Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009XC1205(01)

Komisijas lēmuma kopsavilkums ( 2009. gada 7. oktobris ) par procedūru saskaņā ar EK līguma 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu (lieta COMP/C.39129 – Spēka transformatori) (izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7601) (Dokuments attiecas uz EEZ)

OJ C 296, 5.12.2009, p. 21–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

5.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 296/21


Komisijas lēmuma kopsavilkums

(2009. gada 7. oktobris)

par procedūru saskaņā ar EK līguma 81. pantu un EEZ līguma 53. pantu

(lieta COMP/C.39129 – Spēka transformatori)

(izziņots ar dokumenta numuru C(2009) 7601)

(Autentiski ir tikai teksti angļu un franču valodā)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

2009/C 296/08

Komisija 2009. gada 7. oktobrī pieņēma lēmumu par procedūru saskaņā ar EK līguma 81. pantu. Atbilstoši Padomes Regulas (EK) Nr. 1/2003  (1) 30. panta noteikumiem Komisija ar šo publicē pušu nosaukumus un lēmuma galveno saturu, tostarp visus uzliktos sodus, ņemot vērā uzņēmumu likumīgās intereses to komercnoslēpumu aizsargāšanā. Lēmuma nekonfidenciāla versija būs pieejama Konkurences ģenerāldirektorāta tīmekļa vietnē šādā adresē:

http://ec.europa.eu/competition/antitrust/cases/

1.   IEVADS

(1)

Lēmums ir adresēts deviņām juridiskām personām, kas pieder septiņiem uzņēmumiem, par Līguma 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumu. No 1999. gada 9. jūnija līdz 2003. gada 15. maijam adresāti piedalījās vienotā un pastāvīgā pārkāpumā, kas aptver visu EEZ teritoriju (pārkāpuma laikā) un sastāv no vienošanās, ar kuru tie vienojās par tirgu sadali, izmantojot starp Eiropas un Japānas spēka transformatoru ražotājiem noslēgto neoficiālo vienošanos (turpmāk “NV”) ievērot viens otra iekšzemes tirgu un atturēties no pārdošanas tajos.

2.   LIETAS APRAKSTS

2.1.   Procedūra

(2)

Lēmums pamatojas uz Siemens un Fuji pieteikumiem par iecietību, AREVA T&D un Hitachi sadarbību, pārbaužu laikā ievāktajiem pierādījumiem, kā arī atbildēm uz vairākiem informācijas pieprasījumiem.

(3)

Iebildumu dokuments tika pieņemts 2008. gada 20. novembrī, un mutiskā uzklausīšana notika 2009. gada 17. februārī. Padomdevēja komiteja aizliegtu vienošanos un dominējoša stāvokļa jautājumos sniedza labvēlīgu atzinumu 2009. gada 18. septembrī un 2. oktobrī, un Komisija pieņēma lēmumu 2009. gada 7. oktobrī.

2.2.   Pārkāpuma kopsavilkums

(4)

Lieta attiecas uz EK līguma 81. panta un EEZ līguma 53. panta pārkāpumu spēka transformatoru jomā.

(5)

Konkurenci kropļojošā darbība ir saistīta ar spēka transformatoriem, autotransformatoriem un šunta reaktoriem ar sprieguma diapazonu 380 kV un vairāk. Spēka transformators ir galvenais elektriskais komponents, kura funkcija ir samazināt vai palielināt spriegumu elektriskā ķēdē. Spēka transformatorus pārdod kā autonomas iekārtas vai kā gatavu elektroapakšstaciju daļu. Lēmums attiecas uz visiem spēka transformatoriem, kas tiek pārdoti kā autonoms produkts vai iekļauti pabeigtos projektos, bet neattiecas uz spēka transformatoriem, kurus pārdod kā uz gāzes izolācijas sadales iekārtām balstītu apakšstaciju daļu, par ko jau ir pieņemts Komisijas 2007. gada 24. janvāra lēmums lietā COMP/F/38.899 – Gāzes izolācijas sadales iekārtas.

(6)

Pārkāpums ilga no 1999. gada 9. jūnija līdz 2003. gada 15. maijam. Pārkāpumā iesaistītās puses noslēdza mutisku vienošanos, kas aptver visu EEZ teritoriju (pārkāpuma laikā) un ar kuru tās vienojās par tirgu sadali, izmantojot neoficiālu vienošanos starp Eiropas un Japānas ražotājiem ievērot viens otra iekšzemes tirgu un atturēties no pārdošanas tajos.

(7)

Šajā nolūkā puses organizēja sanāksmes 1–2 reizes gadā. Sanāksmes notika Eiropā un Āzijā, proti, Malagā, Singapūrā, Barselonā, Lisabonā, Tokijā, Vīnē un Cīrihē, lai no jauna apstiprinātu vienošanās ievērošanu. Katram karteļa loceklim tika piešķirts slepens kods. Šos faktus apstiprina vairāki vienlaicīgi dokumenti un uzņēmumu paziņojumi.

