EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D2443

Padomes Lēmums (KĀDP) 2022/2443 (2022. gada 12. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/96/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā

ST/14799/2022/INIT

OJ L 319, 13.12.2022, p. 84–85 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/2443/oj

13.12.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 319/84


PADOMES LĒMUMS (KĀDP) 2022/2443

(2022. gada 12. decembris),

ar ko groza Lēmumu 2010/96/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienību un jo īpaši tā 42. panta 4. punktu un 43. panta 2. punktu,

ņemot vērā Savienības Augstā pārstāvja ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2010. gada 15. februārī pieņēma Lēmumu 2010/96/KĀDP (1), ar ko tika izveidota Eiropas Savienības militārā misija, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā (EUTM Somalia).

(2)

Padome 2020. gada 10. decembrī pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2020/2032 (2), ar ko EUTM Somalia pilnvaras pagarināja līdz 2022. gada 31. decembrim.

(3)

Saistībā ar KDAP iesaistes Somālijā un Āfrikas ragā holistisku stratēģisko pārskatīšanu Politikas un drošības komiteja ir ieteikusi EUTM Somalia pilnvaras pagarināt vēl līdz 2024. gada 31. decembrim.

(4)

Lēmums 2010/96/KĀDP būtu attiecīgi jāgroza,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Lēmumu 2010/96/KĀDP groza šādi:

1)

lēmuma 1. pantu groza šādi:

a)

panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3.   EUTM Somalia jo īpaši atbalsta Somālijas pārvaldītas apmācības sistēmas izveidi, lai līdz 2024. gada beigām atbildību par apmācību pakāpeniski principā nodotu SNAF. EUTM Somalia darbojas kā mentors Somālijas pārvaldītās un Somālijas nodrošinātās apmācībās un uztur spējas izsekot un novērtēt vienības, ko tā ir apmācījusi.”;

b)

iekļauj šādu punktu:

“3.a   EUTM Somalia pēc vajadzības un atbilstoši saviem līdzekļiem un spējām palīdz arī citiem Savienības rīcībspēkiem īstenot savas attiecīgās pilnvaras drošības un aizsardzības jomā Somālijā, jo īpaši EUCAP Somalia, kas izveidota ar Padomes Lēmumu 2012/389/KĀDP (*1) – attiecībā uz SNAF un Somālijas policijas spēku sadarbspēju. EUTM Somalia turklāt veicina Eiropas Miera mehānisma, kas izveidots ar Padomes Lēmumu (KĀDP) 2021/509 (*2), nodrošinātā atbalsta sniegšanu, jo īpaši, palīdzot SNAF apzināt vajadzīgo palīdzību, kā arī palīdzot Eiropas Ārējās darbības dienestam un dalībvalstīm šādu palīdzību sniegt.

(*1)  Padomes Lēmums 2012/389/KĀDP (2012. gada 16. jūlijs) par Eiropas Savienības misiju saistībā ar reģiona jūras spēku izveidi Āfrikas ragā (EUCAP NESTOR) (OV L 187, 17.7.2012., 40. lpp.)."

(*2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2021/509 (2021. gada 22. marts), ar ko izveido Eiropas Miera mehānismu un atceļ Lēmumu (KĀDP) 2015/528 (OV L 102, 24.3.2021., 14. lpp.).”;"

2)

lēmuma 10. pantu groza šādi:

a)

panta 1. punktu aizstāj ar šādu:

“1.   ES militārās misijas kopējās izmaksas pārvalda saskaņā ar Lēmumu (KĀDP) 2021/509.”;

b)

pievieno šādu punktu:

“9.   Finanšu atsauces summa ES militārās misijas kopējo izmaksu segšanai laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim ir 29 802 052 EUR. Lēmuma (KĀDP) 2021/509 51. panta 2. punktā minētā finanšu atsauces summas procentuālā daļa ir 0 % attiecībā uz saistībām un 0 % attiecībā uz maksājumiem.”;

3)

lēmuma 12. panta 2. un 3. punktu aizstāj ar šādiem:

“2.   ES militārās misijas pilnvaras beidzas 2024. gada 31. decembrī.

3.   Saskaņā ar apstiprinātiem ES militārās misijas izbeigšanas plāniem un neskarot Lēmumā (KĀDP) 2021/509 paredzēto ES militārās misijas revīzijas un pārskatu iesniegšanas kārtību, šis lēmums tiek atcelts dienā, kad tiek slēgts ES štābs, sakaru un atbalsta birojs Nairobi un atbalsta vienība Briselē.”

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2022. gada 12. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. BORRELL FONTELLES


(1)  Padomes Lēmums 2010/96/KĀDP (2010. gada 15. februāris) par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā (OV L 44, 19.2.2010., 16. lpp.).

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2020/2032 (2020. gada 10. decembris), ar ko groza Lēmumu 2010/96/KĀDP par Eiropas Savienības militāro misiju, lai palīdzētu Somālijas drošības spēku apmācībā (OV L 419, 11.12.2020., 28. lpp.).


Top