EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XC1221(07)

Piemērojamā pārvadājumu kārtība eurozonas dalībvalstīs – 13. panta 5. punkts – Regula (ES) Nr. 1214/2011

OJ C 376, 21.12.2013, p. 16–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

21.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 376/16


Piemērojamā pārvadājumu kārtība eurozonas dalībvalstīs

13. panta 5. punkts

Regula (ES) Nr. 1214/2011

2013/C 376/14

SKAIDRAS NAUDAS PĀRVADĀJUMU (CIT) KOMITEJA

Skaidras naudas banknošu pārvadājumiem eurozonas dalībvalstīm jāizvēlas vismaz viena no iespējām, kas izklāstītas minētās regulas 14., 15., 16., 17. vai 18. pantā.

Skaidras naudas monētu pārvadājumiem eurozonas dalībvalstīm jāizvēlas vismaz viena no iespējām, kas izklāstītas minētās regulas 19. un 20. pantā.

Eurozonas dalībvalstīm ir jāapstiprina, ka izvēlētās pārvadājumu kārtības iespējas ir pielīdzināmas tādai pārvadājumu kārtībai, kāda ir atļauta iekšzemes skaidras naudas pārvadājumiem.

Valsts

Banknošu pārvadāšanai piemērojamā kārtība

Monētu pārvadāšanai piemērojamā kārtība

Apstiprinājums par pielīdzināmību tādai pārvadājumu kārtībai, kāda ir atļauta iekšzemes skaidras naudas pārvadājumiem

AT

14.–18. pants.

19.–20. pants.

 

BE

16. pants un 18. pants

Beļģija ir nolēmusi, ka ir jāpiemēro regulas 13. panta 4. punktā paredzētais pienākums.

Regulas 20. pants.

Regulas 16., 18. un 20. pantā paredzētās iespējas ir pielīdzināmas tādai pārvadājumu kārtībai, kāda ir atļauta skaidras naudas pārvadājumiem Beļģijā.

Regulas 13. panta 4. punktā paredzēto pienākumu piemēro saskaņā ar Beļģijas regulējumu, kas attiecas uz valsts pārvadājumiem.

CY

 

 

 

DE

17. pants

19. pants

EE

 

 

 

EI

 

 

 

EL

 

 

 

ES

a)

Kas attiecas uz banknošu pārvadājumiem, saskaņā ar ES regulas noteikumiem par pienākumu izvēlēties vismaz vienu no 14. līdz 18. pantā paredzētajām metodēm, saskaņā ar mūsu valsts tiesību aktiem atļautā metode ir tā, kura paredzēta ES regulas 17. pantā.

b)

Kas attiecas uz monētām, metode, kura jāatļauj saskaņā ar Spānijas tiesību aktiem, ir ES regulas 20. pantā minētā metode.

FI

17. pants

20. pants

FR

I.

Nauda un papīrs banknošu drukāšanai ir jāpārvadā šādi.

1.

Vai nu bruņotos transportlīdzekļos ar vismaz triju locekļu apkalpi, ieskaitot vadītāju, saskaņā ar 4. pantu;

(4. pants.

I –

Bruņotajiem transportlīdzekļiem jābūt aprīkotiem tā, lai nodrošinātu apkalpes un pārvadājamās skaidrās naudas, dārglietu vai dārgmetālu drošību.

Tam jābūt aprīkotam vismaz ar:

1.

Saziņas sistēmu un signālsistēmu, kas ir savienota ar skaidrās naudas pārvadājumu uzņēmumu. Lai reģistrētu bruņotos skaidras naudas pārvadājumu transportlīdzekļus, kuri ir importēti no citām Eiropas Savienības dalībvalstīm vai citām Līguma par Eiropas Ekonomikas zonu līgumslēdzējām pusēm, pārbaudes ziņojumi un sertifikāti tiek pieņemti tādi, kurus sagatavojusi apstiprināta vai sertificēta iestāde šajās valstīs, un kuri apliecina, ka bruņojums atbilst tehniskajiem un regulatīvajiem nosacījumiem, kas nodrošina līdzvērtīgu aizsardzības līmeni tam, kas paredzēts šajā dekrētā un iepriekšējā daļā minētajā rīkojumā;

2.

