Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62011CN0254

Lieta C-254/11: Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 25. maijā iesniedza Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bíróság a (Ungārija) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Shomodi Oskar

OJ C 232, 6.8.2011, p. 17–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

6.8.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 232/17


Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2011. gada 25. maijā iesniedza Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága (Ungārija) — Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége/Shomodi Oskar

(Lieta C-254/11)

2011/C 232/29

Tiesvedības valoda — ungāru

Iesniedzējtiesa

Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītājs: Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Rendőrkapitányság Záhony Határrendészeti Kirendeltsége

Atbildētājs: Shomodi Oskar

Prejudiciālie jautājumi

1)

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulas (EK) Nr. 1931/2006 (1) ([turpmāk tekstā –] “Vietējās pierobežas satiksmes regula”) 5. pants, ar kuru nosaka katras nepārtrauktās uzturēšanās maksimālo ilgumu, kas nepārsniedz trīs mēnešus — it īpaši, ņemot vērā šīs regulas 2. panta a) punktu un 3. panta 3. punktu, — ir jāinterpretē tādējādi, ka regula pieļauj vairākkārtēju ieceļošanu un izceļošanu, un nepārtrauktu uzturēšanos, kuras maksimālais ilgums nepārsniedz trīs mēnešus, pamatojoties uz dalībvalstu un trešo kaimiņvalstu divpusējiem nolīgumiem saskaņā ar tās 13. pantu tādējādi, ka pirms trīs mēnešu uzturēšanās termiņa izbeigšanās pierobežas iedzīvotājs, kuram ir vietējās pierobežas satiksmes atļauja, var pārtraukt šīs [trīs mēnešu] uzturēšanās nepārtrauktību un, atkārtoti šķērsojot robežu, atkal iegūt tiesības uz trīs mēnešu nepārtrauktu uzturēšanos?

2)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, vai var uzskatīt, ka Vietējās pierobežas satiksmes regulas 5. panta izpratnē nepārtrauktās uzturēšanās kontinuitāte tiek pārtraukta, ja ieceļošana un izceļošana notiek vienā dienā vai secīgās dienās?

3)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir apstiprinoša, bet uz otro jautājumu — noraidoša, kāds laika periods vai kādi citi vērtējuma kritēriji ir jāņem vērā, pamatojoties uz Vietējās pierobežas satiksmes regulas 5. pantu, lai konstatētu, ka nepārtrauktās uzturēšanās kontinuitāte ir tikusi pārtraukta?

4)

Ja atbilde uz pirmo jautājumu ir noraidoša, vai Vietējās pierobežas satiksmes regulas 5. pantā ietvertais noteikums, kas pieļauj nepārtrauktās uzturēšanās maksimālo ilgumu, kas nepārsniedz trīs mēnešus, ir jāinterpretē tādējādi, ka uzturēšanās [ilgumā] tiek summētas vairākkārtēja ieceļošana un izceļošana un ka, ņemot vērā Konvencijas, ar ko īsteno 1985. gada 14. jūnija Šengenas Līgumu (OV 2000, L 239, 19. lpp.), 20. panta 1. punktu, kā arī jebkuras citas tiesību normas attiecībā uz Šengenas telpu, — ja iegūtā summa sasniedz deviņdesmit trīs dienas (trīs mēnešus), vietējās pierobežas satiksmes atļauja nedod tiesības uz papildus uzturēšanos sešu mēnešu laikposma ietvaros, rēķinot no pirmās iebraukšanas dienas?

5)

Ja atbilde uz ceturto jautājumu ir apstiprinoša, vai, aprēķinot kopējo summu, ir jāņem vērā vairākkārtēja ieceļošana un izceļošana, kas notiek vienā dienā, kā arī atsevišķa ieceļošana un izceļošana tajā pašā dienā, un kāda ir piemērojamā aprēķina metode?


(1)  Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regula (EK) Nr. 1931/2006, ar ko nosaka vietējās pierobežas satiksmes noteikumus pie dalībvalstu ārējām sauszemes robežām un ar ko groza Šengenas Konvencijas noteikumus (OV L 405, 1. lpp.).


Top