Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 62010CA0107

Lieta C-107/10: Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums ( Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” NAP (Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — PVN — Direktīva 77/388/EEK un Direktīva 2006/112/EK — Atmaksāšana — Termiņš — Procenti — Ieskaits — Nodokļu neitralitātes un samērīguma principi — Tiesiskās paļāvības aizsardzība)

OJ C 194, 2.7.2011, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

2.7.2011   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 194/5


Tiesas (trešā palāta) 2011. gada 12. maija spriedums (Administrativen sad Sofia-grad (Bulgārija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) — Enel Maritsa Iztok 3 AD/Direktor “Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto” NAP

(Lieta C-107/10) (1)

(Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - PVN - Direktīva 77/388/EEK un Direktīva 2006/112/EK - Atmaksāšana - Termiņš - Procenti - Ieskaits - Nodokļu neitralitātes un samērīguma principi - Tiesiskās paļāvības aizsardzība)

2011/C 194/06

Tiesvedības valoda — bulgāru

Iesniedzējtiesa

Administrativen sad Sofia-grad

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Enel Maritsa Iztok 3 AD

Atbildētājs: Direktor „Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto“ NAP

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu — Administrativen sad Sofia-grad — Padomes 1977. gada 17. maija Direktīvas 77/388/EEK par to, kā saskaņojami dalībvalstu tiesību akti par apgrozījuma nodokļiem — Kopēja pievienotās vērtības nodokļu sistēma: vienota aprēķinu bāze (OV L 145, 1. lpp.), 18. panta 4. punkta un Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu (OV L 347, 1. lpp.) 183. panta 1. punkta interpretācija — Obligātais PVN pārpalikuma atmaksas termiņš, pēc kura beigām tiek aprēķināti nodokļu maksātājam atmaksājamie procenti — Aprēķina laikā veikti valsts tiesību aktu grozījumi, kas paredz, ka nodokļu revīzijas gadījumā aprēķins ir jāveic no nodokļu uzlikšanas paziņojuma, ar ko tiek pabeigta nodokļu revīzija, izdošanas datuma — Saprātīgs termiņš — Iespēja atmaksāt pārmaksāto PVN, izpildot ieskaitu starp atmaksājamo summu un nodokļu maksātāja nodokļa parādu — Nodokļu neitralitātes princips un samērīguma princips

Rezolutīvā daļa:

1)

Padomes 2006. gada 28. novembra Direktīvas 2006/112/EK par kopējo pievienotās vērtības nodokļa sistēmu, kas grozīta ar Padomes 2006. gada 19. decembra Direktīvu 2006/138/EK, 183. pants, lasot to kopā ar tiesiskās paļāvības aizsardzības principu, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, kurā ar atpakaļejošu spēku ir paredzēts tāda termiņa pagarinājums, kurā ir jāveic pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšana, ciktāl šāds tiesiskais regulējums nodokļu maksātājam atņem tiesības, kuras viņam bija līdz attiecīgā regulējuma spēkā stāšanās datumam, saņemt kavējuma procentus par viņam atmaksājamo summu;

2)

Direktīvas 2006/112, kas grozīta ar Direktīvu 2006/138, 183. pants, lasot to nodokļu neitralitātes principa kontekstā, ir jāinterpretē tādējādi, ka tas nepieļauj valsts tiesisko regulējumu, saskaņā ar kuru pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanai paredzētais parastais termiņš, pēc kura beigām par atmaksājamo summu ir jāmaksā kavējuma procenti, tiek pagarināts nodokļu revīzijas procedūras ierosināšanas gadījumā, kā rezultātā kavējuma procenti ir jāmaksā tikai no šīs procedūras pabeigšanas datuma, lai gan šis pārpalikums jau ir ticis pārnests uz nākamajiem trijiem taksācijas periodiem pēc taksācijas perioda, kurā šis pārpalikums ir radies. Savukārt fakts, ka parastais termiņš ir 45 dienas, nav pretrunā šim noteikumam;

3)

Direktīvas 2006/112, kas grozīta ar Direktīvu 2006/138, 183. pants ir jāinterpretē tādējādi, ka ar to ir atļauts pārmaksātā pievienotās vērtības nodokļa atmaksāšanu veikt ieskaita veidā.


(1)  OV C 134, 22.05.2010.


Top