EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32022D0014

Padomes Lēmums (ES) 2022/14 (2021. gada 2. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (Barselonas konvencija) un tās protokolu Līgumslēdzēju pušu 22. sanāksmē attiecībā uz tāda lēmuma pieņemšanu, ar kuru Protokola par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem un darbībām (LBS protokols) 15. panta satvarā pieņem reģionālos plānus par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu

ST/13975/2021/INIT

OJ L 4, 7.1.2022, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2022/14/oj

7.1.2022   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 4/14


PADOMES LĒMUMS (ES) 2022/14

(2021. gada 2. decembris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (Barselonas konvencija) un tās protokolu Līgumslēdzēju pušu 22. sanāksmē attiecībā uz tāda lēmuma pieņemšanu, ar kuru Protokola par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem un darbībām (LBS protokols) 15. panta satvarā pieņem reģionālos plānus par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 192. panta 1. punktu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Konvencijas par Vidusjūras reģiona jūras vides un piekrastes aizsardzību (“Barselonas konvencija”) grozīto Protokolu par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem un darbībām uz sauszemes (“LBS protokols”) Savienība noslēdza ar Padomes Lēmumu 1999/801/EK (1), un minētais protokols stājās spēkā 2008. gada 11. maijā.

(2)

Ievērojot LBS protokola 15. panta 1. punktu, Barselonas konvencijas un tās protokolu Līgumslēdzēju pušu sanāksmē jāpieņem reģionāli rīcības plāni, kuros ietverti pasākumi un to īstenošanas termiņi.

(3)

Barselonas konvencijas un tās protokolu Līgumslēdzējas pušu 22. sanāksmē no 2021. gada 7. līdz 10. decembrim paredzēts pieņemt lēmumu (“Līgumslēdzēju pušu lēmums”), ar kuru LBS protokola 15. panta satvarā pieņem reģionālos plānus par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu (“reģionālie plāni”).

(4)

Līgumslēdzēju pušu lēmums attiecas uz vides aizsardzību, kas saskaņā ar Līguma 4. panta 2. punkta e) apakšpunktu ir Savienības un tās dalībvalstu dalītā kompetencē. Līgumslēdzēju pušu lēmums neietilpst jomā, uz kuru lielā mērā attiecas Savienības noteikumi par šādu aizsardzību. Savienība neplāno izmantot iespēju īstenot savu ārējo kompetenci attiecībā uz jomām, uz kurām attiecas Līgumslēdzēju pušu lēmums un attiecībā uz kurām tās kompetence vēl nav īstenota iekšēji.

(5)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā jāieņem Barselonas konvencijas un tās protokolu Līgumslēdzēju pušu sanāksmē, jo Līgumslēdzēju pušu lēmums attiecas uz reģionālo plānu pieņemšanu, kuri, ievērojot LBS protokola 15. panta 3. punktu, būs saistoši Savienībai.

(6)

Ņemot vērā to, ka ar reģionālajiem plāniem iecerēts atjaunināt Vidusjūras aizsardzības prasības, grozīt Savienības starptautiskās saistības un ieceres un uzlabot vides aizsardzību, Savienībai būtu jāatbalsta Līgumslēdzēju pušu lēmuma pieņemšana,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostāja, kas Savienības vārdā jāieņem Barselonas konvencijas un tās protokolu Līgumslēdzēju pušu 22. sanāksmē, ir atbalstīt tāda lēmuma pieņemšanu, ar kuru Protokola par Vidusjūras aizsardzību pret piesārņojumu no sauszemes avotiem un darbībām 15. panta satvarā pieņem reģionālos plānus par komunālo notekūdeņu attīrīšanu un notekūdeņu dūņu apsaimniekošanu.

2. pants

Ņemot vērā notikumu attīstību Barselonas konvencijas un tās protokolu līgumslēdzēju pušu 22. sanāksmē, Savienības pārstāvji, apspriežoties ar dalībvalstīm, koordinācijas sanāksmēs uz vietas bez Padomes papildu lēmuma, var vienoties par 1. pantā minētās nostājas precizēšanu.

3. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2021. gada 2. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

J. VRTOVEC


(1)  Padomes Lēmums 1999/801/EK (1999. gada 22. oktobris) par grozījumu pieņemšanu Protokolam par Vidusjūras aizsardzību no sauszemes avotu radītā piesārņojuma (Barselonas Konvencija) (OV L 322, 14.12.1999., 18. lpp.).


Top