Attālinātas izsekošanas sistēmu, kas ļauj uzņēmumam jebkurā brīdī noteikt tā atrašanās vietu;

3.

Bruņuvestēm un gāzmaskām, vismaz pa vienai uz katru apkalpes locekli un, iespējams, vienu jebkurai citai personai, kurai ir likumīgs iemesls atrasties transportlīdzeklī.

II –

Uz transportlīdzekļa veidiem, ložu necaurlaidīgajām sienām un logiem, kā arī citiem tādu komponentu raksturlielumiem, kuri veicina bruņoto transportlīdzekļu drošību, attiecas iekšlietu ministra iepriekšēja atļauja, pamatojoties uz minimālajiem standartiem, jo īpaši izturību, kurus minētais ministrs nosaka ar rīkojumu, kas paredz arī reģistrēšanas lūguma lietas saturu.

Visas būtiskās izmaiņas transportlīdzekļu ražošanas nosacījumos vai iepriekšējā daļā minēto bruņoto daļu, logu un citu sastāvdaļu ražošanas vai uzstādīšanas nosacījumos ikreiz ir jāapstiprina.

Atļauju var izdot, ja šā panta II punktā minētais aprīkojums vairs nav pietiekams, lai nodrošinātu personāla vai pārvadājamo fondu drošību.)

2.

Vai arī bruņotos transportlīdzekļos, kas atbilst 4. pantā minētajiem noteikumiem un ir aprīkoti ar ierīcēm, kuras nodrošina transportējamās skaidrās naudas padarīšanu par lietošanai nepiemērotu saskaņā ar 8. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem).

(8. panta 1. punktā minēti nosacījumi, kam jāatbilst vērtslietu neitralizēšanas ierīcēm)

Ja šie transportlīdzekļi ir aprīkoti vismaz ar vienu no iepriekšējā daļā minētajām ierīcēm katram savākšanas/piegādes punktam, tā apkalpes sastāvā jābūt vismaz diviem apkalpes locekļiem, vadītāju ieskaitot. 4. panta II punkta noteikumus šajā gadījumā piemēro tikai transportlīdzekļa kabīnei.

Ja šie transportlīdzekļi ir aprīkoti ar mazāku skaitu iepriekš minēto ierīču nekā savākšanas/piegādes punktu skaits, apkalpes sastāvā jābūt vismaz trijiem locekļiem, vadītāju ieskaitot.

3.

Vai netrafarētos transportlīdzekļos ar apkalpi vismaz divu locekļu sastāvā, vadītāju ieskaitot, saskaņā ar 7. un 8. pantu, kuros paredzēts, ka skaidrā nauda ir ievietota ierīcēs, kas var to padarīt lietošanai nepiemērotu, un ka ir vismaz tikpat daudz šādu ierīču, cik ir savākšanas/piegādes punktu, vai ka ierīces ir aprīkotas ar savākšanas sistēmu, kuru var atvērt tikai drošā vietā vai zonā.

Tomēr, lai apkalpotu bankomātus, kas atrodas konkrētās riska zonās, skaidra nauda jāpārvadā saskaņā ar 1. punktā minētajiem nosacījumiem, un bankomāti ir jāuzpilda vienam no apkalpes locekļiem.

(II

attiecas uz dārglietām un dārgmetāliem)

III.

Monētas un investīciju zelts Vispārējā nodokļu kodeksa 298. panta sešpadmitās A daļas nozīmē jāpārvadā bruņotos transportlīdzekļos ar vismaz triju cilvēku apkalpi, vadītāju ieskaitot, saskaņā ar 4. pantā minētajiem noteikumiem.

Atkāpjoties no iepriekšējās daļas, Francijas Bankas pārvadājumi, kas satur ne vairāk kā EUR 115 000 1 un 2 euro monētās, jāveic:

1.

Bruņotos transportlīdzekļos, uz kuriem nav norādīts skaidras naudas pārvadājumu uzņēmuma nosaukums, ar apkalpi, kas sastāv no vismaz diviem bruņotiem apsargiem uniformās, vadītāju ieskaitot, saskaņā ar nosacījumiem, kas izklāstīti 8. panta pirmajās trijās daļās;

2.

