Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62013TA0360

Lieta T-360/13: Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – VECCO u.c./Komisija REACH — Hroma trioksīda iekļaušana to vielu sarakstā, saistībā ar kurām ir jāsaņem atļauja — Lietošanas veidi vai lietošanas veidu kategorijas, kas ir atbrīvoti no licencēšanas prasības — Jēdziens “spēkā esoši konkrēti Kopienas tiesību akti, kas uzliek obligātu standartu prasības cilvēku veselības un vides aizsardzības ziņā, lietojot vielu” — Acīmredzama kļūda vērtējumā — Samērīgums — Tiesības uz aizstāvību — Labas pārvaldības princips

OJ C 389, 23.11.2015, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/32


Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – VECCO u.c./Komisija

(Lieta T-360/13) (1)

(REACH - Hroma trioksīda iekļaušana to vielu sarakstā, saistībā ar kurām ir jāsaņem atļauja - Lietošanas veidi vai lietošanas veidu kategorijas, kas ir atbrīvoti no licencēšanas prasības - Jēdziens “spēkā esoši konkrēti Kopienas tiesību akti, kas uzliek obligātu standartu prasības cilvēku veselības un vides aizsardzības ziņā, lietojot vielu” - Acīmredzama kļūda vērtējumā - Samērīgums - Tiesības uz aizstāvību - Labas pārvaldības princips)

(2015/C 389/33)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) (Memmingena, Vācija) – un 185 citi prasītāji, kuru vārdi ir norādīti pielikumā (pārstāvji – C. Mereu, K. Van Maldegem, advokāti, un J. Beck, solicitor)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji – K. Talabér-Ritz un J. Tomkin)

Personas, kas iestājušās lietā prasītāju prasījumu atbalstam: Assogalvanica (Paduja, Itālija) un 31 cita persona, kas iestājusies lietā, kuru vārdi norādīti pielikumā (pārstāvji – C. Mereu, K. Van Maldegem, advokāti, un J. Beck, solicitor)

Persona, kas iestājusies lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) (pārstāvji – W. Broere, M. Heikkilä un T. Zbihlej)

Priekšmets

Prasība daļēji atcelt Komisijas 2013. gada 17. aprīļa Regulu (ES) Nr. 348/2013, ar ko groza XIV pielikumu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) (OV L 108, 1. lpp.)

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Verein zur Wahrung von Einsatz und Nutzung von Chromtrioxid und anderen Chrom-VI-verbindungen in der Oberflächentechnik eV (VECCO) un prasītāji, kuru vārdi ir norādīti I pielikumā, sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Komisijas tiesāšanās izdevumus;

3)

Assogalvanica un pārējās personas, kas iestājušās lietā un kuru vārdi norādīti II pielikumā, sedz savus tiesāšanās izdevumi paši;

4)

Eiropas Ķimikāliju aģentūra (ECHA) sedz savus tiesāšanās izdevumus pati.


(1)  OV C 260, 7.9.2013.


Top