Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52013XG1220(01)

Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/72/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

OJ C 373, 20.12.2013, p. 20–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.12.2013   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 373/20


Paziņojums to personu ievērībai, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2011/72/KĀDP un Padomes Regulā (ES) Nr. 101/2011 par ierobežojošiem pasākumiem, kas vērsti pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā

2013/C 373/07

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

To personu ievērībai, kas norādītas pielikumā Padomes Lēmumam 2011/72/KĀDP (1) un I pielikumā Padomes Regulai (ES) Nr. 101/2011 (2) par ierobežojošiem pasākumiem pret konkrētām personām, vienībām un struktūrām saistībā ar situāciju Tunisijā, tiek darīta zināma šāda informācija.

Padome paredz grozīt paskaidrojuma rakstus personām, kuras iekļautas pielikuma Padomes Lēmumā 2011/72/KĀDP un I pielikuma Padomes Regulā (ES) Nr. 101/2011 punktos, izņemot 1., 4., 5., 25. un 46. punktu, šādi:

“Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par līdzdalību publisko līdzekļu piesavināšanās veikšanā, ko veikusi valsts amatpersona, par līdzdalību valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par līdzdalību valsts amatpersonas nelikumīgā ietekmēšanā nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.”

Padome paredz grozīt paskaidrojuma rakstu personai, kura iekļauta pielikuma Padomes Lēmumā 2011/72/KĀDP un I pielikuma Padomes Regulā (ES) Nr. 101/2011 1. punktā, šādi:

“Persona, par kuru Tunisijas iestādes veic tiesas izmeklēšanu par publisko līdzekļu piesavināšanos, ko veikusi valsts amatpersona, par valsts amatpersonas dienesta stāvokļa ļaunprātīgu izmantošanu, lai panāktu nepamatotas priekšrocības trešai personai un radītu zaudējumus administrācijai, un par valsts amatpersonas nelikumīgu ietekmēšanu nolūkā gūt tiešu vai netiešu labumu citai personai.”

Attiecīgās personas var iesniegt savus komentārus Padomei, kopā ar papildu dokumentiem, līdz 2014. gada 7. janvārim, nosūtot tos uz šādu adresi:

Council of the European Union

General Secretariat

DG C 1C

Rue de la Loi/Wetstraat 175

1048 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

E-pasts: sanctions@consilium.europa.eu

Visi saņemtie komentāri tiks ņemti vērā, lai Padome atbilstīgi 5. pantam Lēmumā 2011/72/KĀDP un 12. panta 4. punktam Regulā (ES) Nr. 101/2011 varētu regulāri pārskatīt sarakstus.


(1)  OV L 28, 2.2.2011., 62. lpp.

(2)  OV L 31, 5.2.2011., 1. lpp.


Top