EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0844

Padomes Lēmums (ES) 2019/844 (2019. gada 14. maijs) par to, lai Padomes ģenerālsekretārs īstenotu pilnvaras attiecībā uz sūdzībām, ko Padomei iesnieguši Eiropas galvenā prokurora amata kandidāti

ST/7626/2019/INIT

OJ L 138, 24.5.2019, p. 82–83 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/844/oj

24.5.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 138/82


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/844

(2019. gada 14. maijs)

par to, lai Padomes ģenerālsekretārs īstenotu pilnvaras attiecībā uz sūdzībām, ko Padomei iesnieguši Eiropas galvenā prokurora amata kandidāti

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Īstenošanas lēmumu (ES) 2018/1696 (2018. gada 13. jūlijs) par darbības noteikumiem atlases komitejai, kas paredzēta 14. panta 3. punktā Regulā (ES) 2017/1939, ar ko īsteno ciešāku sadarbību Eiropas Prokuratūras (EPPO) izveidē (1), un jo īpaši tā pielikuma VI noteikuma 1. punktu un VII noteikuma 1. punktu,

ņemot vērā Eiropas Savienības Civildienesta noteikumus un Eiropas Savienības pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtību, kas noteikti ar Padomes Regulu (EEK, Euratom, EOTK) Nr. 259/68 (2), (Civildienesta noteikumi) un jo īpaši to 2. pantu un 90. panta 2. punktu,

tā kā:

(1)

Saskaņā ar Īstenošanas lēmuma (ES) 2018/1696 pielikuma (“atlases komitejas darbības noteikumi”) VI noteikuma 1. punktu kandidāti, kuri ir izslēgti no atlases procedūras Eiropas galvenā prokurora amatam, var iesniegt Padomei sūdzību Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta nozīmē.

(2)

Saskaņā ar atlases komitejas darbības noteikumu VII noteikuma 1. punktu kandidāti, kuri nav iekļauti atlases komitejas sagatavotajā Eiropas galvenā prokurora amatam kvalificēto kandidātu gala sarakstā, var iesniegt Padomei sūdzību Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta nozīmē.

(3)

Civildienesta noteikumu 2. pantā ir paredzēts, ka katra iestāde nosaka, kurš tajā īsteno ar Civildienesta noteikumiem piešķirtās pilnvaras, kas ietver noteikumu 90. panta 2. punktā paredzētās iecēlējinstitūcijas pilnvaras.

(4)

Saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 240. panta 2. punkta pirmo daļu Padomei palīdz Ģenerālsekretariāts, ko vada ģenerālsekretārs.

(5)

Iecēlējinstitūcijas pilnvaras attiecībā uz sūdzībām Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punkta nozīmē, ko saskaņā ar atlases komitejas darbības noteikumu VI noteikuma 1. punktu un VII noteikuma 1. punktu Padomei iesniedz kandidāti, kuri piedalās Eiropas galvenā prokurora amatā iecelšanas atlases procedūrā, būtu jāīsteno Padomes ģenerālsekretāram,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Pilnvaras, kas ar Civildienesta noteikumu 90. panta 2. punktu piešķirtas iecēlējinstitūcijai attiecībā uz sūdzībām, ko Padomei saskaņā ar atlases komitejas darbības noteikumu VI noteikuma 1. punktu vai VII noteikuma 1. punktu iesnieguši kandidāti, kuri ir izslēgti no atlases procedūras vai nav iekļauti atlases komitejas sagatavotajā Eiropas galvenā prokurora amatam kvalificēto kandidātu gala sarakstā, īsteno Padomes ģenerālsekretārs Padomes vārdā un vadībā.

2. pants

Šī regula stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

Briselē, 2019. gada 14. maijā

Padomes vārdā –

priekšsēdētājs

P. DAEA


(1)  OV L 282, 12.11.2018., 8. lpp.

(2)  OV L 56, 4.3.1968., 1. lpp.


Top