Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009G1205(01)

Padomes rezolūcija ( 2009. gada 30. novembris ) par apmaiņu ar DNS analīžu rezultātiem

OJ C 296, 5.12.2009, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

5.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 296/1


PADOMES REZOLŪCIJA

(2009. gada 30. novembris)

par apmaiņu ar DNS analīžu rezultātiem

2009/C 296/01

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ATGĀDINOT Līguma par Eiropas Savienību mērķus,

ŅEMOT VĒRĀ personas datu aizsardzību, kas reglamentēta Padomes Pamatlēmumā 2008/977/TI par tādu personas datu aizsardzību, ko apstrādā, policijas un tiesu iestādēm sadarbojoties krimināllietās (1), Eiropas Padomes 1981. gada Konvenciju Nr. 108 par personu aizsardzību attiecībā uz personas datu automātisku apstrādi, kas parakstīta Strasbūrā 1981. gada 28. janvārī, Eiropas Padomes Ministru komitejas 1987. gada 17. septembra Ieteikumu Nr. R(87)15, ar ko reglamentē personas datu izmantošanu policijas vajadzībām, un attiecīgā gadījumā Eiropas Padomes Ministru komitejas 1992. gada 10. februāra Ieteikumu Nr. R(92)1 par DNS analīžu izmantošanu krimināltiesību sistēmā,

ŅEMOT VĒRĀ Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu informācijas tīkla (ENFSI) DNS darba grupas darbu saistībā ar DNS marķieru un DNS tehnoloģijas saskaņošanu,

RĒĶINOTIES ar to, ka pastāv tehniski aspekti, kas saistīti ar DNS pētījumiem un kas jāņem vērā, lai pilnveidotu turpmāko sadarbību,

ŅEMOT VĒRĀ, ka pašreizējais Eiropas DNS marķieru standarta komplekts sastāv no septiņiem DNS marķieriem,

ŅEMOT VĒRĀ, ka DNS datu apmaiņa starp dalībvalstīm strauji palielinās un ka pieaug valstu DNS datubāzu apjoms un skaits un atgādinot, ka DNS datu statistiskā vērtība atbilst nejaušas sakritības iespējamībai un tā pilnībā atkarīga no DNS marķieru skaita, kas droši izanalizēti, pastāv uzskats, ka jāpaplašina esošais 2001. gadā pieņemtais Eiropas lokusu standartu komplekss (ESS),

ATGĀDINOT, ka 7. panta 1. punkts Padomes Lēmumā 2008/616/TI par to, kā īstenot Lēmumu 2008/615/TI par pārrobežu sadarbības pastiprināšanu, jo īpaši apkarojot terorismu un pārrobežu noziedzību (2), liek dalībvalstīm – no īstenošanas dienas saskaņā ar tā 23. pantu – izmantot esošos DNS datu apmaiņas standartus, piemēram, Eiropas lokusu standartu kompleksu (EES) vai Interpola lokusu standartu komplektu (ISSOL),

ATGĀDINOT DNS profilu pazīmes, kas izklāstītas Padomes Lēmuma 2008/616/TI 1. nodaļas 1.1. punktā pielikumā,

PĀRLIECĪBĀ, ka efektīvu informācijas apmaiņu atvieglina palielināts marķieru skaits,

MUDINOT dalībvalstis, cik vien drīz praktiski iespējams, īstenot jauno ESS, to darot ne vēlāk kā 24 mēnešos pēc šīs rezolūcijas pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REZOLŪCIJU, AR KURU AIZSTĀJ PADOMES 2001. GADA 25. JŪNIJA REZOLŪCIJU 2001/C 187/01 PAR APMAINĪŠANOS AR DNS ANALĪZES REZULTĀTIEM.

I.   DEFINĪCIJAS

1.

“DNS marķieris” ir lokuss molekulā, kas ietver informāciju, kura katram indivīdam ir atšķirīga;

2.

“DNS analīzes rezultāts” ir burtu vai ciparu kods, kas tiek sastādīts, pamatojoties uz vienu vai vairākām DNS analīzēm, un ko izmanto pārskatam. Piemēram, DNS analīzes rezultāts D3S1358 14-15, D21S11 28-30 nozīmē to, ka subjekts ir 14-15 tips, pamatojoties uz DNS marķieri D3S1358, un 28-30 tips, pamatojoties uz DNS marķieri D21S11;

3.

“Eiropas standarta komplekts (ESS)” ir I pielikumā minēto DNS marķieru komplekts;

4.

ESS marķieris” ir DNS marķieris, kas ietverts Eiropas standarta komplektā (ESS); kā arī

5.

ESS analīzes rezultāts” ir DNS analīzes rezultāts, kas tiek iegūts, izmantojot iepriekšminētos DNS marķierus, kas ietverti ESS.

II.   TIESU EKSPERTĪZĒS IZMANTOJAMĀ DNS TEHNOLOĢIJA

1.

Lai veicinātu apmaiņu ar DNS analīžu rezultātiem, dalībvalstis ir aicinātas DNS analīzēs, ko izmanto tiesu ekspertīzēs, lietot vismaz tos DNS marķierus, kas minēti I pielikumā un kas ietverti ESS. Ja pieejama informācija no papildu lokusiem, dalībvalstis ir mudinātas, apmainoties ar DNS datiem, sniegt šo informāciju.

2.

Dalībvalstis ir aicinātas pilnveidot ESS analīžu rezultātus saskaņā ar zinātniski pārbaudītu un apstiprinātu DNS tehnoloģiju, pamatojoties uz pētījumiem, kas veikti Eiropas Tiesu ekspertīžu iestāžu informācijas tīkla (ENFSI) DNS darba grupā. Dalībvalstīm atbilstoši pieprasījumam būtu jāprecizē izmantojamās kvalitātes prasības un kvalifikācijas pārbaudes.

III.   APMAIŅA AR DNS ANALĪŽU REZULTĀTIEM

1.

Veicot apmaiņu ar DNS analīžu rezultātiem, dalībvalstis ir lūgtas DNS analīžu rezultātus attiecināt tikai uz tām hromosomu zonām, kurās nav ietverta ģenētiskā informācija, t. i., par kurām nav zināms, ka tās sniegtu informāciju par specifiskām iedzimtām īpašībām.

2.

Nav zināms, vai 1. pielikumā minētie DNS marķieri ietver informāciju par specifiskām iedzimtām īpašībām. Ja zinātne attīstītos tā, ka nāktos konstatēt, ka attiecīgi kāds no šajā rezolūcijā ieteiktajiem DNS marķieriem sniedz informāciju par specifiskām iedzimtām īpašībām, tad dalībvalstīm ilgāk nav ieteicams izmantot šādu marķieri, veicot apmaiņu ar DNS analīžu rezultātiem. Dalībvalstīm tiek ieteikts arī būt gatavām izdzēst saņemtos DNS analīžu rezultātus, ja ir pierādīts, ka šie DNS analīžu rezultāti ietver informāciju par specifiskām iedzimtām īpašībām.


(1)  OV L 350, 30.12.2008., 60. lpp.

(2)  OV L 210, 6.8.2008., 12. lpp.


PIELIKUMS

Eiropas standartu komplekss (ESS) ietver šādus DNS marķierus:

 

D3S1358

 

VWA

 

D8S1179

 

D21S11

 

D18S51

 

HUMTH01

 

FGA

 

D1S1656

 

D2S441

 

D10S1248

 

D12S391

 

D22S1045


Top