EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R1587

Komisijas Īstenošanas regula (ES) 2019/1587 (2019. gada 24. septembris), ar kuru saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, aizliedz dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Savienībā

C/2019/6750

OJ L 248, 27.9.2019, p. 5–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2019/1587/oj

27.9.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 248/5


KOMISIJAS ĪSTENOŠANAS REGULA (ES) 2019/1587

(2019. gada 24. septembris),

ar kuru saskaņā ar Padomes Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību, aizliedz dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Savienībā

EIROPAS KOMISIJA,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes 1996. gada 9. decembra Regulu (EK) Nr. 338/97 par savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzību, reglamentējot to tirdzniecību (1), un jo īpaši tās 4. panta 6. punkta a) un b) apakšpunktu,

tā kā:

(1)

Regulas (EK) Nr. 338/97 mērķis ir aizsargāt savvaļas augu un dzīvnieku sugas un, reglamentējot tirdzniecību ar tās pielikumā uzskaitīto augu un dzīvnieku sugu īpatņiem, garantēt to saglabāšanu. Minēto regulu īstenot Komisija var, nosakot ierobežojumus konkrētu sugu īpatņu ievešanai Savienībā.

(2)

Patlaban piemērojamais saraksts ar sugām, kuru īpatņu ievešana Savienībā ir aizliegta, ar Komisijas Īstenošanas regulu (ES) 2017/1915 (2) ticis izveidots 2017. gada oktobrī.

(3)

Ņemot vērā attiecīgos ieteikumus (3), ko Cites pastāvīgā komiteja sniegusi savā 69. un 70. sanāksmē, un pamatojoties uz ziņojumiem (4), kas sagatavoti ES izveidotās zinātniskās darba grupas vajadzībām, minētā grupa secinājusi, ka, neaizliedzot vēl dažu Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma sugu īpatņu ievešanu Savienībā no dažām izcelsmes valstīm, tiks nopietni apdraudēts šo sugu saglabāšanās stāvoklis (5). Tāpēc būtu jāaizliedz Savienībā ievest šādu sugu īpatņus:

Pericopsis elata no Kotdivuāras,

Prunus africana no Ekvatoriālās Gvinejas.

(4)

Ņemot vērā 2011. gada 9. jūlijā notikušo Dienvidsudānas atdalīšanos no Sudānas un 2011. gada 14. jūlijā tam sekojušo Dienvidsudānas uzņemšanu par jaunu Apvienoto Nāciju Organizācijas Ģenerālās asamblejas dalībvalsti un lai saglabātu noteikumus, kas bija spēkā tās priekšgājējvalstī, turklāt būtu jāaizliedz arī šādas sugas īpatņu ievešana Savienībā:

Torgos tracheliotus no Dienvidsudānas.

(5)

Ņemot vērā citus ieteikumus, ko Cites pastāvīgā komiteja sniegusi savā 69. un 70. sanāksmē, un pamatojoties arī uz ziņojumiem (6), kas sagatavoti zinātniskās darba grupas vajadzībām, minētā grupa turklāt secinājusi, ka vairs nav vajadzīgs aizliegt šādu sugu īpatņu ievešanu Savienībā:

Hippopotamus amphibius, Stangeriaceae spp. un Zamiaceae spp. no Mozambikas,

Balearica regulorum un Agapornis fischeri no Tanzānijas,

Poicephalus fuscicollis no Mali,

Phelsuma breviceps un Phelsuma standingi no Madagaskaras,

Naja atra, Naja kaouthia, Naja siamensis, Cuora galbinifrons, Heosemys annandalii un Heosemys grandis no Laosas,

Stigmochelys pardalis no Kongo Demokrātiskās Republikas,

Hippocampus kuda no Vjetnamas,

Pandinus roeseli (7) no Beninas, Ganas un Togo,

Acanthastrea hemprichii, Favites halicora un Platygyra sinensis no Tongas.

