Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010TA0268

Lieta T-268/10 RENV: Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – PPG un SNF/ECHA REACH — Akrilamīda apzināšana par vielu, kas rada ļoti lielas bažas — Starpprodukti — Prasība atcelt tiesību aktu — Tieša ietekme — Pieņemamība — Samērīgums — Vienlīdzīga attieksme

OJ C 389, 23.11.2015, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/24


Vispārējās tiesas 2015. gada 25. septembra spriedums – PPG un SNF/ECHA

(Lieta T-268/10 RENV) (1)

(REACH - Akrilamīda apzināšana par vielu, kas rada ļoti lielas bažas - Starpprodukti - Prasība atcelt tiesību aktu - Tieša ietekme - Pieņemamība - Samērīgums - Vienlīdzīga attieksme)

(2015/C 389/24)

Tiesvedības valoda – angļu

Lietas dalībnieki

Prasītāji: Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) (Brisele, Beļģija) un SNF SAS (Andrézieux-Bouthéon, Francija) (pārstāvji – R. Cana, D. Abrahams un E. Mullier, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Ķimikāliju aģentūru (ECHA) (pārstāvji – M. Heikkilä, W. Broere un T. Zbihlej, pārstāvji, kuriem palīdz J. Stuyck un A.-M. Vandromme, advokāti)

Personas, kas iestājušās lietā atbildētājas prasījumu atbalstam: Nīderlandes Karaliste (pārstāvis – B. Koopman) un Eiropas Komisija (pārstāvji – D. Kukovec, E. Manhaeve un K. Talabér-Ritz)

Priekšmets

Prasība atcelt ECHA lēmumu, ar kuru akrilamīds (EK Nr. 201-173-7) ir apzināts kā viela, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 18. decembra Regulas (EK) Nr. 1907/2006, kas attiecas uz ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (REACH) un ar kuru izveido Eiropas Ķimikāliju aģentūru, groza Direktīvu 1999/45/EK un atceļ Padomes Regulu (EEK) Nr. 793/93 un Komisijas Regulu (EK) Nr. 1488/94, kā arī Padomes Direktīvu 76/769/EEK un Komisijas Direktīvu 91/155/EEK, Direktīvu 93/67/EEK, Direktīvu 93/105/EK un Direktīvu 2000/21/EK (OV L 396, 1. lpp.), 57. pantā noteiktajiem kritērijiem atbilstoši šīs regulas 59. pantam

Rezolutīvā daļa:

1)

prasību noraidīt;

2)

Polyelectrolyte Producers Group GEIE (PPG) un SNF SAS sedz savus, kā arī atlīdzina Eiropas Ķimikāliju aģentūras (ECHA) tiesāšanās izdevumus;

3)

Nīderlandes Karaliste un Eiropas Komisija sedz savus tiesāšanās izdevumus pašas.


(1)  OV C 274, 9.10.2010.


Top