EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D2124

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2020/2124 (2020. gada 9. decembris) par Savienības atļaujas nepiešķiršanu biocīdu saimei Contec Hydrogen Peroxide (izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8394) (Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

C/2020/8394

OJ L 426, 17.12.2020, p. 54–55 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2020/2124/oj

17.12.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 426/54


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2020/2124

(2020. gada 9. decembris)

par Savienības atļaujas nepiešķiršanu biocīdu saimei Contec Hydrogen Peroxide

(izziņots ar dokumenta numuru C(2020) 8394)

(Autentisks ir tikai teksts angļu valodā)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 528/2012 (2012. gada 22. maijs) par biocīdu piedāvāšanu tirgū un lietošanu (1) un jo īpaši tās 44. panta 5. punkta pirmo daļu,

tā kā:

(1)

2017. gada 25. janvārī uzņēmums Contec Cleanroom (UK) Ltd. iesniedza pieteikumu saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 43. panta 1. punktu, lai saņemtu atļauju minētās regulas V pielikumā aprakstītā 2. produkta veida biocīdu saimei Contec Hydrogen Peroxide, un sniedza rakstisku apstiprinājumu, ka Apvienotās Karalistes kompetentā iestāde piekritusi izvērtēt pieteikumu. Sakarā ar Apvienotās Karalistes izstāšanos no Eiropas Savienības uzņēmums Contec Europe2019. gada 25. martā pārņēma potenciālā atļaujas turētāja statusu, un Slovēnijas kompetentā iestāde piekrita no 2020. gada 1. februāra pildīt kompetentās novērtētājiestādes funkcijas. Pieteikums ar lietas numuru BC-GN057178-26 tika ierakstīts Biocīdu reģistrā.

(2)

Contec Hydrogen Peroxide kā aktīvo vielu satur ūdeņraža peroksīdu, kas ir iekļauts Regulas (ES) Nr. 528/2012 9. panta 2. punktā minētajā Savienības apstiprināto aktīvo vielu sarakstā.

(3)

2019. gada 28. augustā kompetentā novērtētājiestāde Eiropas Ķimikāliju aģentūrai (“Aģentūra”) saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 1. punktu iesniedza novērtējuma ziņojumu un izvērtēšanas secinājumus.

(4)

2020. gada 7. aprīlī Aģentūra saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 528/2012 44. panta 3. punktu iesniedza Komisijai atzinumu (2) par Contec Hydrogen Peroxide.

(5)

Atzinumā secināts, ka Contec Hydrogen Peroxide ir “biocīdu saime” Regulas (ES) Nr. 528/2012 3. panta 1. punkta s) apakšpunkta nozīmē, taču neatbilst minētās regulas 19. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punkta nosacījumam.

(6)

Saskaņā ar Aģentūras atzinumu pieteikuma iesniedzējs nav pierādījis, ka Contec Hydrogen Peroxide ir pietiekami efektīvs, jo iesniegtajos efektivitātes pētījumos bija neatbilstības, kuru dēļ nevarēja pierādīt, ka visi attiecīgie kritēriji ir izpildīti.

(7)

Komisija ir vienisprātis ar Aģentūras atzinumu un tāpēc uzskata, ka ir lietderīgi Contec Hydrogen Peroxide nepiešķirt Savienības atļauju.

(8)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar Biocīdu pastāvīgās komitejas atzinumu,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Uzņēmumam Contec Europe netiek piešķirta Savienības atļauja biocīdu saimes Contec Hydrogen Peroxide piedāvāšanai tirgū un lietošanai.

2. pants

Šis lēmums ir adresēts Contec Europe, ZI du Prat, Avenue Paul Dupleix, 56000 Vannes, Francija.

Briselē, 2020. gada 9. decembrī

Komisijas vārdā –

Komisijas locekle

Stella KYRIAKIDES


(1)  OV L 167, 27.6.2012., 1. lpp.

(2)  ECHA opinion on the Union authorisation of the biocidal product family “Contec Hydrogen Peroxide”, ECHA/BPC/248/2020, pieņemts 2020. gada 5. martā, https://echa.europa.eu/bpc-opinions-on-union-authorisation.


Top