(6)

Zinātniskā darba grupa turklāt secināja, ka, pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju par nomenklatūru, pasugas Ovis vignei bocharensis nosaukums būtu jāmaina uz Ovis aries cycloceros. Šīs nomenklatūras izmaiņas neietekmē spēkā esošā aizlieguma darbības jomu.

(7)

Visbeidzot, zinātniskā darba grupa secināja, ka, pamatojoties uz jaunāko pieejamo informāciju, aizliegums ievest Savienībā Cycadaceae dzimtas īpatņus no Mozambikas būtu jāgroza, to attiecinot vienīgi uz šīs dzimtas sugu Cycas thouarsii.

(8)

Ņemot vērā zinātniskās darba grupas secinājumus un – trešajā apsvērumā minēto sugu un valstu gadījumā – pēc Cites pastāvīgās komitejas satvarā notikušas apspriešanās ar attiecīgajām izcelsmes valstīm būtu jāatjaunina to sugu saraksts, kuru īpatņus ir aizliegts ievest Savienībā, un skaidrības labad būtu jāaizstāj Īstenošanas regula (ES) 2017/1915.

(9)

Šajā regulā paredzētie pasākumi ir saskaņā ar atzinumu, ko sniegusi atbilstīgi Regulas (EK) Nr. 338/97 18. pantam izveidotā Komiteja savvaļas dzīvnieku un augu sugu aizsardzībai, reglamentējot to tirdzniecību,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Šīs regulas pielikumā noteikto savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešana Savienībā no pielikumā minētajām izcelsmes valstīm ir aizliegta.

2. pants

Īstenošanas regulu (ES) 2017/1915 atceļ.

Atsauces uz atcelto īstenošanas regulu uzskata par atsaucēm uz šo regulu.

3. pants

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē, 2019. gada 24. septembrī

Komisijas vārdā –

priekšsēdētājs

Jean-Claude JUNCKER


(1)  OV L 61, 3.3.1997., 1. lpp.

(2)  Komisijas 2017. gada 19. oktobra Īstenošanas regula (ES) 2017/1915, ar ko aizliedz dažu savvaļas augu un dzīvnieku sugu īpatņu ievešanu Savienībā (OV L 271, 20.10.2017., 7. lpp.).

(3)  Conf. 12.8 (Rev. CoP17) Ievērojamā apjomā notiekošas II pielikuma sugu īpatņu tirdzniecības analīze. Pastāvīgās komitejas ieteikumi par rezolūcijas īstenošanu, Ženēva, 2019. gada 6. maijs. Pieejami https://cites.org/sites/default/files/notif/E-Notif-2019-027.pdf.

(4)  2017. gada maija tehniskais ziņojums Nr. 79/4/2/1 par zinātniskās darba grupas atzinumu grozījumiem: ietver pārskatu par atzinumiem attiecībā uz savvaļā iegūtiem A pielikuma sugu īpatņiem un attiecībā uz kādreizējām valstīm/teritorijām; 2017. gada augusta tehniskais ziņojums Nr. 80/4/2/2 par Cites sarakstos iekļauto Ovis ģintij piederīgo sugu pasugām Uzbekistānā: izvērtēta pasugas Ovis vignei bochariensis īpatņu importa apturēšana ES; 2018. gada janvāra tehniskais ziņojums Nr. 82/4/2/2: ievērojamā apjomā notiekošas tirdzniecības sakarībā pieņemto ES lēmumu un Cites pastāvīgās komitejas 69. sanāksmes lēmumu salīdzinājums; 2018. gada novembra tehniskais ziņojums Nr. 85/4/2/3: ES lēmumu un Cites pastāvīgās komitejas 70. sanāksmes lēmumu salīdzinājums.

(5)  Zinātniskās darba grupas sanāksmju kopsavilkumi pieejami https://circabc.europa.eu/w/browse/b46ce9b8-0fe6-4aab-b420-0c31527ad866.

