Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62016TN0752

Lieta T-752/16: Prasība, kas celta 2016. gada 28. oktobrī – Novolipetsk Steel/Komisija

OJ C 14, 16.1.2017, p. 38–39 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 14/38


Prasība, kas celta 2016. gada 28. oktobrī – Novolipetsk Steel/Komisija

(Lieta T-752/16)

(2017/C 014/47)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: PAO Novolipetsk Steel (Ļipecka, Krievija) (pārstāvji – B. Evtimov, advokāts, un D. O’Keeffe, Solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

pilnībā atcelt 2016. gada 4. augusta OV L 210 publicēto Komisijas 2016. gada 29. jūlija Īstenošanas regulu (ES) 2016/1328, ar ko nosaka galīgo antidempinga maksājumu un galīgi iekasē pagaidu maksājumu, kas noteikts konkrētu tostarp Krievijas Federācijas izcelsmes auksti velmētu plakanu tērauda velmējumu importam, ciktāl tā attiecas uz prasītāju;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza piecus pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ir tikušas pārkāptas tiesības uz lietas taisnīgu izskatīšanu, tostarp tiesības uz aizstāvību, pušu procesuālo tiesību vienlīdzības princips un labas pārvaldības princips.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi Pamatregulas (1) 18. pantu, ADN (2) 6.8. pantu un II pielikumu, nav ievērojusi samērīguma principu un ir pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un acīmredzamu kļūdu vērtējumā, uzskatot, ka prasītāju par ražotāju, kas nesadarbojas, un attiecinot uz to savā rīcībā esošos faktus.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi Pamatregulas 3. panta 2. un 5. punktu un ADN 3.1. pantu, sagrozījusi tai iesniegtos pierādījumus un pieļāvusi acīmredzamas kļūdas vērtējumā, nepareizi novērtējot kaitējuma rādītājus un neveicot objektīvu Savienības ražošanas nozares stāvokļa izpēti.

Prasītāja norāda, ka Komisija ir pamatojusies tikai uz selektīvi atlasītiem Savienības ražošanas nozares stāvokļa ekonomiskajiem rādītājiem un ir ignorējusi galvenos rādītājus, kas būtu atklājuši atšķirīgu, pozitīvāku Savienības ražošanas nozares stāvokli.

Prasītāja turklāt norāda, ka Komisija ir ieņēmusi neobjektīvu nostāju, priekšroku dodot saviem konstatējumiem par kaitējumu un sagrozot tai iesniegtos pierādījumus, jo tā nav izpētījusi attiecīgā ražojuma “brīvo” un “pašpatēriņa” tirgu kopumā, nepildot savu pienākumu veikt objektīvu pārbaudi atbilstoši Pamatregulas 3. panta 2. punktam.

4.

Ar ceturto pamatu tiek apgalvots, ka Komisija ir pārkāpusi Pamatregulas 3. panta 7. punktu, kad tā ir nepareizi novērtējusi cēloņsakarību starp apgalvoto importu par dempinga cenām un Savienības ražošanas nozares situāciju. Prasītāja turklāt norāda, ka Komisija nav pildījusi savu pienākumu neattiecināt uz apgalvoto importu par dempinga cenām citus kaitējumu izraisījušus faktorus un ir atstājusi bez ievērības citus faktorus, kas kopīgi un atsevišķi varēja izjaukt cēloņsakarību.

5.

Ar piekto pamatu tiek apgalvots, ka Komisijai ir nepareizi noteikusi kaitējuma novēršanas līmeni, pārkāpjot Pamatregulas 2. panta 9. punktu un 9. panta 4. punktu un pieļaujot acīmredzamu kļūdu vērtējumā. Konkrēti, kā norāda prasītāja, Komisija ir Savienības ražošanas nozarei noteikusi nesaprātīgu un pārmērīgi augstu peļņas normu un pieļāvusi acīmredzamu kļūdu vērtējumā, peļņas normas noteikšanas nolūkā un pēc analoģijas piemērojot Pamatregulas 2. panta 9. punktā paredzēto korekciju attiecībā uz nesaistīta importētāja saprātīgām pārdošanas, vispārējām un administratīvajām izmaksām un peļņu.


(1)  Padomes 2009. gada 30. novembra Regula (EK) Nr. 1225/2009 par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Kopienas dalībvalstis (OV L 343, 51. lpp.).

(2)  PTO Antidempinga nolīgums.


Top