Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014CN0465

Lieta C-465/14: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 9. oktobrī iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank / F. Wieland un H. Rothwangl

OJ C 448, 15.12.2014, p. 13–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

15.12.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 448/13


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2014. gada 9. oktobrī iesniedza Centrale Raad van Beroep (Nīderlande) – Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank/F. Wieland un H. Rothwangl

(Lieta C-465/14)

(2014/C 448/17)

Tiesvedības valoda – holandiešu

Iesniedzējtiesa

Centrale Raad van Beroep

Pamatlietas puses

Prasītāja: Raad van bestuur van de Sociale verzekeringsbank

Atbildētāji: F. Wieland, H. Rothwangl

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Regulas Nr. 1408/71 (1) 3. pants un 94. panta 1. un 2. punkts ir jāinterpretē tādējādi, ka šīs normas liedz (daļēji) atteikt vecuma pensiju bijušajam jūrniekam, kurš piederēja pie kuģa apkalpes ar piederības ostu dalībvalstī, kuram nebija dzīvesvietas uz sauszemes un kurš nebija kādas dalībvalsts valstspiederīgais, pēc tam, kad valsts, kuras pilsonis jūrnieks ir, pievienojās Savienībai (tās juridiskajai priekšgājējai) vai šai valstij kļuva saistoša Regula Nr. 1408/71, pamatojot tikai ar to, ka (apgalvotās) apdrošināšanas laikposmā šis bijušais jūrnieks nebija (pirmās minētās) dalībvalsts pilsonis?

2)

Vai LESD 18. un 45. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka tie nepieļauj tādu dalībvalsts tiesisko regulējumu, atbilstoši kuram uz jūrnieku, kas piederēja pie kuģa apkalpes ar piederības ostu šajā dalībvalstī, kuram nebija dzīvesvietas uz sauszemes un kurš nebija kādas dalībvalsts valstspiederīgais, neattiecināja vecuma pensijas apdrošināšanu, lai gan atbilstoši šim regulējumam par apdrošinātu tiek uzskatīts jūrnieks, kurš ir tās dalībvalsts valstspiederīgais, kurā kuģim ir piederības osta, un kurš citādi ir tādos pašos apstākļos, ja valsts, kuras valstspiederīgais ir pirmais minētais jūrnieks, pensijas noteikšanas brīdī starplaikā ir pievienojusies Savienībai (tās likumīgajai priekšgājējai) vai starplaikā Regula Nr. 1408/71 ir kļuvusi saistošai šai valstij?

3)

Vai uz 1. un 2. jautājumu ir jāatbild tāpat attiecībā uz (bijušo) jūrnieku, kurš savas nodarbinātības laikā bija kādas valsts pilsonis, kura vēlāk pievienojās Savienībai (tās juridiskajai priekšgājējai), bet kurš pievienošanās brīdī vai brīdī, kad šai valstij kļuva saistoša Regula Nr. 1408/71, un brīdī, kad viņa vecuma pensijas pieteikums tika pārrēķināts naudā, nebija kādas dalībvalsts valstspiederīgais, bet kuram atbilstoši Regulas Nr. 859/2003 (2) 1. pantam tomēr ir piemērojama Regula Nr. 1408/71?


(1)  Padomes 1971. gada 14. jūnija Regula par sociālā nodrošinājuma sistēmu piemērošanu darbiniekiem, pašnodarbinātām personām un viņu ģimenēm, kas pārvietojas Kopienā (OV L 149, 2. lpp.).

(2)  Padomes 2003. gada 14. maija Regula, ar ko Regulas (EEK) Nr. 1408/71 un Regulas (EEK) Nr. 574/72 noteikumus attiecina arī uz tiem trešo valstu pilsoņiem, uz kuriem minētie noteikumi neattiecas tikai viņu valstspiederības dēļ (OV L 124, 1. lpp.).


Top