Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62014TN0657

Lieta T-657/14: Prasība, kas celta 2014. gada 12. septembrī  – Spānija/Komisija

OJ C 380, 27.10.2014, p. 22–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

27.10.2014   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 380/22


Prasība, kas celta 2014. gada 12. septembrī – Spānija/Komisija

(Lieta T-657/14)

2014/C 380/29

Tiesvedības valoda – spāņu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Spānijas Karaliste (pārstāve – A. Gavela Llopis, Abogado del Estado)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Prasītājas prasījumi:

atzīt par spēkā neesošu 2014. gada 27. jūnija lēmumu, kurā nolemts pārtraukt samaksas termiņu saistībā ar Spānijas 2013. gada 26. decembrī attiecībā uz ERAF Tehnoloģiskā fonda Pētniecības, attīstības un inovācijas darbības programmu nosūtīto izdevumu deklarāciju un maksājumu pieteikumu Nr. 21 un nolemts uzsākt [maksājumu] apturēšanas procedūru, un

piespriest atbildētājai iestādei atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

Pamati un galvenie argumenti

Prasības pamatošanai prasītāja izvirza trīs pamatus.

1.

Ar pirmo pamatu tiek apgalvots, ka ar lēmumu par [samaksas termiņa] pārtraukšanu un [maksājumu] apturēšanas procedūras uzsākšanu esot pārkāpts Padomes 2006. gada 11. jūlija Regulas (EK) Nr. 1083/2006, ar ko paredz vispārīgus noteikumus par Eiropas Reģionālās attīstības fondu, Eiropas Sociālo fondu un Kohēzijas fondu un atceļ Regulu (EK) Nr. 1260/1999 (OV L 210, 25. lpp.), 87. panta 2. punkts saistībā ar tās 91. un 92. pantu.

Šajā ziņā tiek apgalvots, ka iepriekš minētajā 87. panta 2. punktā paredzētais termiņš esot noilguma termiņš, kas liedz Komisijai pieņemt lēmumu par samaksas termiņa pārtraukšanu pēc tam, kad ir pagājuši divi mēneši, un tāpēc arīdzan neļauj uzsākt maksājumu apturēšanas procedūru.

2.

Ar otro pamatu tiek apgalvots, ka lēmums par [samaksas termiņa] pārtraukšanu un [maksājumu apturēšanas] procedūras uzsākšanu esot pieņemts pēc Savienības tiesībās noteiktā termiņa un ar to esot pārkāpti tiesiskās drošības, tiesiskās paļāvības un labas pārvaldības principi. Tādējādi Spānijas Karalistei, kura labticīgi paļāvās uz maksājuma saņemšanu likumā noteiktajā termiņā, esot radītas budžeta un finansiālā ziņā nelabvēlīgas sekas.

3.

Ar trešo pamatu tiek apgalvots, ka esot pārkāpts Regulas Nr. 1083/2006 91. panta 1. punkta a) apakšpunkts, jo nav ievēroti šajā tiesību normā šā lēmuma juridiski korektai pieņemšanai izvirzītie priekšnosacījumi.

Šajā ziņā tiek apgalvots, ka lēmums par [samaksas termiņa] pārtraukšanu ir pamatots nevis ar revīzijas ziņojumu, kā prasīts minētajā tiesību normā, bet gan ar gluži vienkāršu projektu, kas nav uzskatāms par galīgu dokumentu, ar kuru varētu pamatot lēmumu par [samaksas termiņa] pārtraukšanu. Turklāt no minētā projekta neizrietot nekādas pazīmes un nebūt ne kādi pierādījumi par būtiskiem trūkumiem vadības un kontroles sistēmā.


Top