Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52011XG1217(03)

Paziņojums personām, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2010/788/KĀDP, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2011/848/KĀDP

OJ C 369, 17.12.2011, p. 16–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

17.12.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 369/16


Paziņojums personām, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas noteikti Padomes Lēmumā 2010/788/KĀDP, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2011/848/KĀDP

2011/C 369/04

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME

Personām, kuras uzskaitītas pielikumā Padomes Lēmumam 2010/788/KĀDP, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2011/848/KĀDP (1), tiek darīta zināma šāda informācija.

ANO Drošības padome ir noteikusi personas, kas būtu iekļaujamas to personu un vienību sarakstā, kurām piemēro pasākumus, kas noteikti Rezolūcijas Nr. 1596 (2005) 13. un 15. punktā un kas atjaunināti ar Rezolūcijas Nr. 1952 (2010) 3. punktu.

Šīs personas un vienības ANO komitejai, kas izveidota saskaņā ar ANO DP Rezolūcijas Nr. 1533 (2004) 8. punktu, jebkurā laikā var iesniegt lūgumu pārskatīt lēmumus iekļaut viņus minētajā ANO sarakstā, lūgumam pievienojot apliecinošus dokumentus. Lūgums ir jāsūta uz šo adresi –

United Nations — Focal point for delisting

Security Council Subsidiary Organs Branch

Room S-3055 E

New York, NY 10017

UNITED STATES OF AMERICA

Plašāka informācija ir pieejama šeit – http://www.un.org/sc/committees/751/comguide.shtml

Papildus ANO lēmumam Eiropas Savienības Padome ir noteikusi, ka personas, kas uzskaitītas minētajā pielikumā, būtu jāiekļauj tādu personu un vienību sarakstā, kurām piemēro ierobežojošus pasākumus, kas paredzēti Padomes Lēmumā 2010/788/KĀDP, ko īsteno ar Padomes Īstenošanas lēmumu 2011/848/KĀDP. Pamatojums šo personu iekļaušanai sarakstā ir minēts attiecīgajos Padomes lēmuma pielikuma punktos.

Minēto personu uzmanība tiek vērsta uz to, ka pastāv iespēja attiecīgās(-o) dalībvalsts(-u) kompetentajām iestādēm iesniegt pieteikumu, kā tas norādīts Regulas (EK) Nr. 1183/2005 II pielikumā minētajās interneta vietnēs, lai saņemtu atļauju izmantot iesaldētos līdzekļus pamatvajadzību nodrošināšanai vai konkrētiem maksājumiem (sk. regulas 3. pantu).

Šīs personas var iesniegt lūgumu Padomei pārskatīt lēmumu viņus iekļaut minētajos sarakstos, lūgumam pievienojot apliecinošus dokumentus un to nosūtot uz iepriekš minēto adresi.

Attiecīgo personu uzmanība tiek vērsta arī uz iespēju apstrīdēt Padomes lēmumu Eiropas Savienības Vispārējā tiesā saskaņā ar noteikumiem, kas izklāstīti Līguma par Eiropas Savienības darbību 275. panta otrajā daļā un 263. panta ceturtajā un sestajā daļā.


(1)  OV L 335, 17.12.2011., 83. lpp.


Top