(6)  2018. gada janvāra tehniskais ziņojums Nr. 82/4/2/2: ievērojamā apjomā notiekošas tirdzniecības sakarībā pieņemto ES lēmumu un Cites pastāvīgās komitejas 69. sanāksmes lēmumu salīdzinājums; 2018. gada novembra tehniskais ziņojums Nr. 85/4/2/3: ES lēmumu un Cites pastāvīgās komitejas 70. sanāksmes lēmumu salīdzinājums.

(7)  Aizliegums sākotnēji attiecās uz Pandinus imperator, bet 2017. gadā Cites Pušu konferences 17. sanāksme pieņēma taksonomiskus grozījumus, ar kuriem no minētās sugas tika nodalīta Pandinus roeseli.


PIELIKUMS

1.   

Regulas (EK) Nr. 338/97 A pielikuma sugas, kuru īpatņu ievešana Savienībā ir aizliegta

Suga

Cilmvieta

Īpatņi

Izcelsmes valsts

4. panta 6. punkta apakšpunkts

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Capra falconeri

Savvaļa

Medību trofejas

Uzbekistāna

a)

CARNIVORA

 

 

 

 

Canidae

 

 

 

 

Canis lupus

Savvaļa

Medību trofejas

Baltkrievija, Mongolija, Tadžikistāna, Turcija

a)

Ursidae

 

 

 

 

Ursus arctos

Savvaļa

Medību trofejas

Kanāda (Britu Kolumbija), Kazahstāna

a)

Ursus thibetanus

Savvaļa

Medību trofejas

Krievija

a)

PROBOSCIDEA

 

 

 

 

Elephantidae

 

 

 

 

Loxodonta africana

Savvaļa

Medību trofejas

Kamerūna

a)

2.   

Regulas (EK) Nr. 338/97 B pielikuma sugas, kuru īpatņu ievešana Savienībā ir aizliegta

Suga

Cilmvieta

Īpatņi

Izcelsmes valsts

4. panta 6. punkta apakšpunkts

FAUNA

 

 

 

 

CHORDATA

 

 

 

 

MAMMALIA

 

 

 

 

ARTIODACTYLA

 

 

 

 

Bovidae

 

 

 

 

Ovis aries cycloceros

Savvaļa

Visi

Uzbekistāna

b)

Cervidae

 

 

 

 

Cervus elaphus bactrianus

Savvaļa

Visi

Uzbekistāna

b)

Moschidae

 

 

 

 

Moschus moschiferus

Savvaļa

Visi

Krievija

b)

CARNIVORA

 

 

 

 

Eupleridae

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Felidae

 

 

 

 

Panthera leo

Savvaļa

Visi

Etiopija

b)

Profelis aurata

Savvaļa

Visi

Tanzānija

b)

Odobenidae

 

 

 

 

Odobenus rosmarus

Savvaļa

Visi

Grenlande

b)

PRIMATES

 

 

 

 

Cercopithecidae

 

 

 

 

Cercopithecus dryas

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika

b)

Macaca fascicularis

Savvaļa

Visi

Laosa

b)

Piliocolobus badius (sinonīms Colobus badius)

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Pitheciidae

 

 

 

 

Chiropotes chiropotes

Savvaļa

Visi

Gajāna

b)

AVES

 

 

 

 

CICONIIFORMES

 

 

 

 

Balaenicipitidae

 

 

 

 

Balaeniceps rex

Savvaļa

Visi

Tanzānija

b)

FALCONIFORMES

 

 

 

 

Accipitridae

 

 

 

 

Accipiter erythropus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Accipiter melanoleucus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Accipiter ovampensis

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Aquila rapax

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Aviceda cuculoides

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Gyps africanus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Gyps bengalensis

Savvaļa

Visi

Afganistāna, Indija

b)

Gyps indicus

Savvaļa

Visi

Afganistāna, Indija

b)

Gyps rueppellii

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Gyps tenuirostris

Savvaļa

Visi

Indija

b)

