EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D2012

Komisijas Īstenošanas lēmums (ES) 2019/2012 (2019. gada 29. novembris) par atvieglojumiem saskaņā ar 14. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā (Dokuments attiecas uz EEZ)

C/2019/8721

OV L 312, 3.12.2019, p. 95–100 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2019/2012/oj

3.12.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 312/95


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS LĒMUMS (ES) 2019/2012

(2019. gada 29. novembris)

par atvieglojumiem saskaņā ar 14. pantu Komisijas Regulā (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2018. gada 4. jūlija Regulu (ES) 2018/1139 par kopīgiem noteikumiem civilās aviācijas jomā un ar ko izveido Eiropas Savienības Aviācijas drošības aģentūru, un ar ko groza Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 2111/2005, (EK) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 un Direktīvas 2014/30/ES un 2014/53/ES, un atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (EK) Nr. 552/2004 un (EK) Nr. 216/2008 un Padomes Regulu (EEK) Nr. 3922/91 (1), un jo īpaši tās 44. panta 1. punkta a) apakšpunktu,

ņemot vērā Komisijas 2009. gada 16. janvāra Regulu (EK) Nr. 29/2009, ar ko nosaka prasības datu pārraides pakalpojumu sniegšanai Eiropas vienotajā gaisa telpā (2), un jo īpaši tās 14. pantu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 29/2009 14. pantu Komisijai jāizskata dalībvalstu iesniegtie pieprasījumi par atvieglojumu piešķiršanu saistībā ar 3. panta 2. punkta prasību piemērošanu novecojušām gaisa kuģu tipu/modeļu kombinācijām, kas tiek ražotas ierobežotā daudzumā, un gaisa kuģu tipu/modeļu kombinācijām, kuru pārveidošanai nepieciešamās izmaksas būtu nesamērīgas, ņemot vērā veco projektu.

(2)

Atvieglojumiem būtu jānodrošina, ka aizvien tiek sasniegts Regulas (EK) Nr. 29/2009 8. apsvērumā noteiktais mērķis, proti, ne mazāk kā 75 % lidojumu vajadzētu būt pieejamām datu pārraides iespējām.

(3)

Komisija saņēma no dalībvalstīm pieprasījumus par atvieglojumu piešķiršanu un apspriedās ar attiecīgajām personām. Komisija minētos pieprasījumus ir izskatījusi, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 29/2009 14. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem, un šīs izskatīšanas rezultātā atvieglojumi būtu jāpiešķir.

(4)

Komisija, pamatojoties uz Regulas (EK) Nr. 29/2009 14. panta 3. punktā noteiktajiem kritērijiem, atkārtoti izskatīja atvieglojumus, kas piešķirti saskaņā ar Komisijas 2011. gada 20. maija Lēmumu C(2011) 2611, galīgā redakcija, par atvieglojumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 29/2009 14. pantu un Komisijas 2011. gada 9. decembra Īstenošanas lēmumu C(2011) 9074, galīgā redakcija, par atvieglojumiem saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 29/2009 14. pantu. Pēc apspriešanās ar attiecīgajām personām Komisija konstatēja, ka minētie tiesību akti jākonsolidē vienā īstenošanas lēmumā. Tāpēc Lēmums C(2011) 2611, galīgā redakcija, un Īstenošanas lēmums C(2011) 9074, galīgā redakcija, būtu jāatceļ.

(5)

Šajā lēmumā paredzētie pasākumi atbilst Regulas (ES) 2018/1139 127. panta 1. punktā minētās komitejas atzinumam,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Turpmāk norādītajām gaisa kuģu tipu/modeļu kombinācijām ir piešķirts pastāvīgs atvieglojums saistībā ar Regulas (EK) Nr. 29/2009 3. panta 2. punkta prasību piemērošanu:

a)

gaisa kuģu tipu/modeļu kombinācijas, kas noteiktas I pielikumā;

b)

gaisa kuģu tipu/modeļu kombinācijas, kas noteiktas II pielikumā un kam pirmais individuālais lidojumderīguma sertifikāts ir izdots pirms 2020. gada 5. februāra.

