EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32020D0546

Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmums (ES) 2020/546 (2020. gada 17. aprīlis) par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

OJ L 125, 21.4.2020, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2020/546/oj

21.4.2020   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 125/3


EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS (ES) 2020/546

(2020. gada 17. aprīlis)

par elastības instrumenta izmantošanu nolūkā finansēt tūlītējus budžeta pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību (1) un jo īpaši tā 12. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Elastības instruments ir paredzēts tam, lai finansētu skaidri noteiktus izdevumus, kurus nebūtu iespējams finansēt, nepārsniedzot vienai vai vairākām citām izdevumu kategorijām noteiktos maksimālos apjomus.

(2)

Kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2) 11. pantā, elastības instrumentam pieejamais ikgadējais maksimālais apjoms ir 600 000 000 EUR (2011. gada cenās), kuru attiecīgā gadījumā papildina dzēstās summas, ko dara pieejamas saskaņā ar minētā panta 1. punkta otro daļu.

(3)

Lai risinātu problēmas saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu, ir jāizmanto summas attiecīgu steidzamu pasākumu finansēšanai.

(4)

Pēc tam, kad ir izskatītas visas iespējas pārdalīt apropriācijas 3. izdevumu kategorijas (Drošība un pilsonība) maksimālā apjoma ietvaros, ir jāizmanto elastības instruments, lai Savienības 2020. finanšu gada vispārējā budžetā ar 243 039 699 EUR papildinātu finansējumu, pārsniedzot 3. izdevumu kategorijas maksimālo apjomu, lai finansētu tūlītējus pasākumus saistībā ar Covid-19 uzliesmojumu. Šī summa papildina finansējumu no elastības instrumenta, ko izmanto saistībā ar Savienības 2020. gada vispārējā budžeta grozījumu Nr. 1.

(5)

Pamatojoties uz paredzamo maksājumu profilu, maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, būtu jāsadala pa vairākiem finanšu gadiem.

(6)

Šis lēmums ir saistīts ar finansējumu, kas iekļauts Savienības 2020. gada vispārējā budžeta grozījumā Nr. 2. Lai nodrošinātu saskaņotību ar minēto budžeta grozījumu, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

1.   Attiecībā uz Savienības 2020. finanšu gada vispārējo budžetu elastības instrumentu izmanto, lai 3. izdevumu kategorijā (Drošība un pilsonība) nodrošinātu 243 039 699 EUR saistību apropriācijās.

Šo summu izmanto, lai finansētu tūlītējus pasākumus Covid-19 uzliesmojuma izraisītās pašreizējās veselības krīzes pārvarēšanai Eiropas Savienībā.

2.   Pamatojoties uz paredzamo maksājumu profilu, aplēstās maksājumu apropriācijas, kas atbilst elastības instrumenta izmantošanai, ir šādas:

a)

123 950 247 EUR 2020. gadā;

b)

71 453 672 EUR 2021. gadā;

c)

23 817 890 EUR 2022. gadā;

d)

23 817 890 EUR 2023. gadā.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no 2020. gada 17. aprīļa.

Briselē, 2020. gada 17. aprīlī

Eiropas Parlamenta vārdā –

Priekšsēdētājs

D. M. SASSOLI

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

G. GRLIĆ RADMAN


(1)  OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.

(2)  Padomes Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013 (2013. gada 2. decembris), ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).


Top