EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32023R0365

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2023/365 (2023. gada 16. februāris), ar ko izbeidz termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanu attiecībā uz konkrētu Ukrainas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importu

C/2023/1049

OV L 50, 17.2.2023, p. 56–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2023/365/oj

17.2.2023   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 50/56


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2023/365

(2023. gada 16. februāris),

ar ko izbeidz termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanu attiecībā uz konkrētu Ukrainas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importu

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/1036 (2016. gada 8. jūnijs) par aizsardzību pret importu par dempinga cenām no valstīm, kas nav Eiropas Savienības dalībvalstis (1) (“pamatregula”), un jo īpaši tās 9. panta 1. punktu un 11. panta 2. punktu,

tā kā:

1.   PROCEDŪRA

1.1.   Procedūras sākšana

(1)

Pēc pārskatīšanas pieprasījuma saskaņā ar pamatregulas 11. panta 2. punktu Komisija nolēma sākt termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanu attiecībā uz spēkā esošajiem antidempinga pasākumiem konkrētu Brazīlijas Federatīvās Republikas (“Brazīlija”), Irānas Islāma Republikas (“Irāna”), Krievijas Federācijas (“Krievija”) un Ukrainas (“attiecīgās valstis”) izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu (“HRF”) importam. Komisija 2022. gada 5. oktobrīEiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī publicēja paziņojumu par procedūras sākšanu (“paziņojums par procedūras sākšanu”) (2).

(2)

Pārskatīšanas pieprasījumu 2022. gada 4. jūlijā iesniedza Eiropas Tērauda ražotāju apvienība (“EUROFER”) (“pieprasījuma iesniedzējsŠ”) konkrētu karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu (“HRF”) Savienības ražošanas nozares vārdā pamatregulas 5. panta 4. punkta nozīmē.

(3)

Pieprasījumā bija pietiekami pierādījumi tam, ka pēc pasākumu termiņa beigām dempings un Savienības ražošanas nozarei nodarītais kaitējums varētu atkārtoties un turpināties.

1.2.   Ieinteresētās personas

(4)

Paziņojumā par procedūras sākšanu ieinteresētās personas tika aicinātas sazināties ar Komisiju, lai piedalītos izmeklēšanā. Turklāt Komisija par pārskatīšanas izmeklēšanas sākšanu īpaši informēja pieprasījuma iesniedzēju, zināmos Savienības ražotājus un apvienības, kā arī attiecīgo valstu iestādes un aicināja tos piedalīties.

2.   IZMEKLĒJAMAIS RAŽOJUMS

(5)

Pārskatāmais ražojums ir konkrēti plakani dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumi, arī ruļļos (ieskaitot “sagarumotos velmējumus” un “šaurās sloksnes”), pēc karstās velmēšanas tālāk neapstrādāti, neplaķēti, bez elektrolītiska vai cita pārklājuma (“HRF” jeb “pārskatāmais ražojums”).

Šī pārskatīšana neietver šādus ražojumus:

i)

ražojumus no nerūsējošā tērauda un elektrotehniskā silīcijtērauda ar orientētu graudu;

ii)

ražojumus no instrumentu tērauda un ātrgriezējtērauda;

iii)

ruļļos netītus ražojumus bez reljefa raksta, kuri ir biezāki par 10 mm un 600 mm plati vai platāki; un

iv)

ruļļos netītus ražojumus bez reljefa raksta, kuri ir 4,75 mm biezi vai biezāki, bet kuru biezums nepārsniedz 10 mm, un 2 050 mm plati vai platāki.

Pārskatāmo ražojumu pašlaik klasificē ar KN kodiem 7208 10 00, 7208 25 00, 7208 26 00, 7208 27 00, 7208 36 00, 7208 37 00, 7208 38 00, 7208 39 00, 7208 40 00, 7208 52 10, 7208 52 99, 7208 53 10, 7208 53 90, 7208 54 00, 7211 13 00, 7211 14 00, 7211 19 00, ex 7225 19 10 (Taric kods 7225191090), 7225 30 90, ex 7225 40 60 (Taric kods 7225406090), 7225 40 90, ex 7226 19 10 (Taric kodi 7226191091, 7226191095), 7226 91 91 un 7226 91 99. Šie KN un Taric kodi ir norādīti vienīgi informācijai, neskarot turpmākas izmaiņas tarifa klasifikācijā.

3.   SŪDZĪBAS ATSAUKŠANA

(6)

Pieprasījuma iesniedzējs 2022. gada 23. novembrī atsauca termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanas pieprasījumu, ciktāl tas attiecas uz Ukrainu.

