Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2007/210/08

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta COMP/M.4868 — Avnet/Magirus EID) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 210, 8.9.2007, p. 12–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.9.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 210/12


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta COMP/M.4868 — Avnet/Magirus EID)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(2007/C 210/08)

1.

Komisija 2007. gada 31. augustā saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar 4. pantu Padomes Regulā (EK) Nr. 139/2004 (1), saskaņā ar kuru uzņēmums Avnet Inc. (“Avnet”, ASV), minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kontroli pār uzņēmuma Magirus Group (Vācija) daļām, konkrēti pār infrastruktūras nodaļu (“Magirus EID”), iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Advent: elektronisko ierīču daļu, datorpreču un tehnoloģiju pakalpojumu izplatīšana;

Magirus EID: IT produktu izplatīšana.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā netiek pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā 10 dienu laikā pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4868 — Avnet/Magirus EID uz šādu adresi:

European Commission

Directorate-General for Competition

Merger Registry

J-70

B-1049 Bruxelles/Brussel


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


Top