Hieraaetus ayresii

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Gvineja, Togo

b)

Hieraaetus spilogaster

Savvaļa

Visi

Gvineja, Togo

b)

Lophaetus occipitalis

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Macheiramphus alcinus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Polemaetus bellicosus

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Gvineja, Tanzānija, Togo

b)

Spizaetus africanus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Stephanoaetus coronatus

Savvaļa

Visi

Kotdivuāra, Gvineja, Tanzānija, Togo

b)

Terathopius ecaudatus

Savvaļa

Visi

Tanzānija

b)

Torgos tracheliotus

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Dienvidsudāna, Sudāna, Tanzānija

b)

Trigonoceps occipitalis

Savvaļa

Visi

Kotdivuāra, Gvineja

b)

Urotriorchis macrourus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Falconidae

 

 

 

 

Falco chicquera

Savvaļa

Visi

Gvineja, Togo

b)

Sagittariidae

 

 

 

 

Sagittarius serpentarius

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Gvineja, Tanzānija, Togo

b)

GRUIFORMES

 

 

 

 

Gruidae

 

 

 

 

Balearica pavonina

Savvaļa

Visi

Gvineja, Mali, Dienvidsudāna, Sudāna

b)

Balearica regulorum

Savvaļa

Visi

Botsvāna, Burundi, Kongo Demokrātiskā Republika, Kenija, Dienvidāfrika, Zambija, Zimbabve

b)

Bugeranus carunculatus

Savvaļa

Visi

Tanzānija

b)

PSITTACIFORMES

 

 

 

 

Psittacidae

 

 

 

 

Agapornis pullarius

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika, Kotdivuāra, Gvineja, Mali, Togo

b)

Coracopsis vasa

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Deroptyus accipitrinus

Savvaļa

Visi

Surinama

b)

Poicephalus fuscicollis

Savvaļa

Visi

Kotdivuāra, Kongo Demokrātiskā Republika, Gvineja, Togo

b)

Poicephalus gulielmi

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Kongo, Gvineja

b)

Pyrrhura caeruleiceps

Savvaļa

Visi

Kolumbija

b)

Pyrrhura pfrimeri

Savvaļa

Visi

Brazīlija

b)

Pyrrhura subandina

Savvaļa

Visi

Kolumbija

b)

STRIGIFORMES

 

 

 

 

Strigidae

 

 

 

 

Asio capensis

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Bubo lacteus

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Bubo poensis

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Glaucidium capense

Savvaļa

Visi

Ruanda

b)

Glaucidium perlatum

Savvaļa

Visi

Kamerūna, Gvineja

b)

Ptilopsis leucotis

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

Scotopelia bouvieri

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b)

Scotopelia peli

Savvaļa

Visi

Gvineja

b)

REPTILIA

 

 

 

 

SAURIA

 

 

 

 

Agamidae

 

 

 

 

Uromastyx dispar

Savvaļa

Visi

Mali, Sudāna

b)

Uromastyx geyri

Savvaļa

Visi

Mali, Nigēra

b)

Chamaeleonidae

 

 

 

 

Brookesia decaryi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Chamaeleo africanus

Savvaļa

Visi

Nigēra

b)

Chamaeleo gracilis

Savvaļa

Visi

Benina, Gana

b)

 

Audzētavas

Visi

Benina

b)

Chamaeleo senegalensis

Savvaļa

Visi

Benina, Gana, Togo

b)

 

Audzētavas

Garums no degungala līdz kloākai pārsniedz 6 cm

Benina, Togo

b)

Furcifer labordi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Kinyongia fischeri

Savvaļa

Visi

Tanzānija

b)

Kinyongia tavetana

Savvaļa

Visi

Tanzānija

b)

Trioceros camerunensis

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b)

Trioceros deremensis

Savvaļa

Visi

Tanzānija

b)

Trioceros feae

Savvaļa

Visi

Ekvatoriālā Gvineja

b)