Vai, ja kopējais pārvadājamais apjoms nepārsniedz EUR 500 000 un ja pieturvietas ir vienīgi Banque de France, skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumu, valsts policijas vai žandarmērijas drošības zonās, pusbruņotos transportlīdzekļos, uz kuriem nav norādīts skaidras naudas pārvadājumu uzņēmuma nosaukums, ar apkalpi, kas sastāv no vismaz diviem bruņotiem apsargiem uniformās, vadītāju ieskaitot, saskaņā ar 8. panta pirmajās trijās daļās minētajiem nosacījumiem.

(8. pants: visiem netrafarētiem transportlīdzekļiem, ko izmanto skaidras naudas pārvadājumiem 2. panta I punkta 3. apakšpunktā minētajās ierīcēs vai ko izmanto dārglietu vai dārgmetālu pārvadājumiem, jābūt aprīkotiem vismaz ar:

1.

Saziņas un brīdināšanas sistēmu, kas savienota ar skaidras naudas pārvadājumu uzņēmuma, kurš atbildīgs par skaidras naudas pārvadājumiem, brīdināšanas centru;

2.

Ar attālinātas izsekošanas sistēmu, kas ļauj skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumam jebkurā laikā noteikt transportlīdzekļa atrašanās vietu).

Apstiprināšana:

banknotes – 2. panta atbilstība ES regulas 14., 16. un 17. pantam.

Valsts tiesību akti, kas jāgroza:

lai nodrošinātu 2. panta III punkta atbilstību ES regulas 19. un 20. pantam.

IT

15., 16., 17. un 18. pants.

(saistībā ar DM.269/2010 noteikumu)

19. un 20. pants

(saistībā ar DM.269/2010 noteikumu)

LU

16. un 17. pants

(Saskaņā ar nosacījumu, ka likumprojekts 6400 un atbilstošais lielhercogistes īstenošanas regulējums tiks pieņemts, kā to ierosinājusi valdība.)

20. pants

(Saskaņā ar nosacījumu, ka likumprojekts 6400 un atbilstošais lielhercogistes īstenošanas regulējums tiks pieņemts, kā to ierosinājusi valdība.)

MT

 

 

 

NL

17. un 18. pants

20. pants

PT

17. un 18. pants

20. pants

Minētās iespējas daļēji atbilst valsts prasībām, kas piemērojamas vērtslietu pārvadājumiem Portugālē, tomēr kritērijs attiecībā uz pārvadājamo summu ir līdzvērtīgs vai pārsniedz EUR 10 000 (27. marta rīkojums (Portaria) Nr. 247/2008, kas grozīts ar 2009. gada 3. augusta rīkojumu Nr. 840/2009, spēkā līdz tā rīkojuma publikācijai, kas sniegts 2013. gada 16. maija Likuma Nr. 34/2013 34. panta 3. punktā).

Valsts pārvadājumi nebruņotos transportlīdzekļos ir atļauti attiecībā uz vērtslietām, kuru kopējā vērtība ir mazāka nekā EUR 10 000.

Obligāti ir jāizmanto apstiprinātas uniformas un profesionālās personas apliecības (2013. gada 16. maija Likuma Nr. 34/2013 29. pants).

SK

Visi nosacījumi, kas izklāstīti minētās regulas 14. līdz 18. pantā, ir piemērojami Slovākijas Republikas valsts tiesību aktu nozīmē saskaņā ar 2005. gada 23. septembra tiesību aktu Nr. 473/2005 Coll. par pakalpojumiem privātajā drošības nozarē un ar ko groza dažus tiesību aktus (alias tiesību aktu par privāto drošību).

