Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011TN0199

Lieta T-199/11 P: Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 20. janvāra spriedumu lietā F-132/07 Strack /Komisija 2011. gada 30. martā iesniedza Guido Strack

OJ C 232, 6.8.2011, p. 30–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/30


Apelācijas sūdzība, ko par Civildienesta tiesas 2011. gada 20. janvāra spriedumu lietā F-132/07 Strack/Komisija 2011. gada 30. martā iesniedza Guido Strack

(Lieta T-199/11 P)

2011/C 232/54

Tiesvedības valoda — vācu

Lietas dalībnieki

Apelācijas sūdzības iesniedzējs: Guido Strack (Ķelne, Vācija) (pārstāvis — H. Tettenborn, Rechtsanwalt)

Otrs lietas dalībnieks: Eiropas Komisija

Prasījumi

Apelācijas sūdzības iesniedzējas prasījumi Vispārējai tiesai ir šādi:

pilnībā atcelt Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2011. gada 20. janvāra spriedumu lietā F-132/07 un lietu izspriest saskaņā ar prasītāja prasījumiem;

atcelt Civildienesta tiesas (otrā palāta) 2009. gada 17. septembra rīkojumu lietā F-132/07 tiktāl, ciktāl ar to noraidīts prasītāja pieteikums taisīt aizmugurisku spriedumu;

atcelt Civildienesta tiesas lēmumus, ar kuriem vispirms pirmajai palātai nodotā lieta F-132/07 vēlāk tika nodota otrai palātai;

atcelt Komisijas 2007. gada 23. jūlija lēmumus, kā arī klusējot pieņemtos 2007. gada 9. augusta un 2007. gada 11. septembra lēmumus un 2007. gada 9. novembra lēmumus tiktāl, ciktāl ar tiem ir noraidīti apelācijas sūdzības iesniedzēja 2007. gada 9. aprīļa, 2007. gada 11. maija un 2007. gada 11. oktobra lūgumi izsniegt atļauju publiskot dokumentus (visos atbilstošajos juridiskajos aspektos, it īpaši Civildienesta noteikumu 17. pantu, 17a. pantu 19. pantu un 24. pantu, kā arī attiecīgos noteikumus autortiesību un datu aizsardzības jomā) un pret (iepriekšējiem) komisāriem un Komisijas ierēdņiem vērsto sūdzību iesniegšanu;

piespriest Komisijai samaksāt apelācijas sūdzības iesniedzējai atlīdzību vismaz 10 000 EUR apmērā par kaitējumu veselībai un morālo kaitējumu, kas prasītājam nodarīts ar atceļamajiem lēmumiem;

piespriest Komisijai atlīdzināt visus tiesāšanās izdevumus;

turklāt prasītājs, norādīdams uz atbilstošo pastāvīgo Eiropas Cilvēktiesību tiesas judikatūru, prasa zaudējumu atlīdzību vismaz 2 000 EUR (kuras precīzu summu noteikt ir Tiesas ziņā) apmērā pārmērīgi ilgas tiesvedības dēļ.

Pamati un galvenie argumenti

Savas apelācijas sūdzības pamatošanai apelācijas sūdzības iesniedzēja izvirza divdesmit pamatus.

Ar šiem pamatiem tostarp tiek pārmests: iestādes, kas pieņēmusi pārsūdzētos lēmumus, nekompetence, prettiesisks pieteikums taisīt aizmugurisku spriedumu noraidījums, Komisijas piešķirto termiņu pagarinājumu nelikumība, lietas neapvienošana, kā noteikts, ar citām lietām pušu starpā, kļūdains faktu izklāsts sagatavojošā tiesas sēdes ziņojumā un pārsūdzētajā spriedumā, referenta neobjektivitāte, Tiesas valodu regulējuma neievērošana un apelācijas sūdzības iesniedzēja diskriminēšana valodas dēļ, kā arī tiesvedības dokumentu netulkošana.

Turklāt apelācijas sūdzības iesniedzēja apgalvo, ka Civildienesta tiesa esot pieļāvusi kļūdu tiesību piemērošanā un nepietiekami pamatojusi savu spriedumu. Šādi tas ir noticis, ņemot vērā Civildienesta noteikumu 11., 17., 17a., 19. 25. un 90. un turpmāko pantu, Eiropas Cilvēktiesību un pamatbrīvību aizsardzības konvencijas 6., 10. un 13. panta, kā arī Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 11., 41., 47. un 52. panta interpretāciju un piemērošanu.


Top