Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52007XC0714(03)

Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

OJ C 162, 14.7.2007, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

14.7.2007   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 162/10


Dalībvalstu sniegtā informācija par valsts atbalstu, kas piešķirts saskaņā ar Komisijas Regulu (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem

(2007/C 162/05)

Atbalsta Nr.

XA 7005/07

Dalībvalsts

Čehija

Reģions, kurā piemēro shēmu (NUTS II)

Jihovýchod

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Podpora investic v souvislosti se zpracováním a uváděním zemědělských produktů na trh

Juridiskais pamats

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi

Atbalsta kopsumma gadā: 5 000 000 CZK (0,181 miljons EUR)

Atbalsta maksimālā intensitāte

Atbilstīgi direktīvas 4. pantam

Līdz 50 % no celtniecības un tehnoloģiju ieguldījumu attaisnotajām izmaksām

Īstenošanas datums

No 1.3.2007.

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2013.

Attiecīgā(-s) nozare(-s)

Visas nozares, kurās var piešķirt reģionālo atbalstu

Atbalsts ir paredzēts konkrētām nozarēm:

EK Līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība, izņemot produktus, kas ir piena vai piena produktu imitācija vai to aizstājēji.

Lūdzu, norādiet NACE kodu Rev.1.1.  (1)15

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Tél. (420) 564 60 22 08

brom.m@kr-vysocina.cz

www.kr-vysocina.cz/soubory/450008/zasady-7-2006.pdf


Atbalsta Nr.

XA 7006/07

Dalībvalsts

Čehija

Reģions

Vysočina

Atbalsta shēmas nosaukums vai individuālā atbalsta saņēmēja uzņēmuma nosaukums

Podpora poskytování technické podpory v odvětví zemědělství

Juridiskais pamats

1.

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

2.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

3.

Zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů

4.

Program rozvoje kraje Vysočina

5.

Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina pro poskytování finančních příspěvků na podporu zemědělství v kraji Vysočina pro období 2007–2013 z rozpočtu kraje Vysočina a způsobu kontroly jejich využití č. 07/06

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi vai uzņēmumam piešķirtā individuālā atbalsta kopsumma

Līdz: 600 000 CZK

Atbalsta maksimālā intensitāte

Atbalsta summa: līdz 50 % no attaisnotajām izmaksām

Uz finanšu iemaksām var pretendēt 5 000 CZK līdz 250 000 CZK lielas izmaksas uz vienu projektu.

Finanšu iemaksu maksimālā summa vienam saņēmējam/projekta turētājam ir 1 750 000 CZK laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam

Īstenošanas datums

No 1.3.2007.

Atbalsta shēmas vai individuālā atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2013.

Atbalsta mērķis

Atbalsts mērķis ir uzlabot uzņēmēju, kas nodarbojas ar EK Līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību, profesionālo kompetenci, lai paaugstinātu darbaspēka ražīgumu.

Šis atbalsts atbilst Čehijā vispārēji piemērojamiem tiesību aktiem, kā arī “Visočinas reģionālās attīstības programmas” mērķiem un prioritātēm un “Visočinas reģionālās asamblejas noteikumiem par finanšu iemaksu piešķiršanu no Visočinas reģionālā budžeta Visočinas lauksaimniecības atbalstam laika posmā no 2007. līdz 2013. gadam un to izlietojuma kontroli”. Atbalstu reglamentē Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regula (EK) Nr. 70/2001 par EK Līguma 87. un 88. panta piemērošanu, sniedzot valsts atbalstu maziem un vidējiem uzņēmumiem.

Par attaisnotām izmaksām uzskata: ar EK Līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību saistītu konkursu un izstāžu organizēšanas izdevumus, tostarp palīdzību, kas saistīta ar izmaksām par izstādes dalībnieku piedalīšanos minētajos pasākumos; ar EK Līguma I pielikumā minēto lauksaimniecības produktu pārstrādi un tirdzniecību saistītu kursu, semināru vai darbsemināru organizēšanas izdevumus; izdevumus par lauksaimniecības uzņēmēju konsultēšanu tehnoloģijas un ekonomikas jautājumos

Attiecīgā(-s) nozare(-s)

Visas nozares

 

vai

 

Akmeņogļu ieguve

 

Visa rūpniecība

 

vai

 

Tēraudrūpniecība

 

Kuģubūve

 

Sintētisko šķiedru rūpniecība

 

Mehānisko transportlīdzekļu rūpniecība

 

Pārējā rūpniecība

 

Lauksaimniecības produktu pārstrāde un tirdzniecība

Visi pakalpojumi

 

vai

 

Pārvadājumu pakalpojumi

 

Finanšu pakalpojumi

 

Pārējie pakalpojumi

 

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

Vysočina

Žižkova 57

CZ-587 33 Jihlava

Cita informācija

Visočinas reģions oficiāli paziņo, ka tiks ņemti vērā Komisijas 2001. gada 12. janvāra Regulas (EK) Nr. 70/2001 noteikumi, t.i., atbalstu piešķirs maziem un vidējiem uzņēmumiem un stingri ievēros minētajā regulā noteikto finansiālo ierobežojumu


Atbalsta numurs

XA 7008/07

Dalībvalsts

Austrija

Reģions, kurā piemēro regulu (NUTS II)

Visi reģioni atbilstīgi apstiprinātajai reģionālā atbalsta kartei attiecībā uz reģionālo atbalstu Austrijā 2007.-2013. gadā; Nr. 492/06

Atbalsta shēmas nosaukums

ERP-Landwirtschaftsprogramm

Nachfolgeregelung des ERP-Landwirtschafts-programms, N 519/00

Juridiskais pamats

Richtlinien für das ERP-Landwirtschaftsprogramm

Allgemeine Bestimmungen für die ERP-Programme der Sektoren Tourismus, Landwirtschaft, Forstwirtschaft und Verkehr

Saskaņā ar atbalsta shēmu plānotie gada izdevumi

Saskaņā ar regulu piešķirtā kopsumma gadā

aizdevums līdz aptuveni 5 miljardiem EUR

= aptuveni 0,6 miljoni EUR no bruto subsīdijas ekvivalenta

Atbalsta maksimālā intensitāte

Saskaņā ar regulas 4. pantu

Īstenošanas datums

1.1.2007.

Atbalsta ilgums

Līdz 31.12.2013.

Attiecīgā(-ās) nozare(-es)

Visas nozares, uz kurām attiecas valsts atbalsts

Atbalstu attiecina uz noteiktām nozarēm

Lauksaimniecības produktu pārstrādes un tirdzniecības nozare

Piešķīrējas iestādes nosaukums un adrese

ERP-Fonds

Ungargasse 37

A-1030 Wien

Tel. (43-1) 501-75 DW 466

e.kober@awsg.at

www.awsg.at/2007plus www.erp-fonds.at


(1)  NACE Rev. 1.1. ir Saimniecisko darbību statistiskā klasifikācija Eiropas Kopienā


Top