Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CA0203

Lieta C-203/14: Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — LESD 267. pants — Tiesas kompetence — Iestādes, kas iesniedz lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, “tiesas” statuss — Neatkarība — Obligāta kompetence — Direktīva 89/665/EEK — 2. pants — Par pārsūdzības izskatīšanu atbildīgās iestādes — Direktīva 2004/18/EK — 1. panta 8. punkts un 52. pants — Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras — Jēdziens “publisko tiesību subjekts” — Publiskās administrācijas iestādes — Iekļaušana

OJ C 389, 23.11.2015, p. 7–8 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.11.2015   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 389/7


Tiesas (virspalāta) 2015. gada 6. oktobra spriedums (Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (Spānija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) – Consorci Sanitari del Maresme/Corporació de Salut del Maresme i la Selva

(Lieta C-203/14) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - LESD 267. pants - Tiesas kompetence - Iestādes, kas iesniedz lūgumu sniegt prejudiciālu nolēmumu, “tiesas” statuss - Neatkarība - Obligāta kompetence - Direktīva 89/665/EEK - 2. pants - Par pārsūdzības izskatīšanu atbildīgās iestādes - Direktīva 2004/18/EK - 1. panta 8. punkts un 52. pants - Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūras - Jēdziens “publisko tiesību subjekts” - Publiskās administrācijas iestādes - Iekļaušana)

(2015/C 389/08)

Tiesvedības valoda – spāņu

Iesniedzējtiesa

Tribunal Català de Contractes del Sector Públic

Pamatlietas puses

Prasītājs: Consorci Sanitari del Maresme

Atbildētāja: Corporació de Salut del Maresme i la Selva

Rezolutīvā daļa:

1)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 31. marta Direktīvas 2004/18/EK par to, kā koordinēt būvdarbu valsts līgumu, piegādes valsts līgumu un pakalpojumu valsts līgumu [būvdarbu, piegādes un pakalpojumu publiskā iepirkuma līgumu] slēgšanas tiesību piešķiršanas procedūru, 1. panta 8. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šīs tiesību normas otrajā daļā iekļautais jēdziens “saimnieciskās darbības subjekts” ietver publiskās administrācijas iestādes, kuras tādējādi drīkst piedalīties publiskā iepirkuma procedūrās, ja un tiktāl, ciktāl tās ir tiesīgas piedāvāt pakalpojumus pret atlīdzību tirgū;

2)

Direktīvas 2004/18 52. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka, lai arī tajā ir iekļautas konkrētas prasības attiecībā uz nosacījumiem saimnieciskās darbības subjektu iekļaušanai oficiālajos valsts sarakstos un sertifikācijai, tajā izsmeļošā veidā nav noteikti ne nosacījumi šo saimnieciskās darbības subjektu iekļaušanai oficiālajos valsts sarakstos, ne nosacījumi tam, lai tie saņemtu sertifikātu, ne arī publisko tiesību subjektu tiesības un pienākumi šajā ziņā. Katrā ziņā Direktīva 2004/18 ir jāinterpretē tādējādi, ka tai ir pretrunā tāds valsts tiesiskais regulējums, saskaņā ar kuru publiskās administrācijas iestādes, kurām ir tiesības veikt būvdarbus, pārdot produktus vai veikt attiecīgajā paziņojumā par konkursu norādītos pakalpojumus, nevar tikt iekļautas šādos sarakstos vai tām nevar veikt šādu sertificēšanu, no vienas puses, lai gan tiesības piedalīties attiecīgajā konkursā tiek saglabātas tikai tiem tirgus dalībniekiem, kuri ir iekļauti minētajos sarakstos vai kuriem ir minētais sertifikāts, no otras puses.


(1)  OV C 235, 21.7.2014.


Top