Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62015CB0369

Apvienotās lietas no C-369/15 līdz C-372/15: Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 26. oktobra rīkojums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Tiesas Reglamenta 99. pants — Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma Eiropas Savienībā — Direktīva 2003/87/EK — 10.a pants — Bezmaksas emisiju kvotu sadales metode — Vienotā starpnozaru korekcijas koeficienta aprēķināšana — Lēmums 2013/448/ES — 4. pants — II pielikums — Spēkā esamība — Vienotā starpnozaru korekcijas koeficienta piemērošana iekārtām nozarēs, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks — Lēmums 2011/278/ES — 10. panta 9. punkts — Spēkā esamība

OJ C 14, 16.1.2017, p. 18–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

16.1.2017   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 14/18


Tiesas (sestā palāta) 2016. gada 26. oktobra rīkojums (Tribunal Supremo (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)/Administración del Estado

(Apvienotās lietas no C-369/15 līdz C-372/15) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Tiesas Reglamenta 99. pants - Siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecības sistēma Eiropas Savienībā - Direktīva 2003/87/EK - 10.a pants - Bezmaksas emisiju kvotu sadales metode - Vienotā starpnozaru korekcijas koeficienta aprēķināšana - Lēmums 2013/448/ES - 4. pants - II pielikums - Spēkā esamība - Vienotā starpnozaru korekcijas koeficienta piemērošana iekārtām nozarēs, kurās pastāv būtisks oglekļa dioksīda emisiju pārvirzes risks - Lēmums 2011/278/ES - 10. panta 9. punkts - Spēkā esamība)

(2017/C 014/23)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Supremo

Pamatlietas puses

Prasītājas: Siderúrgica Sevillana SA (C-369/15), Solvay Solutions España SL (C-370/15), Cepsa Química SA (C-371/15), Dow Chemical Ibérica SL (C-372/15)

Atbildētāja: Administración del Estado,

piedaloties: Repsol Petróleo SA BP Oil España SAU (C-371/15)

Rezolutīvā daļa:

1)

ne no Eiropas Parlamenta un Padomes 2003. gada 13. oktobra Direktīvas 2003/87/EK, ar kuru nosaka sistēmu siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu tirdzniecībai Kopienā un groza Padomes Direktīvu 96/61/EK, redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 23. aprīļa Direktīvu 2009/29/EK tiesību normām, tās lasot Komisijas 2011. gada 27. aprīļa Lēmuma 2011/278/ES, ar kuru visā Savienībā nosaka pagaidu noteikumus saskaņotai bezmaksas emisiju kvotu sadalei atbilstoši 10.a pantam Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2003/87/EK, 15. panta 3. punkta gaismā, ne no Komisijas 2013. gada 5. septembra Lēmuma 2013/448/ES par valstu īstenošanas pasākumiem attiecībā uz bezmaksas siltumnīcefekta gāzu emisijas kvotu pagaidu piešķiršanu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2003/87/EK 11. panta 3. punktu neizriet, ka Eiropas Komisija, nosakot siltumnīcas efektu izraisošo gāzu emisijas kvotu ikgadējo maksimālo daudzumu, būtu izslēgusi vēl citas emisijas, ne tikai tās, kas ir attiecināmas uz elektroenerģijas ražotājiem;

2)

trešā jautājuma b) punkta izskatīšanā nav atklājies nekas tāds, kas spētu ietekmēt Lēmuma 2011/278 15. panta 3. punkta spēkā esamību;

3)

ceturtā jautājuma izskatīšanā nav atklājies nekas tāds, kas spētu ietekmēt Lēmuma 2011/278 10. panta 9. punkta pirmās daļas spēkā esamību;

4)

Lēmuma 2013/448 4. pants un II pielikums nav spēkā;

5)

Lēmuma 2013/448 4. panta un II pielikuma spēkā neesamības atzīšanas iedarbība laikā ir jāierobežo, pirmkārt, tā, ka šī atzīšana rada tiesiskas sekas ne agrāk kā desmit mēnešos kopš 2016. gada 28. aprīļa sprieduma Borealis Polyolefine u.c. (C-191/14, C-192/14, C-295/14, C-389/14 un no C-391/14 līdz C-393/14, EU:C:2016:311) pasludināšanas dienas, lai ļautu Eiropas Komisijai noteikt vajadzīgos pasākumus, un, otrkārt, ka pasākumi, kas līdz tam noteikti, pamatojoties uz šīm par spēkā neesošām atzītajām tiesību normām, nebūtu apstrīdami.


(1)  OV C 311, 21.9.2015.


Top