EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32019D0222

Padomes Lēmums (ES) 2019/222 (2018. gada 20. decembris) par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgumu par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizāciju (PAO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes (PP) vajadzībām, no otras puses, attiecībā uz ES un PP rīcības plāna pagarināšanu

ST/15113/2018/INIT

OJ L 35, 7.2.2019, p. 32–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2019/222/oj

7.2.2019   

LV

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis

L 35/32


PADOMES LĒMUMS (ES) 2019/222

(2018. gada 20. decembris)

par nostāju, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem Apvienotajā komitejā, kura izveidota ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgumu par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizāciju (PAO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes (PP) vajadzībām, no otras puses, attiecībā uz ES un PP rīcības plāna pagarināšanu

EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 217. pantu saistībā ar 218. panta 9. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas un Savienības Augstās pārstāves ārlietās un drošības politikas jautājumos priekšlikumu,

tā kā:

(1)

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgums par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizāciju (PAO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vajadzībām, no otras puses (1) (“pagaidu asociācijas nolīgums”), tika parakstīts 1997. gada 24. februārī un stājās spēkā 1997. gada 1. jūlijā.

(2)

Puses ir vienisprātis, ka pašreizējais rīcības plāns ES un Palestīniešu pašpārvaldei (ES un PP rīcības plāns) joprojām atspoguļo privileģēto ES un PP partnerību un atbalsta pagaidu asociācijas nolīguma īstenošanu.

(3)

Ievērojot pagaidu asociācijas nolīguma 63. pantu, Apvienotā komiteja var pieņemt lēmumus un sniegt attiecīgus ieteikumus.

(4)

Apvienotajai komitejai jāpieņem ieteikums par ES un PP rīcības plāna pagarināšanu uz trim gadiem, izmantojot rakstisko procedūru.

(5)

Ir lietderīgi noteikt nostāju, kas Savienības vārdā ir jāieņem Apvienotajā komitejā, jo ieteikumam būs juridiskas sekas.

(6)

ES un PP rīcības plāna pagarināšana uz trim gadiem Pusēm dos visas iespējas turpināt sadarbību turpmākajos gados, tostarp risinot iespējamās sarunas par partnerības prioritātēm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Nostājas, kas Eiropas Savienības vārdā jāieņem attiecībā uz ES un PP rīcības plāna pagarināšanu Apvienotajā komitejā, kura izveidota saskaņā ar Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgumu par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizāciju (PAO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vajadzībām, no otras puses, pamatā ir Apvienotās komitejas ieteikuma projekts, kas pievienots šim lēmumam.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

Briselē, 2018. gada 20. decembrī

Padomes vārdā –

priekšsēdētāja

E. KÖSTINGER


(1)  OV L 187, 16.7.1997., 3. lpp.


PROJEKTS

ES UN PAO APVIENOTĀS KOMITEJAS IETEIKUMS Nr. …/…

(… gada …),

ar ko apstiprina ES un PP rīcības plāna pagarināšanu

ES UN PAO APVIENOTĀ KOMITEJA,

ņemot vērā Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgumu par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizāciju (PAO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vajadzībām, no otras puses (1),

tā kā:

(1)

Eiropas un Vidusjūras reģiona valstu pagaidu asociācijas nolīgums par tirdzniecību un sadarbību starp Eiropas Kopienu, no vienas puses, un Palestīnas atbrīvošanas organizāciju (PAO) Jordānas Rietumkrasta un Gazas sektora Palestīniešu pašpārvaldes vajadzībām, no otras puses (“pagaidu asociācijas nolīgums”), tika parakstīts 1997. gada 24. februārī un stājās spēkā 1997. gada 1. jūlijā.

(2)

Ievērojot pagaidu asociācijas nolīguma 63. pantu, Apvienotā komiteja var pieņemt lēmumus un sniegt atbilstošus ieteikumus.

(3)

Apvienotās komitejas reglamenta 10. pantā ir paredzēta iespēja pieņemt lēmumus rakstiskā procedūrā starp sesijām, ja abas Puses tam piekrīt.

(4)

ES un PP rīcības plāna pagarināšana uz trim gadiem Pusēm dos iespēju turpināt sadarbību turpmākajos gados, tostarp risinot iespējamās sarunas par partnerības prioritātēm,

IR PIEŅĒMUSI ŠO IETEIKUMU.

1. pants

Izmantojot rakstisko procedūru, Apvienotā komiteja iesaka uz trim gadiem no pagarinājuma pieņemšanas dienas pagarināt ES un PP rīcības plānu.

2. pants

Šis ieteikums stājas spēkā tā pieņemšanas dienā.

…,

ES un PAO Apvienotās komitejas vārdā –

priekšsēdētājs


(1)  OV L 187, 16.7.1997., 3. lpp.


Top