Varšava, Polija) (pārstāvis – M. Le Berre, advokāts)

Atbildētājas: Eiropas Komisija, Pētniecības izpildaģentūra (REA)

Prasītāja prasījumi:

atcelt apstrīdēto Komisijas lēmumu;

atzīt, ka Komisija ir kļūdījusies, izdodot parādzīmi Nr. 3241514040 (kuras apmērs ir samazināts ar kredītnotu Nr. 3233160082), un, ka atbilstošā naudas summa EUR 67 984,13 apmērā prasītājam nav jāmaksā;

atzīt, ka Komisijai un REA ir jāizmaksā prasītājam saistībā ar projektu SMART-NEST naudas summa EUR 69 623,94 apmērā un procenti, sākot no lēmuma pieņemšanas datuma;

atzīt, ka prasītājam nav jāmaksā Komisijai līgumsods attiecībā uz projektiem KMM-NOE un BOOSTING BALTIC;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības atcelt tiesību aktu atbilstoši LESD 263. pantam pamatošanai prasītājs izvirza septiņus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpts Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. un 43. pants par iespēju vērsties tiesā un iespēju vērsties Ombudā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpti līgumi par projektiem KMM-NOE, BOOSTING BALTIC un SMART-NEST un piemērojamie Beļģijas tiesību akti.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka ir pārkāpta Finanšu regula un Komisijas Deleģētā finanšu regula.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka nav ievērots tiesiskās paļāvības princips.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka nav ievērots nediskriminācijas princips.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka ir pieļauti būtisku procedūras noteikumu pārkāpumi.

7.

Ar septīto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir ļaunprātīgi izmantojusi pilnvaras.

Prasības saistībā ar līgumiskajiem tiesību aizsardzības līdzekļiem atbilstoši LESD 272. pantam pamatošanai prasītājs izvirza sešus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka prasītājs ir izpildījis savas saistības, kas ir paredzētas līgumu par projektiem KMM NOE un BOOSTING BALTIC II. panta 19. punkta 1. apakšpunktā.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav sniegusi pierādījumus sava prasījuma pamatošanai.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija nav savu prasījumu pienācīgi pamatojusi.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija savas līgumā paredzētās tiesības nav izmantojusi labticīgi.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka atbilstoši II. panta 30. punktam prasītais līgumsods ir pārmērīgs un būtu jāsamazina, kā ir norādīts Beļģijas Civilkodeksa 1231. pantā.

6.

Ar sesto pamatu tiek apgalvots, ka prasītājam pienākas maksājums saistībā ar projektu SMART-NEST kā prasītāja ieguldījuma Garantiju fondā atlikuma atmaksa.


Top