Visi nosacījumi, kas izklāstīti minētās regulas 19. un 20. pantā, ir piemērojami Slovākijas Republikas valsts tiesību aktu nozīmē saskaņā ar 2005. gada 23. septembra tiesību aktu Nr. 473/2005 Coll. par pakalpojumiem privātajā drošības nozarē un ar ko groza dažus tiesību aktus (alias tiesību aktu par privāto drošību)

Daļēja atbilstība un atšķirība attiecas uz apsardzes darbinieku un pavadošo transportlīdzekļu skaitlisko sastāvu. Noteicošais kritērijs ir summa EUR 1 660 000 apmērā.

SI

17. un 18. pants vai jebkurš no valsts noteikumiem par skaidras naudas un citu vērtslietu piegāžu pārvadājumiem un aizsardzību (SR oficiālais laikraksts Nr. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 un 17/11), 16. līdz 20. pants.

16. pants (1. klases aizsargātas piegādes vērtība nepārsniedz vērtību EUR 30 000 apmērā)

1.

Klases aizsargātas piegādes pārvadājumus veic ar diviem bruņotiem apsardzes darbiniekiem.

2.

Pārvadājumus veic pārveidotā transportlīdzeklī ar šādu aprīkojumu:

fiziski nošķirtu pasažiera un kravas nodalījumu transportlīdzeklī ar fiksētu un biezu nodalošo sienu, kas ļauj glabāt aizsargāto piegādi kravas nodalījumā atsevišķi no pasažiera,

kravas nodalījumu bez stikliem,

no lokšņu metāla izgatavotu iebūvētu kases aparātu kravas nodalījumā, kas ļauj novietot piegādi kravas nodalījumā caur spraugu vai atveri pasažieru nodalījumā,

signālierīci, kas jāiedarbina ielaušanās gadījumā,

motora bloķēšanas sistēmu, kas novērš transportlīdzekļa aizdzīšanu,

saziņas un uzraudzības sistēmu.

3.

Neatkarīgi no iepriekšējā punkta trešajā ievilkumā minētā noteikuma aizsargātās piegādes pārvadājumu var veikt, ja piegāde ir tehniski aizsargāta, noglabājot to pārveidotā portfelī, somā vai kasetē, kuri ir atsevišķi marķēti un kuru konstrukcija ir tāda, kas apgrūtina uzlaušanu un brīdina par to paņemšanu ar skaņu, gaismu, dūmiem vai tehnisku signālu. To pārvadā transportlīdzekļa kravas nodalījumā.

4.

Neatkarīgi no 1. punktā minētā noteikuma aizsargāto piegāžu pārvadājumus var veikt ar vienu bruņotu apsardzes darbinieku gadījumā, ja aizsargātā piegāde ir aizsargāta ar sertificētu sistēmu skaidras naudas nokrāsošanai vai iznīcināšanai.

5.

Apsardzes darbinieki valkā ložu necaurlaidīgas jakas vai ložu necaurlaidīgus kreklus.

17. pants (2. klases aizsargātas piegādes vērtība nepārsniedz vērtību EUR 200 000 apmērā uz katru pārvadājuma transportlīdzekli)

1.

2. klases aizsargātu piegādi veic ar diviem bruņotiem apsardzes darbiniekiem.

2.

Pārvadājumus veic pārveidotā transportlīdzeklī ar šādu aprīkojumu:

fiziski nošķirtu transportlīdzekļa pasažieru un kravas nodalījumu ar fiksētu biezu starpsienu,

kravas nodalījumu bez stikliem,

kravas nodalījumā iebūvētu kases aparātu, kas izgatavots no ložu necaurlaidīga lokšņu metāla, kurš apgrūtina urbšanu un griešanu, un kas ir novietots uz transportlīdzekļa šasijas iekšpusē un ļauj ievietot skaidru naudu caur spraugu vai atvērumu no pasažieru nodalījuma,

signālierīci, kas jāiedarbina ielaušanās gadījumā,

motora bloķēšanas sistēmu, kas novērš transportlīdzekļa aizvešanu,

saziņas un uzraudzības sistēmu.

3.

Neatkarīgi no iepriekšējā punkta trešajā ievilkumā minētā noteikuma aizsargātās piegādes pārvadājumu var veikt, ja piegāde ir tehniski aizsargāta, noglabājot to pārveidotā portfelī, somā vai kasetē, kuri ir atsevišķi marķēti un kuru konstrukcija ir tāda, kas apgrūtina uzlaušanu un brīdina par to paņemšanu ar skaņu, gaismu, dūmiem vai tehnisku signālu. To pārvadā transportlīdzekļa kravas nodalījumā.

