Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52010AP0041

FISIM iedalīšana NKI noteikšanai * Eiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu nacionālā kopienākuma (NKI) noteikšanai Eiropas Savienības budžeta un pašu resursu nolūkos (COM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))

OJ C 349E , 22.12.2010, p. 97–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

22.12.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 349/97


Otrdiena, 2010. gada 9. marts
FISIM iedalīšana NKI noteikšanai *

P7_TA(2010)0041

Eiropas Parlamenta 2010. gada 9. marta normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Padomes lēmumam par netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu (FISIM) iedalīšanu nacionālā kopienākuma (NKI) noteikšanai Eiropas Savienības budžeta un pašu resursu nolūkos (COM(2009)0238 – C7-0049/2009 – 2009/0068(CNS))

2010/C 349 E/21

(Īpaša likumdošanas procedūra — apspriešanās)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Padomei (COM(2009)0238),

ņemot vērā Padomes 2000. gada 29. septembra Lēmuma 2000/597/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (1) 2. panta 7. punkta otro daļu un Padomes 2007. gada 7. jūnija Lēmuma 2007 /436/EK, Euratom par Eiropas Kopienu pašu resursu sistēmu (2) 2. panta 7. punkta otro daļu,

ņemot vērā Reglamenta 55. pantu,

ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0022/2010),

1.

apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.

aicina Komisiju attiecīgi grozīt tās priekšlikumu saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 293. panta 2. punktu;

3.

aicina Padomi informēt Parlamentu, ja tā ir paredzējusi izmaiņas Parlamenta apstiprinātajā tekstā;

4.

prasa Padomei vēlreiz ar to apspriesties, ja tā ir paredzējusi būtiski grozīt Komisijas priekšlikumu;

5.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei, Komisijai un valstu parlamentiem.

KOMISIJAS IEROSINĀTAIS TEKSTS

GROZĪJUMS

Grozījums Nr. 1

Lēmuma priekšlikums

2. pants

2. pants

Netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu iedalīšanu saskaņā ar 1. pantu piemēro Lēmuma 2000/597/EK, Euratom nolūkā no 2005. gada 1. janvāra līdz 2006. gada 31. decembrim.

svītrots

Grozījums Nr. 2

Lēmuma priekšlikums

3. pants

Netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu iedalīšanu saskaņā ar 1. pantu piemēro Lēmuma 2007/436/EK, Euratom nolūkā no 2007. gada 1. janvāra .

Netieši novērtēto finanšu starpniecības pakalpojumu iedalīšanu saskaņā ar 1. pantu piemēro Lēmuma 2007/436/EK, Euratom nolūkā ar gada 1. janvāri .


(1)  OV L 253, 7.10.2000., 42. lpp.

(2)  OV L 163, 23.6.2007., 17. lpp.


Top