(7)

Atsaucot pieteikumu, pieprasījuma iesniedzējs uzskatīja, ka, ņemot vērā notikumu attīstību kopš pieprasījuma iesniegšanas (2022. gada 1. ceturksnis) un jo īpaši kopš termiņbeigu pārskatīšanas sākšanas, apstākļi attiecībā uz Ukrainu ir mainījušies tādā mērā, ka vairs nav lietderīgi veikt termiņbeigu pārskatīšanu attiecībā uz HRF importu no Ukrainas. Konkrēti, pieteikuma iesniedzējs atsaucās uz lielas daļas HRF jaudu iznīcināšanu Ukrainā, kā arī Ukrainas enerģētikas infrastruktūras iznīcināšanu. Pieteikuma iesniedzējs arī norādīja, ka militārais konflikts vai vismaz tā sekas attiecībā uz Ukrainu būšot ilglaicīgas. Konkrētāk, nav paredzams, ka tērauda ražošanas jaudas Ukrainā īsā līdz vidējā termiņā tiks atjaunotas, nodrošinot to normālu darbību, un tāpēc ir maz ticams, ka Ukrainas HRF eksports tuvākajā laikā varētu veicināt Savienības ražošanas nozarei nodarītā kaitējuma atkārtošanos.

4.   SECINĀJUMI UN INFORMĀCIJAS IZPAUŠANA

(8)

Saskaņā ar pamatregulas 9. panta 1. punktu izmeklēšanu var izbeigt, ja vien šāda izbeigšana nav pretrunā Savienības interesēm.

(9)

Izmeklēšanā netika atklāti apsvērumi, kas liecinātu, ka procedūras izbeigšana būtu pretrunā Savienības interesēm.

(10)

Tāpēc Komisija uzskatīja, ka pārskatīšanas izmeklēšana būtu jāizbeidz attiecībā uz importu no Ukrainas. Komisija turpinās pārskatīšanas izmeklēšanu attiecībā uz importu no Brazīlijas, Irānas un Krievijas.

(11)

Pasākumi attiecībā uz Ukrainu netiek pagarināti, tāpēc visus maksājumus, kas no termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanas sākšanas dienas iekasēti par precēm, kuras muitotas kā Ukrainas izcelsmes pārskatāmā ražojuma imports, atmaksā ar noteikumu, ka to pieprasa valsts muitas dienesti un ka šie muitas dienesti to piešķir saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, kas piemērojami muitas jomā attiecībā uz maksājumu atmaksāšanu un atbrīvojumu no tiem. Komisija norādīja, ka saskaņā ar Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2022/870 (3) antidempinga maksājumi par Ukrainas izcelsmes importu no 2022. gada 4. jūnija nebūtu jāiekasē nevienā brīdī. Tāpēc šajā gadījumā maksājums nav jāatmaksā, jo pirms termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanas sākšanas Eiropas Savienība jau ir apturējusi antidempinga maksājumu iekasēšanu Ukrainas importam, tostarp HRF.

(12)

Komisija 2022. gada 21. decembrī visām ieinteresētajām personām darīja zināmu savu nodomu izbeigt termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšanu attiecībā uz Ukrainu un deva tām iespēju iesniegt piezīmes.

(13)

Komisija nesaņēma piezīmes, kas liecinātu, ka šāda izbeigšana būtu pretrunā Savienības interesēm.

(14)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, kuru sniegusi komiteja, kas izveidota ar Regulas (ES) 2016/1036 15. panta 1. punktu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Tiek izbeigta termiņbeigu pārskatīšanas izmeklēšana, ciktāl tā attiecas uz antidempinga pasākumiem, kas piemērojami konkrētu Ukrainas izcelsmes karsti velmētu plakanu dzelzs, neleģētā tērauda vai cita leģētā tērauda velmējumu importam.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2023. gada 16. februārī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja

Ursula VON DER LEYEN


(1)  OV L 176, 30.6.2016., 21. lpp.

(2)  OV C 384, 5.10.2022., 3. lpp.

(3)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2022/870 (2022. gada 30. maijs) par pagaidu tirdzniecības liberalizācijas pasākumiem, ar kuriem papildina tirdzniecības koncesijas, kas Ukrainas ražojumiem piemērojamas saskaņā ar Asociācijas nolīgumu starp Eiropas Savienību un Eiropas Atomenerģijas kopienu un to dalībvalstīm, no vienas puses, un Ukrainu, no otras puses (OV L 152, 3.6.2022., 103. lpp.).


Top