Trioceros fuelleborni

Savvaļa

Visi

Tanzānija

b)

Trioceros montium

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b)

Trioceros perreti

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b)

Trioceros quadricornis

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b)

Trioceros serratus

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b)

Trioceros werneri

Savvaļa

Visi

Tanzānija

b)

Trioceros wiedersheimi

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b)

Cordylidae

 

 

 

 

Cordylus rhodesianus

Savvaļa

Visi

Mozambika

b)

Cordylus tropidosternum

Savvaļa

Visi

Mozambika

b)

Cordylus vittifer

Savvaļa

Visi

Mozambika

b)

Smaug mossambicus

Savvaļa

Visi

Mozambika

b)

Gekkonidae

 

 

 

 

Phelsuma borai

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Phelsuma gouldi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Phelsuma hoeschi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Phelsuma ravenalla

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Scincidae

 

 

 

 

Corucia zebrata

Savvaļa

Visi

Zālamana Salas

b)

Varanidae

 

 

 

 

Varanus albigularis

Savvaļa

Visi

Tanzānija

b)

Varanus beccarii

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Varanus dumerilii

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Varanus exanthematicus

Savvaļa

Visi

Benina, Togo

b)

 

Audzētavas

Kopgarums pārsniedz 35 cm

Benina, Togo

b)

Varanus jobiensis (sinonīms V. karlschmidti)

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Varanus niloticus

Savvaļa

Visi

Benina, Togo

b)

 

Audzētavas

Kopgarums pārsniedz 35 cm

Benina

b)

 

Audzētavas

Visi

Togo

b)

Varanus ornatus

Savvaļa

Visi

Togo

b)

 

Audzētavas

Visi

Togo

b)

Varanus salvadorii

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Varanus spinulosus

Savvaļa

Visi

Zālamana Salas

b)

SERPENTES

 

 

 

 

Boidae

 

 

 

 

Calabaria reinhardtii

Savvaļa

Visi

Togo

b)

 

Audzētavas

Visi

Benina, Togo

b)

Candoia carinata

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Pythonidae

 

 

 

 

Liasis fuscus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Morelia boeleni

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Python bivittatus

Savvaļa

Visi

Ķīna

b)

Python molurus

Savvaļa

Visi

Ķīna

b)

Python regius

Savvaļa

Visi

Benina, Gvineja

b)

TESTUDINES

 

 

 

 

Emydidae

 

 

 

 

Chrysemys picta

Visas

Dzīvi

Visas

d)

Geoemydidae

 

 

 

 

Cuora amboinensis

Savvaļa

Visi

Indonēzija, Malaizija

b)

Cuora bourreti

Savvaļa

Visi

Laosa

b)

Cuora galbinifrons

Savvaļa

Visi

Ķīna

b)

Heosemys spinosa

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Leucocephalon yuwonoi

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Malayemys subtrijuga

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Notochelys platynota

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Siebenrockiella crassicollis

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Podocnemididae

 

 

 

 

Erymnochelys madagascariensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Peltocephalus dumerilianus

Savvaļa

Visi

Gajāna

b)

Podocnemis unifilis

Savvaļa

Visi

Surinama

b)

Testudinidae

 

 

 

 

Centrochelys sulcata

Audzētavas

Visi

Benina, Togo

b)

Indotestudo forstenii

Savvaļa

Visi

Visas

b)

Indotestudo travancorica

Savvaļa

Visi

Visas

b)

Kinixys erosa

Savvaļa

Visi

Kongo Demokrātiskā Republika, Togo

b)

Kinixys homeana

Savvaļa

Visi

Benina, Gana, Togo

b)

 

Audzētavas

Visi

Benina

b)

 

Audzētavas

Muguras bruņu garums pa taisni pārsniedz 8 cm

Togo

b)

Kinixys nogueyi

Savvaļa

Visi

Benina, Gana

b)

 

Audzētavas

Muguras bruņu garums pa taisni pārsniedz 5 cm

Benina

b)

