Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document C2006/054/02

Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju (Lieta Nr. COMP/M.4139 — Sony/NEC/JV) Dokuments attiecas uz EEZ

OJ C 54, 4.3.2006, p. 2–2 (ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, NL, PL, PT, SK, SL, FI, SV)

4.3.2006   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

C 54/2


Iepriekšējs paziņojums par koncentrāciju

(Lieta Nr. COMP/M.4139 — Sony/NEC/JV)

(2006/C 54/02)

(Dokuments attiecas uz EEZ)

1.

Komisija 2006. gada 24. februārī saņēma paziņojumu par ierosinātu koncentrāciju saskaņā ar Padomes Regulas (EK) Nr. 139/2004 (1) 4. pantu, ar kuru uzņēmumi Sony Corporation (“Sony”, Japāna) un NEC (“NEC”, Japāna) minētās Padomes regulas 3. panta 1. punkta b) apakšpunkta nozīmē iegūst kopīgu kontroli pār jaunizveidoto sabiedrību (“JV”, Japāna), kas veido kopuzņēmumu, iegādājoties akcijas.

2.

Attiecīgie uzņēmumi veic šādu uzņēmējdarbību:

Sony: elektroniski patēriņa produkti un to elektroniskās sastāvdaļas,

NEC: IT produkti un pakalpojumi, tīkla komunikāciju tehnoloģija,

JV: datoru optiskie diskdziņi.

3.

Iepriekšējā pārbaudē Komisija konstatē, ka uz paziņoto darījumu, iespējams, attiecas Regulas (EK) Nr. 139/2004 darbības joma. Tomēr galīgais lēmums šajā jautājumā vēl nav pieņemts.

4.

Komisija aicina ieinteresētās trešās personas iesniegt tai savus iespējamos apsvērumus par ierosināto darbību.

Apsvērumiem jānonāk Komisijā ne vēlāk kā 10 dienās pēc šīs publikācijas datuma. Apsvērumus Komisijai var nosūtīt pa faksu (faksa numurs (32-2) 296 43 01 vai 296 72 44) vai pa pastu ar atsauces numuru COMP/M.4139 — Sony/NEC/JV uz šādu adresi:

European Commission

Competition DG

Merger Registry

J-70

B-1049 Brussels


(1)  OV L 24, 29.1.2004., 1. lpp.


Top