Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2008/155/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.5158 — Strabag/Kirchhoff) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 155, 20.6.2008, p. 33–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

20.6.2008   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 155/33


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.5158 — Strabag/Kirchhoff)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2008/C 155/08)

1.

Komisija 2008. gada 10. jūnijā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju, ievērojot Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, kuras rezultātā uzņēmums Strabag SE (“Strabag”, Austrija), ko kontrolē uzņēmums Rasperia Trading Limited (“Rasperia”, Kipra), ko savukārt kontrolē Oleg Deripasky, kas kontrolē Basic Element Company (“Basic Element”, Krievija), Raiffeisen-Holding Niederösterreich-Wien reg. Gen.m.b.H. (“Raiffeisen-Holding”, Austrija) un Uniqa Versicherungen AG (“Uniqa”, Austrija), un Dr. Hans Peter Haselsteiner minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta izpratnē iegūst pilnīgu kontroli pār uzņēmumu F. Kirchhoff AG (“Kirchhoff”, Vācija) iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

uzņēmums Strabag: celtniecības pakalpojumi un būvmateriāli;

uzņēmums Rasperia/Basic Element: uzņēmuma darbība ir saistīta ar enerģētiku, izejvielām, aviāciju, mašīnbūvi, finanšu pakalpojumiem, celtniecību un celtniecības materiāliem;

uzņēmums Raiffeisen Holding: uzņēmumu daļu turēšana dažādās nozarēs;

uzņēmums Uniqa: apdrošināšana;

Dr. Hans Peter Haselsteiner: dalība uzņēmumā Strabag;

uzņēmums Kirchhoff: celtniecība un būvmateriāli.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos novērojumus par ierosināto darbību.

Novērojumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Novērojumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (fakss: (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.5158 — Strabag/Kirchhoff uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


Top