Kinixys spekii

Savvaļa

Visi

Mozambika

b)

Kinixys zombensis

Savvaļa

Visi

Mozambika

b)

Manouria emys

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Manouria impressa

Savvaļa

Visi

Vjetnama

b)

Stigmochelys pardalis

Savvaļa

Visi

Uganda

b)

Testudo horsfieldii

Savvaļa

Visi

Kazahstāna

b)

Trionychidae

 

 

 

 

Amyda cartilaginea

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Pelochelys cantorii

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

AMPHIBIA

 

 

 

 

ANURA

 

 

 

 

Conrauidae

 

 

 

 

Conraua goliath

Savvaļa

Visi

Kamerūna

b)

Dendrobatidae

 

 

 

 

Hyloxalus azureiventris

Savvaļa

Visi

Peru

b)

Ranitomeya variabilis

Savvaļa

Visi

Peru

b)

Ranitomeya ventrimaculata

Savvaļa

Visi

Peru

b)

Mantellidae

 

 

 

 

Mantella aurantiaca

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Mantella cowani

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Mantella crocea

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Mantella pulchra

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Mantella viridis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Microhylidae

 

 

 

 

Scaphiophryne gottlebei

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

ACTINOPTERI

 

 

 

 

PERCIFORMES

 

 

 

 

Labridae

 

 

 

 

Cheilinus undulatus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

SYNGNATHIFORMES

 

 

 

 

Syngnathidae

 

 

 

 

Hippocampus algiricus

Savvaļa

Visi

Gvineja, Senegāla

b)

Hippocampus barbouri

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Hippocampus comes

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Hippocampus erectus

Savvaļa

Visi

Brazīlija

b)

Hippocampus histrix

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Hippocampus kelloggi

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Hippocampus kuda

Savvaļa

Visi

Ķīna, Indonēzija

b)

Hippocampus spinosissimus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

ARTHROPODA

 

 

 

 

ARACHNIDA

 

 

 

 

SCORPIONES

 

 

 

 

Scorpionidae

 

 

 

 

Pandinus imperator

Savvaļa

Visi

Benina, Gana, Togo

b)

 

Audzētavas

Visi

Benina, Gana, Togo

b)

INSECTA

 

 

 

 

LEPIDOPTERA

 

 

 

 

Papilionidae

 

 

 

 

Ornithoptera croesus

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Ornithoptera priamus

Savvaļa

Visi

Zālamana Salas

b)

 

Audzētavas

Visi

Zālamana Salas

b)

Ornithoptera victoriae

Savvaļa

Visi

Zālamana Salas

b)

 

Audzētavas

Visi

Zālamana Salas

b)

MOLLUSCA

 

 

 

 

BIVALVIA

 

 

 

 

VENEROIDA

 

 

 

 

Tridacnidae

 

 

 

 

Hippopus hippopus

Savvaļa

Visi

Tonga, Vanuatu, Vjetnama

b)

Tridacna crocea

Savvaļa

Visi

Kambodža, Fidži, Zālamana Salas, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

b)

Tridacna derasa

Savvaļa

Visi

Fidži, Palau, Zālamana Salas, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

b)

Tridacna gigas

Savvaļa

Visi

Māršala Salas, Zālamana Salas, Tonga, Vjetnama

b)

Tridacna maxima

Savvaļa

Visi

Kambodža, Fidži, Māršala Salas, Mikronēzija, Mozambika, Zālamana Salas, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

b)

Tridacna noae

Savvaļa

Visi

Fidži, Mikronēzija, Zālamana Salas, Vanuatu

b)

Tridacna rosewateri

Savvaļa

Visi

Mozambika

b)

Tridacna squamosa

Savvaļa

Visi

Kambodža, Fidži, Mozambika, Zālamana Salas, Tonga, Vanuatu, Vjetnama

b)

Tridacna tevoroa

Savvaļa

Visi

Tonga

b)

GASTROPODA

 

 

 

 

MESOGASTROPODA

 

 

 

 

Strombidae

 

 

 

 

Strombus gigas

Savvaļa

Visi

Grenāda, Haiti

b)

CNIDARIA

 

 

 

 

ANTHOZOA

 

 

 

 

HELIOPORACEA

 

 

 

 

Helioporidae

 

 

 

 

Heliopora coerulea

Savvaļa

Visi

Zālamana Salas

b)

SCLERACTINIA

 

 

 

 

Scleractinia spp.

