EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2013/376/15

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings ) – Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 376, 21.12.2013, p. 24–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 376/24


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings)

Lieta, kas pretendē uz vienkāršotu procedūru

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2013/C 376/15

1.

Komisija 2013. gada 16. decembrī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), kuras rezultātā uzņēmums Investindustrial IV, LP (“Investindustrial”, Apvienotā Karaliste) un uzņēmums KKR & Co., LP (“KKR”, Amerikas Savienotās Valstis) Apvienošanās regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūs kopīgu kontroli pār uzņēmumu Resort Holdings BV (“Resort Holdings”, Nīderlande), kas kontrolē Port Aventura Entertainment, SAU (Spānija), iegādājoties tā akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Investindustrial ir privātā kapitāla fonds, kas veic ieguldījumus vidējos un mazos uzņēmumos (galvenokārt Dienvideiropā),

KKR ir privātā kapitāla fonds, kas sniedz alternatīvus aktīvu pārvaldības pakalpojumus un kapitāla tirgus risinājumus,

Resort Holdings veic darbību, kas saistīta ar atrakciju un tematiskajiem parkiem Spānijā.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas EK Apvienošanās regulas darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts. Ievērojot Komisijas paziņojumu par vienkāršotu procedūru noteiktu koncentrācijas procesu izskatīšanai saskaņā ar EK Apvienošanās regulu (2), jānorāda, ka šī lieta ir nododama izskatīšanai atbilstoši paziņojumā paredzētajai procedūrai.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienas pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (+32 22964301), pa e-pastu uz adresi COMP-MERGER-REGISTRY@ec.europa.eu vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.7133 – Investindustrial/KKR/Resort Holdings uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp. (“EK Apvienošanās regula”).

(2)  OV C 56, 5.3.2005., 32. lpp. (“Paziņojums par vienkāršotu procedūru”).


Top