EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0482

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2022/482 (2022. gada 16. marts) par pieprasījumu reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu Fur Free Europe (Eiropa bez kažokādām) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/788 (izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 1530) (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

C/2022/1530

OV L 98, 25.3.2022, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2022/482/oj

25.3.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 98/82


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2022/482

(2022. gada 16. marts)

par pieprasījumu reģistrēt Eiropas pilsoņu iniciatīvu Fur Free Europe (Eiropa bez kažokādām) atbilstoši Eiropas Parlamenta un Padomes Regulai (ES) 2019/788

(izziņots ar dokumenta numuru C(2022) 1530)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/788 (2019. gada 17. aprīlis) par Eiropas pilsoņu iniciatīvu (1) un jo īpaši tās 6. panta 2. un 3. punktu,

tā kā:

(1)

Komisijai 2022. gada 25. janvārī tika iesniegts pieprasījums reģistrēt ierosināto Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Eiropa bez kažokādām”.

(2)

Iniciatīvas mērķi, ko organizatori pauduši iniciatīvas pielikumā, ir “panākt ES mēroga aizliegumu attiecībā uz: a) dzīvnieku turēšanu un nonāvēšanu tikai vai galvenokārt kažokādu ražošanas nolūkā; b) lauksaimniecības dzīvnieku kažokādu un šādu kažokādu saturošu izstrādājumu laišana ES tirgū”.

(3)

Sīkāka informācija par iniciatīvas priekšmetu, tās mērķiem un pamatojumu ir atrodama pielikumā un papildu dokumentā, kurā izklāstīti un izskaidroti kažokzvēru audzēšanas izbeigšanas iemesli. Organizatori apgalvo, ka kažokzvēru audzēšana pēc savas būtības ir nežēlīga, jo lielākā daļa dzīvnieku, kas tiek turēti kažokādu iegūšanai, joprojām būtībā ir savvaļas dzīvnieki, turklāt pārliecinošs vairākums Savienības iedzīvotāju atbalsta kažokzvēru audzēšanas aizliegumu. Kažokzvēru audzēšana apdraud dzīvnieku un cilvēku veselību, kā arī vietējo bioloģisko daudzveidību. Organizatori atsaucas uz dažu dalībvalstu iniciatīvām, kuru mērķis ir izskaust kažokādu ražošanu valsts līmenī. Tajā pašā laikā valstu atšķirības izraisīja traucējumus ES iekšējā tirgū, kas pēc organizatoru domām attaisno absolūtu ES mēroga aizliegumu saskaņā ar LESD 114. pantu. Turklāt tie uzskata, ka Savienībā nevajadzētu atļaut tirgot no lauksaimniecības dzīvniekiem iegūtas kažokādas un izstrādājumus, kas satur šādas kažokādas.

(4)

Attiecībā uz iniciatīvas mērķiem – panākt ES mēroga aizliegumu gan kažokzvēru audzēšanai, gan kažokādu tirdzniecībai Savienībā – Komisijai, pamatojoties uz LESD 114. pantu, ir tiesības ierosināt tiesību aktu priekšlikumus, ciktāl to mērķis ir uzlabot iekšējā tirgus darbību. Turklāt attiecībā uz mērķi panākt kažokzvēru audzēšanas aizliegumu visā ES saskaņā ar LESD 43. panta 2. punktu var pieņemt Savienības tiesību aktu, ar ko īsteno Līgumus, lai paredzētu noteikumus, kas vajadzīgi kopējās lauksaimniecības politikas mērķu sasniegšanai.

(5)

Tādējādi neviena iniciatīvas daļa acīmredzami nepārsniedz Komisijas pilnvaras Līgumu īstenošanas vajadzībām iesniegt priekšlikumu par Savienības tiesību akta pieņemšanu.

(6)

Šis secinājums neskar novērtējumu par to, vai šajā gadījumā tiktu izpildīti konkrētie faktiskie un materiālie nosacījumi – ieskaitot atbilstību proporcionalitātes un subsidiaritātes principam un saderību ar pamattiesībām –, kas vajadzīgi, lai Komisija varētu rīkoties.

(7)

Organizatoru grupa ir sniegusi pienācīgus pierādījumus, ka tā atbilst Regulas (ES) 2019/788 5. panta 1. un 2. punktā izvirzītajām prasībām, un ir izraudzījusies kontaktpersonas saskaņā ar minētās regulas 5. panta 3. punkta pirmo daļu.

(8)

Iniciatīva nav nedz acīmredzami aizskaroša, nenozīmīga vai provokatīva, nedz acīmredzamā pretrunā Savienības vērtībām, kas noteiktas Līguma par Eiropas Savienību 2. pantā, un tiesībām, kas nostiprinātas Eiropas Savienības Pamattiesību hartā.

(9)

Tāpēc būtu jāreģistrē iniciatīva “Eiropa bez kažokādām”.

(10)

Secinājums, ka reģistrācijas nosacījumi saskaņā ar Regulas (ES) 2019/788 6. panta 3. punktā ir izpildīti, nenozīmē to, ka Komisija jebkādā veidā apstiprinātu iniciatīvas satura faktu pareizību, par ko atbild vienīgi iniciatīvas organizatoru grupa. Iniciatīvas saturs pauž tikai organizatoru grupas viedokli, un nekādā gadījumā nevar uzskatīt, ka tas atspoguļotu Komisijas viedokli,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Reģistrē Eiropas pilsoņu iniciatīvu “Eiropa bez kažokādām”.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Eiropas pilsoņu iniciatīvas “Eiropa bez kažokādām” organizatoriem, kurus kontaktpersonu statusā pārstāv Elise FLEURY kundze un Agnese MARCON kundze.

Briselē, 2022. gada 16. martā

Komisijas vārdā –

priekšsēdētāja vietniece

Věra JOUROVÁ


(1)  OV L 130, 17.5.2019., 55. lpp.


Top