4.

Apsardzes darbinieki valkā ložu necaurlaidīgas jakas vai ložu necaurlaidīgus kreklus.

17. pants (3. klases aizsargātas piegādes vērtība nepārsniedz vērtību EUR 800 000 apmērā uz katru pārvadājuma transportlīdzekli)

1.

3. klases aizsargātu piegādi veic ar vismaz diviem bruņotiem apsardzes darbiniekiem.

2.

Pārvadājumus veic ložu necaurlaidīgā transportlīdzeklī ar šādu aprīkojumu:

atsevišķiem nodalījumiem apkalpei un kravai,

apkalpes nodalījumu no visām četrām pusēm aizsargā antiballistiskā aizsardzība M2/C2,

kravas nodalījumu, kas ir ložu necaurlaidīgs un kam ir ārējās durvis ar papildu drošības bultas aizslēgu,

signālierīci,

sistēmu, kas ierīkota transportlīdzekļa vai motora bloķēšanai no attāluma, paredzot iespēju to iedarbināt no drošības kontroles centra (turpmāk SCC),

saziņas sistēmu, kas darbojas, neatverot durvis (intercom),

saziņas un uzraudzības sistēmu.

3.

Apsardzes darbinieki valkā ložu necaurlaidīgas jakas.

18. pants (pārvadājumi attiecībā uz 4. klases aizsargātu piegādi ar vērtību ne vairāk kā EUR 4 000 000 apmērā uz katru pārvadājuma transportlīdzekli)

1.

4. klases aizsargātas piegādes pārvadājumus veic ar vismaz trijiem bruņotiem apsardzes darbiniekiem.

2.

Pārvadājumus veic ložu necaurlaidīgā transportlīdzeklī ar šādu aprīkojumu:

atsevišķiem nodalījumiem apkalpei un kravai,

apkalpes nodalījumu no visām četrām pusēm aizsargā antiballistiskā aizsardzības sistēma FB 3,

kravas nodalījumu bez logiem un ārējām durvīm ar papildu drošības bultas aizslēgu,

signālierīci,

sistēmu, kas ierīkota transportlīdzekļa vai motora bloķēšanai no attāluma, paredzot iespēju to iedarbināt no drošības kontroles centra (turpmāk SCC),

saziņas sistēmu, kas darbojas, neatverot durvis (intercom),

saziņas un uzraudzības sistēmu.

3.

Apsardzes darbinieki valkā ložu necaurlaidīgas jakas.

19. pants (pārvadājumi attiecībā uz 5. klases aizsargātu piegādi ar vērtību ne vairāk kā EUR 8 000 000 apmērā uz katru pārvadājuma transportlīdzekli)

1.

5. klases aizsargāto piegāžu pārvadājumus veic ar vismaz trijiem bruņotiem apsardzes darbiniekiem.

2.

Apsardzes darbinieki valkā vismaz šādu aizsardzības aprīkojumu:

ložu necaurlaidīgas jakas, un

aizsargķiveres.

3.

Pārvadājumus veic ložu necaurlaidīgā transportlīdzeklī ar šādu aprīkojumu:

atsevišķu nodalījumu kravai, vadītājam un apsardzes darbiniekam,

transportlīdzeklim jābūt aizsargātam no visām četrām pusēm vismaz pret FB 3 kategorijas lodēm,

kravas nodalījumu bez stikliem, ar aizmugurējām durvīm un piekļuvi piegādēm no apkalpes nodalījuma,

signālierīci,

saziņas sistēmu, kas darbojas, neatverot durvis (intercom),

video novērošanas sistēmu transportlīdzekļa aizmugurē ar programmēšanas ierīci vadītāja kabīnē,

sakaru sistēmu,

uzraudzības sistēmu, kas ļauj tiešsaistē pārraudzīt piegādes pārvietošanos ar ne vairāk kā vienu minūti ilgiem starplaikiem pakalpojuma zonā bez pārtraukumiem no drošības uzraudzības centra (turpmāk SCC) un kas ļauj jebkurā laikā precīzi noteikt apsargātās piegādes atrašanās vietu,

sistēmu, kas uzstādīta transportlīdzekļa vai motora bloķēšanai no attāluma un ko nevar izslēgt no transportlīdzekļa.

