Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52009AP0111

Kuģu īpašnieku apdrošināšana pret jūras prasībām ***II Eiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām (14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))

OJ C 87E , 1.4.2010, p. 343–343 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

1.4.2010   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 87/343


Trešdiena, 2009. gada 11. marts
Kuģu īpašnieku apdrošināšana pret jūras prasībām ***II

P6_TA(2009)0111

Eiropas Parlamenta 2009. gada 11. marta normatīvā rezolūcija par Padomes kopējo nostāju, ko Padome pieņēmusi nolūkā pieņemt Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu par kuģu īpašnieku apdrošināšanu pret jūras prasībām (14287/2/2008 – C6-0483/2008 – 2005/0242(COD))

2010/C 87 E/59

(Koplēmuma procedūra, otrais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Padomes kopējo nostāju (14287/2/2008 – C6-0483/2008) (1),

ņemot vērā Parlamenta nostāju pirmajā lasījumā (2) attiecībā uz Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2005)0593),

ņemot vērā grozīto Komisijas priekšlikumu (COM(2007)0674),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu,

ņemot vērā Reglamenta 67. pantu,

ņemot vērā Transporta un tūrisma komitejas ieteikumus otrajam lasījumam (A6-0072/2009),

1.

apstiprina kopējo nostāju;

2.

konstatē, ka akts ir pieņemts saskaņā ar kopējo nostāju;

3.

uzdod priekšsēdētājam parakstīt aktu kopā ar Padomes priekšsēdētāju saskaņā ar EK līguma 254. panta 1. punktu;

4.

uzdod ģenerālsekretāram parakstīt aktu pēc tam, kad ir notikusi pārbaude, vai ir ievērotas visas procedūras, un pēc saskaņošanas ar Padomes ģenerālsekretāru nodrošināt tā publicēšanu “Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī”;

5.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


(1)  OV C 330 E, 30.12.2008, 7. lpp.

(2)  OV C 27 E, 31.1.2008., 166. lpp.


Top