Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 52008AP0369

Programmas Jaunatne darbībā izveide laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam ***I Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu Jaunatne darbībā laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam (COM(2008)0056 — C6-0057/2008 — 2008/0023(COD))
P6_TC1-COD(2008)0023 Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 2. septembrī , lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. … /2008/EK, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu Jaunatne darbībā laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam

OJ C 295E , 4.12.2009, p. 98–98 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

4.12.2009   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

CE 295/98


Otrdiena, 2008. gada 2. septembris
Programmas “Jaunatne darbībā” izveide laikposmam no 2007. līdz 2013. gadam ***I

P6_TA(2008)0369

Eiropas Parlamenta 2008. gada 2. septembra normatīvā rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu “Jaunatne darbībā” laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam (COM(2008)0056 — C6-0057/2008 — 2008/0023(COD))

2009/C 295 E/25

(Koplēmuma procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2008)0056),

ņemot vērā EK līguma 251. panta 2. punktu un 149. panta 4. punktu, saskaņā ar kuriem Komisija tam iesniedz priekšlikumu (C6-0057/2008),

ņemot vērā Reglamenta 51. pantu,

ņemot vērā Kultūras un izglītības komitejas ziņojumu (A6-0274/2008),

1.

apstiprina grozīto Komisijas priekšlikumu;

2.

prasa Komisijai vēlreiz iesniegt savu priekšlikumu, ja tā ir paredzējusi šo priekšlikumu būtiski grozīt vai aizstāt ar citu tekstu;

3.

uzdod priekšsēdētājam nosūtīt Parlamenta nostāju Padomei un Komisijai.


Otrdiena, 2008. gada 2. septembris
P6_TC1-COD(2008)0023

Eiropas Parlamenta nostāja, pieņemta pirmajā lasījumā 2008. gada 2. septembrī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmumu Nr. … /2008/EK, ar kuru groza Lēmumu Nr. 1719/2006/EK, ar ko izveido programmu “Jaunatne darbībā” laikposmam no 2007. gada līdz 2013. gadam

(Tā kā starp Parlamentu un Padomi tika panākta vienošanās, Parlamenta pirmā lasījuma nostāja atbilst galīgajam tiesību aktam Lēmumam Nr. 1349/2008/EK.)


Top