Savvaļa

Visi

Gana

b)

Agariciidae

 

 

 

 

Agaricia agaricites

Savvaļa

Visi

Haiti

b)

Caryophylliidae

 

 

 

 

Catalaphyllia jardinei

Savvaļa

Visi

Zālamana Salas

b)

Euphyllia divisa

Savvaļa

Dzīvi koraļļi, izņemot jūrsaimniecībā izaudzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b)

Euphyllia fimbriata

Savvaļa

Dzīvi koraļļi, izņemot jūrsaimniecībā izaudzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b)

Euphyllia paraancora

Savvaļa

Dzīvi koraļļi, izņemot jūrsaimniecībā izaudzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b)

Euphyllia paradivisa

Savvaļa

Dzīvi koraļļi, izņemot jūrsaimniecībā izaudzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b)

Euphyllia yaeyamaensis

Savvaļa

Dzīvi koraļļi, izņemot jūrsaimniecībā izaudzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b)

Plerogyra discus

Savvaļa

Visi, izņemot jūrsaimniecībā izaudzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b)

Plerogyra simplex (Plerogyra taisnei)

Savvaļa

Visi, izņemot jūrsaimniecībā izaudzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b)

Mussidae

 

 

 

 

Blastomussa merleti

Savvaļa

Visi, izņemot jūrsaimniecībā izaudzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b)

Cynarina lacrymalis

Savvaļa

Visi, izņemot jūrsaimniecībā izaudzētus īpatņus uz mākslīga substrāta

Indonēzija

b)

Scolymia spp.

Savvaļa

Visi

Tonga

b)

Pocilloporidae

 

 

 

 

Seriatopora stellata

Savvaļa

Visi

Indonēzija

b)

Trachyphylliidae

 

 

 

 

Trachyphyllia geoffroyi

Savvaļa

Visi

Fidži

b)

FLORA

 

 

 

 

Cycadaceae

 

 

 

 

Cycas thouarsii

Savvaļa

Visi

Mozambika

b)

Euphorbiaceae

 

 

 

 

Euphorbia ankarensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia banae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia berorohae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia bongolavensis

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia bulbispina

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia duranii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia fianarantsoae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia iharanae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia kondoi

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia labatii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia lophogona

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia millotii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia neohumbertii

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia pachypodioides

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia razafindratsirae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia suzannae-marnierae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Euphorbia waringiae

Savvaļa

Visi

Madagaskara

b)

Leguminosae

 

 

 

 

Pericopsis elata

Savvaļa

Visi

Kotdivuāra

b)

Orchidaceae

 

 

 

 

Cypripedium japonicum

Savvaļa

Visi

Ķīna, Dienvidkoreja

b)

Cypripedium macranthos

Savvaļa

Visi

Dienvidkoreja

b)

Cypripedium micranthum

Savvaļa

Visi

Ķīna

b)

Dendrobium bellatulum

Savvaļa

Visi

Vjetnama

b)

Dendrobium nobile

Savvaļa

Visi

Laosa

b)

Dendrobium wardianum

Savvaļa

Visi

Vjetnama

b)

Myrmecophila tibicinis

Savvaļa

Visi

Beliza

b)

Phalaenopsis parishii

Savvaļa

Visi

Vjetnama

b)

Rosaceae

 

 

 

 

Prunus africana

Savvaļa

Visi

Ekvatoriālā Gvineja

b)


Top