4.

Piegādi pavada personāla transportlīdzeklis ar diviem bruņotiem apsardzes darbiniekiem. Eskorta transportlīdzeklim ir aprīkojums tiešai saziņai ar drošības kontroles centru (turpmāk SCC).

20. pants (pārvadājumi attiecībā uz 6. klases aizsargātu piegādi ar vērtību ne vairāk kā EUR 8 000 000 apmērā uz katru pārvadājuma transportlīdzekli)

1.

6. klases aizsargātu piegāžu pārvadājumus veic ar vismaz trijiem bruņotiem apsardzes darbiniekiem.

2.

Apsardzes darbinieki valkā vismaz šādu aizsardzības aprīkojumu:

ložu necaurlaidīgas jakas, un

aizsargķiveres.

3.

Pārvadājumus veic ložu necaurlaidīgā transportlīdzeklī, kam ir aprīkojums, kurš minēts iepriekšējā panta 3. punktā, un antiballistiskā aizsardzība pret FB 4 kategorijas lodēm.

4.

Pārvadājumu pavada ložu necaurlaidīgs transportlīdzeklis ar antiballistisko aizsardzību no visām četrām pusēm vismaz pret FB 3 kategorijas lodēm, ar trijiem bruņotiem apsardzes darbiniekiem. Pavadošajam transportlīdzeklim jābūt aprīkotam ar ierīci tiešai saziņai ar drošības kontroles centru (turpmāk SCC).

Regulas par Regulas (ES) Nr. 1214/2011 īstenošanu pieņemšanas procedūra pašlaik norisinās un tajā ir paredzēti īpaši noteikumi:

tā atļauj, ka ārvalstu skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumi var ar nosacījumiem, kas minēti Regulā (ES) Nr. 1214/2011, Slovēnijā pārvadāt arī citādu skaidro naudu (nevis tieši skaidro naudu euro), pārsniedzot Regulā (ES) Nr. 1214/2011 noteiktos 20 %,

atļauj, ka ārvalstu skaidras naudas pārvadājumu uzņēmumi var ar nosacījumiem, kas minēti Regulā (ES) Nr. 1214/2011, Slovēnijā pārvadāt arī citas vērtslietas (nevis tieši skaidro naudu euro vai citādu skaidro naudu), uz kurām neattiecas Regulas (ES) Nr. 1214/2011 noteikumi. Vērtslietas ir dārgmetāli, dārgakmeņi, mākslas darbi, kultūras mantojums, vērtīgi dokumenti u. tml. Kultūras mantojuma objekts ir tāds, kas ir klasificēts kā šāds objekts atbilstoši regulējumam, ko piemēro kultūras mantojuma objektu veidu klasifikācijai, valsts bagātības atbilstoši noteikumiem, kas paredz valsts bagātības aizsardzību, un muzeju krājumi atbilstoši noteikumiem, kas paredz muzeju krājumu glabāšanu. Gadījumā, kad tas īpašu apstākļu dēļ nav iespējams, var izmantot valsts noteikumus, kas minēti 22. pantā Noteikumos par skaidras naudas un citu vērtslietu piegāžu pārvadājumiem un aizsardzību (SR oficiālais laikraksts Nr. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 un 17/11).

20. pants vai jebkurš valsts noteikums atbilstoši Noteikumiem par skaidras naudas un citu vērtslietu piegāžu pārvadājumiem un aizsardzību (SR oficiālais laikraksts Nr. 96/05, 16/08, 81/08, 86/09 un 17/11), 16. līdz 20. pants, kā minēts attiecībā uz banknotēm.

Daļēja atbilstība.

Valsts noteikumi un īpaši nosacījumi, kuru pamatā ir pārvadājamo vērtslietu vērtības summa.


Top