Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2016/148/03

Programma Hercule III – Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – 2016. gads – Mācības krāpšanas apkarošanā

OJ C 148, 27.4.2016, p. 4–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.4.2016   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 148/4


Programma HERCULE III

Uzaicinājums iesniegt priekšlikumus – 2016. gads

Mācības krāpšanas apkarošanā

(2016/C 148/03)

1.   Mērķi un apraksts

Šis paziņojums par uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus pamatojas uz Regulu (ES) Nr. 250/2014, ar ko izveido programmu Hercule III  (1), jo īpaši uz tās 8. panta b) punktu (“Darbības, par kurām ir tiesības saņemt finansējumu”), kā arī uz 2016. gada finansēšanas lēmumu, ar ko pieņem gada darba programmu (2) programmas Hercule III īstenošanai 2016. gadā, jo īpaši 7.1. iedaļu (“Konferences, semināri un digitālās kriminālistikas kursi”).

2016. gada finansēšanas lēmumā ir paredzēts organizēt uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus “Mācības krāpšanas apkarošanā”.

2.   Atbilstīgie pretendenti

Kā noteikts programmas 6. pantā, pieteikuma iesniedzējiem ir jābūt:

tādām valsts vai reģionālās pārvaldes iestādēm dalībvalstī un iesaistītajā valstī, kas veicina rīcības stiprināšanu Savienības līmenī, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses,

vai

pētniecības un izglītības iestādēm un bezpeļņas vienībām, ja tās ir reģistrētas un darbojas vismaz vienu gadu dalībvalstī vai iesaistītajā valstī un veicina rīcības stiprināšanu Savienības līmenī, lai aizsargātu Savienības finanšu intereses.

Programmas 7. panta 2. punktā ir norādītas valstis, kas nav dalībvalstis.

3.   Atbilstīgās darbības

Komisija (OLAF) piešķirs dotācijas darbībām, kuru mērķis ir:

pieredzes un paraugprakses apmaiņa starp attiecīgajām iestādēm dalībvalstīs un iesaistītajās valstīs, tostarp specializētiem tiesībaizsardzības dienestiem, kā arī starp pārstāvjiem no starptautiskām organizācijām,

lai izplatītu zināšanas, īpaši par riska labāku identificēšanu izmeklēšanas nolūkos.

Šos mērķus var sasniegt, organizējot

konferences, seminārus, kolokvijus, kursus, e-mācības un simpozijus, darbseminārus, praktisku apmācību un darbinieku apmaiņu, kā arī paraugprakses apmaiņu (tostarp attiecībā uz krāpšanas riska novērtējumu) utt.

Ir jāveicina personāla apmaiņa starp valsts un reģionālajām pārvaldes iestādēm dažādās dalībvalstīs (jo īpaši starp kaimiņu dalībvalstīm).

4.   Budžets

Šim uzaicinājumam pieejamais paredzamais budžets ir EUR 900 000. Finansiālais ieguldījums notiks dotācijas veidā. Piešķirtais finansiālais ieguldījums nepārsniegs 80 % no attiecināmajām izmaksām.

Darbības “Apmācība” minimālajai robežvērtībai būtu jābūt EUR 50 000. Budžets darbībai, kam tiek pieprasīta dotācija, nedrīkst būt zemāks par šo robežvērtību.

Komisija patur tiesības nepiešķirt visus pieejamos līdzekļus.

5.   Termiņš

Pieteikumi jāiesniedz ne vēlāk kā ceturtdien, 2016. gada 23. jūnijā.

6.   Papildu informācija

Visus ar šo uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus saistītos dokumentus var lejupielādēt šādā tīmekļa vietnē:

http://ec.europa.eu/anti_fraud/policy/hercule/index_en.htm

Jautājumi un/vai papildu informācijas pieprasījumi saistībā ar šo uzaicinājumu jānosūta pa e-pastu uz šādu adresi:

OLAF-ANTI-FRAUD-TRAINING@ec.europa.eu

Jautājumus un atbildes anonimizētā veidā var publicēt pieteikuma veidlapas aizpildīšanas norādījumos OLAF tīmekļa vietnē, ja tie attiecas arī uz citiem pieteikumu iesniedzējiem.


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 250/2014 (2014. gada 26. februāris), ar ko izveido programmu darbību veicināšanai Eiropas Savienības finanšu interešu aizsardzības jomā (programma Hercule III) (OV L 84, 20.3.2014., 6. lpp.).

(2)  Komisijas lēmums par programmas Hercule III gada darba programmas pieņemšanu un finansējumu 2016. gadā C(2016) 868 final (2016. gada 17. februāris).


Top