EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019R0985

Padomes Regula (ES) 2019/985 (2019. gada 17. jūnijs), ar ko atceļ Regulu (ES) 2018/1001 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā

ST/9519/2019/INIT

OJ L 160, 18.6.2019, p. 1–2 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 18/06/2019

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/985/oj

18.6.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 160/1


PADOMES REGULA (ES) 2019/985

(2019. gada 17. jūnijs),

ar ko atceļ Regulu (ES) 2018/1001 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 215. pantu,

ņemot vērā Padomes Lēmumu (KĀDP) 2019/993 (2019.gada 17. jūnijs), ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/1006 par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā (1),

ņemot vērā Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos un Eiropas Komisijas kopīgo priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Padome 2018. gada 16. jūlijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2018/1006 (2) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā. Minētajā lēmumā inter alia tika paredzēta līdzekļu un saimniecisko resursu iesaldēšana konkrētām personām, vienībām vai struktūrām, kuras atbildīgas par tiesiskuma apdraudēšanu vai iekļaujoša politiska risinājuma kavēšanu Maldīvijas Republikā, kā arī personām un vienībām, kas atbildīgas par smagiem cilvēktiesību pārkāpumiem vai aizskārumiem Maldīvijas Republikā.

(2)

Ar Padomes Regulu (ES) 2018/1001 (3) tiek īstenoti pasākumi, kas paredzēti Lēmumā (KĀDP) 2018/1006.

(3)

Padome 2019. gada 17. jūnijā pieņēma Lēmumu (KĀDP) 2019/993, ar ko atceļ Lēmumu (KĀDP) 2018/1006.

(4)

Šie pasākumi ietilpst Līguma piemērošanas jomā, un tādēļ ir nepieciešamas Savienības līmeņa reglamentējošas darbības, jo īpaši, lai nodrošinātu to, ka visās dalībvalstīs tos piemēro vienādi.

(5)

Tāpēc Regula (ES) 2018/1001 būtu attiecīgi jāatceļ,

IR PIEŅĒMUSI ŠO REGULU.

1. pants

Regula (ES) 2018/1001 ar šo tiek atcelta.

2. pants

Šī regula stājas spēkā nākamajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Luksemburgā, 2019. gada 17. jūnijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

F. MOGHERINI


(1)  Skatīt šā Oficiālā Vēstneša 25 lappusi.

(2)  Padomes Lēmums (KĀDP) 2018/1006 (2018. gada 16. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā (OV L 180, 17.7.2018., 24. lpp.).

(3)  Padomes Regula (ES) 2018/1001 (2018. gada 16. jūlijs) par ierobežojošiem pasākumiem saistībā ar situāciju Maldīvijas Republikā (OV L 180, 17.7.2018., 1. lpp.).


Top