2. pants

Turpmāk norādītajām gaisa kuģu tipu/modeļu kombinācijām līdz 2022. gada 5. februārim ir piešķirts atvieglojums saistībā ar Regulas (EK) Nr. 29/2009 3. panta 2. punkta prasību piemērošanu:

a)

gaisa kuģu tipu/modeļu kombinācijas, kas noteiktas II pielikumā un kam pirmais individuālais lidojumderīguma sertifikāts ir izdots 2020. gada 5. februārī vai vēlāk;

b)

gaisa kuģu tipu/modeļu kombinācijas, kas noteiktas III pielikumā.

3. pants

Lēmums C(2011) 2611, galīgā redakcija, un Īstenošanas lēmums C(2011) 9074, galīgā redakcija, tiek atcelts.

4. pants

Šis lēmums stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 29. novembrī

Komisijas vārdā –

Priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 212, 22.8.2018., 1. lpp.

(2)  OV L 13, 17.1.2009., 3. lpp.


I PIELIKUMS

1. PANTA a) APAKŠPUNKTĀ MINĒTIE ATVIEGLOJUMI

Gaisa kuģa tips/sērija/modelis

Ražotājs

ICAO tipa identifikators

AN-12, visi

Antonov

AN12

AN-124 100

Antonov

A124

IL-76, visi

Ilyushin

IL76

A300, visi

Airbus

A30B

A306

A3ST

A310, visi

Airbus

A310

A-319/-320/-321, kuru pirmais lidojumderīguma sertifikāts izdots laikā 1995. gada 1. janvāra līdz 1999. gada 5. jūlijam, ieskaitot

Airbus

A319

A320

A321

A340, visi

Airbus

A342

A343

A345

A346

A318-112

Airbus

A318

AVROLINER (RJ-100)

AVRO

RJ1H

AVROLINER (RJ-85)

AVRO

RJ85

BA146-301

British Aerospace

B463

B717-200

Boeing

B712

B737-300

Boeing

B733

B737-400

Boeing

B734

B737-500

Boeing

B735

B747-400

Boeing

B744

B757-200

Boeing

B752

B757-300

Boeing

B753

B767-200

Boeing

B762

B767-300

Boeing

B763

B767-400

Boeing

B764

MD-82

Boeing

MD82

MD-83

Boeing

MD83

MD-11, visi

Boeing

MD11

CL-600-2B19 (CRJ100/200/440)

Bombardier

CRJ1/CRJ2

Dornier 328-100

Dornier

D328

Dornier 328-300

Dornier

J328

Fokker 70

Fokker

F70

Fokker 100

Fokker

F100

“King Air” sērija (90/100/200/300)

Beechcraft

BE9L

BE20

B350

Hercules L-382-G-44K-30

Lockheed

C130

SAAB 2000/SAAB SF2000

SAAB

SB20


II PIELIKUMS

1. PANTA b) APAKŠPUNKTĀ UN 2. PANTA a) APAKŠPUNKTĀ MINĒTIE ATVIEGLOJUMI

Gaisa kuģa tips/sērija/modelis

Ražotājs

ICAO tipa identifikators

A330 sērija 200/300

Airbus

A332/A333

Global Express/5000

BD-700-1A10/1A11

Bombardier

GLEX/GL5T

CL-600-2C10 (CRJ-700)

Bombardier

CRJ7

C525C, CJ4

Cessna

C25C

C560XL (Citation XLS+)

Cessna

C56X

Falcon 2000, visi

Dassault

F2TH

Falcon 900, visi

Dassault

F900

EMB-500 (Phenom 100)

Embraer

E50P

EMB-505 (Phenom 300)

Embraer

E55P

EMB-135BJ (Legacy 600)

Embraer

E35L

EMB-135EJ (Legacy 650)

Embraer

E35L

EMB-145 (135/140/145)

Embraer

E135

E145, E45X

PC-12

Pilatus

PC12


III PIELIKUMS

2. PANTA b) APAKŠPUNKTĀ MINĒTIE ATVIEGLOJUMI

Gaisa kuģa tips/sērija/modelis

Ražotājs

ICAO tipa identifikators

A318 (ACJ)

Airbus

A318

A319 (ACJ)

Airbus

A319

A320 (ACJ)

Airbus

A320

A321 (ACJ)

Airbus

A321

B737-700IGW (BBJ)

Boeing

B737

B737-800 (BBJ2)

Boeing

B738

B737-900ER (BBJ3)

Boeing

B739

B767-300F

Boeing

B763

ERJ 190-100ECJ

Embraer

E190


Top