2.3.   Adresāti un pārkāpuma ilgums

(8)

Lēmuma adresāti ir ABB Ltd, AREVA T&D SA, ALSTOM (Société Anonyme), Siemens AG, Siemens Aktiengesellschaft Österreich, Fuji Electrics Holdings Co., Ltd, Hitachi Ltd, Hitachi Europe Ltd un Toshiba Corporation.

(9)

Visu adresātu, izņemot Siemens Aktiengesellschaft Österreich, pārkāpuma ilgums ir no 1999. gada 9. jūnija līdz 2003. gada 15. maijam. Siemens Aktiengesellschaft Österreich pārkāpuma ilgums ir no 2001. gada 29. maija līdz 2003. gada 15. maijam.

2.4.   Tiesiskās aizsardzības līdzekļi

(10)

Lēmums piemēro 2006. gada Pamatnostādnes par sodanaudu.

2.4.1.   Sodanaudas pamatsumma

(11)

Par sodanaudas pamatsummu noteica daļu no spēka transformatoru pārdošanas vērtības, ko katrs uzņēmums guvis konkrētajā ģeogrāfiskajā teritorijā 2001. gadā (“mainīgā summa”); to reizina ar pārkāpuma gadu skaitu, pieskaitot tai papildu summu, ko arī aprēķina kā pārdošanas vērtības daļu nolūkā preventīvi nepieļaut horizontālas vienošanās par cenu noteikšanu (“papildu summa”).

(12)

Ņemot vērā pārkāpuma raksturu, visu attiecīgo uzņēmumu apvienoto tirgus daļu, pārkāpuma ģeogrāfisko mērogu un īstenošanu, mainīgā summa un papildu summa tika noteiktas 16 % apmērā.

(13)

Tā kā pārkāpums ilga gandrīz četrus gadus, mainīgā summa tika reizināta ar 4.

2.4.2.   Pamatsummas koriģēšana

2.4.2.1.   Atbildību pastiprinoši apstākļi

(14)

Recidīvisms ir atbildību pastiprinošs apstāklis uzņēmumam ABB Ltd (ņemot vērā vienu iepriekšēju lēmumu par karteli), kā rezultātā sodanauda tiek palielināta par 50 %.

2.4.2.2.   Atbildību mīkstinoši apstākļi

(15)

Lēmumā secināts arī, ka šajā lietā ir ārkārtas apstākļi, kas attaisno to, ka uzņēmumam Hitachi un AREVA T&D katram tiek piešķirts sodanaudas samazinājums 18 % apmērā par to efektīvo sadarbību ārpus 2002. gada Paziņojuma par iecietību. Šis samazinājums neattiecas uz AREVA T&D bijušo mātessabiedrību ALSTOM.

2.4.3.   Atturēšana

(16)

Lēmumā uzmanība pievērsta nepieciešamībai nodrošināt, lai sodanaudai būtu pietiekami preventīva ietekme; tādā nolūkā uzņēmumam Siemens un Hitachi noteikto sodanaudu reizina ar 1,2 un uzņēmumam Toshiba noteikto sodanaudu reizina ar 1,1.

2.4.4.   2002. gada Paziņojuma par iecietību piemērošana – sodanaudas samazināšana

(17)

Attiecībā uz 2002. gada Paziņojuma par iecietību piemērošanu uzņēmumam Siemens tiek piešķirts pilnīgs atbrīvojums no sodanaudas un uzņēmumam Fuji sodanauda tiek samazināta par 40 %. ABB, AREVA T&D un Hitachi pieteikumi par iecietību tika noraidīti, jo tiem nebija būtiskas pievienotās vērtības salīdzinājumā ar Komisijas rīcībā jau esošo informāciju.

3.   AR LĒMUMU NOTEIKTĀ SODANAUDA

a)

ABB Ltd:

EUR 33 750 000

b)

ALSTOM (Société Anonyme):

EUR 16 500 000, no kuriem AREVA T&D SA ir solidāri atbildīgs par EUR 13 530 000

c)

Siemens AG:

EUR 0, no kuriem Siemens Aktiengesellschaft Österreich ir solidāri atbildīgs par EUR 0

d)

Fuji Electrics Holdings Co., Ltd

EUR 1 734 000

e)

Hitachi Ltd:

EUR 2 460 000, no kuriem Hitachi Europe Ltd ir solidāri atbildīgs par EUR 2 460 000

f)

Toshiba Corporation:

EUR 13 200 000


(1)  OV L 1, 4.1.2003., 1. lpp.


Top