EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22022D1875

EEZ Apvienotās komitejas Lēmums Nr. 175/2022 (2022. gada 10. jūnijs), ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2022/1875]

OV L 267, 13.10.2022, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document Date of entry into force unknown (pending notification) or not yet in force.

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/1875/oj

13.10.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 267/18


EEZ APVIENOTĀS KOMITEJAS LĒMUMS Nr. 175/2022

(2022. gada 10. jūnijs),

ar ko groza EEZ līguma II pielikumu (Tehniskie noteikumi, standarti, testēšana un sertifikācija) [2022/1875]

EEZ APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Ekonomikas zonu (“EEZ līgums”) un jo īpaši tā 98. pantu,

tā kā:

(1)

EEZ līgumā ir jāiekļauj Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1752 (2021. gada 1. oktobris), ar ko nosaka noteikumus, kā Direktīvas (ES) 2019/904 piemērošanas nolūkā aprēķināt, verificēt un ziņot datus par dzērienu vienreizlietojamo plastmasas pudeļu atkritumu dalīto savākšanu (1).

(2)

Tādēļ būtu attiecīgi jāgroza EEZ līguma II pielikums,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

EEZ līguma II pielikuma XVII nodaļā aiz 9.da punkta (Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/958) iekļauj šādu punktu:

“9.daa

32021 D 1752: Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2021/1752 (2021. gada 1. oktobris), ar ko nosaka noteikumus, kā Direktīvas (ES) 2019/904 piemērošanas nolūkā aprēķināt, verificēt un ziņot datus par dzērienu vienreizlietojamo plastmasas pudeļu atkritumu dalīto savākšanu (OV L 349, 4.10.2021., 19. lpp.).”

2. pants

Īstenošanas lēmuma (ES) 2021/1752 teksts islandiešu un norvēģu valodā, kas jāpublicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ papildinājumā, ir autentisks.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā 2022. gada 11. jūnijā, ja ir iesniegti visi paziņojumi saskaņā ar EEZ līguma 103. panta 1. punktu (*).

4. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālā Vēstneša EEZ iedaļā un tā EEZ papildinājumā.

Briselē, 2022. gada 10. jūnijā

EEZ Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs

Nicolas VON LINGEN


(1)  OV L 349, 4.10.2021., 19. lpp.

(*)  Konstitucionālās prasības nav norādītas.


Top